งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพศศึกษา ในศตวรรษที่ 21. polygamy ovulation Min tear mothering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพศศึกษา ในศตวรรษที่ 21. polygamy ovulation Min tear mothering."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพศศึกษา ในศตวรรษที่ 21

2 polygamy ovulation

3 Min tear mothering

4 Harem infanticide

5 monogamy mother&fathering

6 Fertility Scent Attractive

7 Female: stress-early menarche body fat-early menarche Male: Dark tall and handsome-increased folate Symmetry Testis size

8 Male:sperm is cheap Female:egg is expensive

9 Polygamy:male distribute sperm Monogamy:male and female rearing child

10 Vasopressin=RS3 334:disruptive marriage

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 เพศศึกษา เพศ ความรุนแรง เกม การพนัน ยาเสพติด

22 สมอง Prefrontal cortex การวางแผน มองอนาคต ค้นหาทางเลือก ตัดสินใจ ทำนายผลลัพธ์ ประเมินผล ไตร่ตรอง หาเหตุผล ยับยั้ง ชั่งใจ Critical period 9-12 ปี

23 หลักการ ครูไม่มอบความรู้ แต่จัด กระบวนการเรียนรู้ ครู และ นร เรียนรู้ไปด้วยกัน ครู และ นร สร้าง PBL ด้วยกัน ครู และ ครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL และพัฒนา PBL ให้ตอบสนอง ทักษะอนาคต สร้างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ครู

24 Continuous self-finance KM PBL X PBL 1 KM Notetaker นักวิชา การ

25 Life and Career Skil ls Information, Media, and Technology Skills Learning and Innovation Skills Core Subjects and 21 st Century Themes Professional Development Standards and Assessments Curriculum and Instruction Learning Environments

26 Learning Skill Critical Thinking Communication Collaboration Creative Thinking

27 Life and Career Skills รู้จักวางแผน รู้จักตัดสินใจ รู้จักยืดหยุ่นและหา ทางเลือก รู้จักรับผิดชอบการ ตัดสินใจ

28 Core Subjects and 21st Century Themes Health Economics Environment Civic education

29 Information, Media, and Technology Skills รู้จัก Data,Information,Message รู้จัก IT รู้จัก วิธีนำเสนอ รู้จัก วิธีเผยแพร่


ดาวน์โหลด ppt เพศศึกษา ในศตวรรษที่ 21. polygamy ovulation Min tear mothering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google