งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพศศึกษา ในศตวรรษที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพศศึกษา ในศตวรรษที่ 21."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพศศึกษา ในศตวรรษที่ 21

2 polygamy ovulation

3 Min tear mothering

4 Harem Harem infanticide

5 monogamy mother&fathering

6 Fertility Scent Attractive

7 Female: stress-early menarche body fat-early menarche Male: Dark tall and handsome-increased folate Symmetry Testis size

8 Male:sperm is cheap Female:egg is expensive

9 Polygamy:male distribute sperm
Monogamy:male and female rearing child

10 Vasopressin=RS3 334:disruptive marriage

11 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 เพศศึกษา เพศ ความรุนแรง เกม การพนัน ยาเสพติด

22 สมอง Prefrontal cortex
การวางแผน มองอนาคต ค้นหาทางเลือก ตัดสินใจ ทำนายผลลัพธ์ ประเมินผล ไตร่ตรอง หาเหตุผล ยับยั้งชั่งใจ Critical period 9-12 ปี

23 หลักการ ครูไม่มอบความรู้ แต่จัดกระบวนการเรียนรู้
ครู และ นร เรียนรู้ไปด้วยกัน ครู และ นร สร้าง PBL ด้วยกัน ครู และ ครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL และพัฒนา PBL ให้ตอบสนองทักษะอนาคต สร้างชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู

24 Continuous self-finance KM
PBLX Notetaker PBL1 นักวิชาการ

25 Life and Career Skills Learning and Innovation Skills
Information, Media, and Technology Skills Life and Career Skills Core Subjects and 21st Century Themes Professional Development Standards and Assessments Curriculum and Instruction Learning Environments

26 Critical Thinking Communication Collaboration Creative Thinking
Learning Skill Critical Thinking Communication Collaboration Creative Thinking

27 รู้จักยืดหยุ่นและหาทางเลือก รู้จักรับผิดชอบการตัดสินใจ
Life and Career Skills รู้จักวางแผน รู้จักตัดสินใจ รู้จักยืดหยุ่นและหาทางเลือก รู้จักรับผิดชอบการตัดสินใจ

28 Core Subjects and 21st Century Themes
Health Economics Environment Civic education

29 Information, Media, and Technology Skills
รู้จัก Data,Information,Message รู้จัก IT รู้จัก วิธีนำเสนอ รู้จัก วิธีเผยแพร่


ดาวน์โหลด ppt เพศศึกษา ในศตวรรษที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google