งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Siriluk Kultherawit (B02) www.software.thai.net 1 Linux TLE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Siriluk Kultherawit (B02) www.software.thai.net 1 Linux TLE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Siriluk Kultherawit (B02) 1 Linux TLE

3 Siriluk Kultherawit (B02) 2 ลินุกซ์ทะเล คืออะไร ลินุกซ์ทะเล คือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ที่ทำการ ปรับปรุงความสามารถให้ใช้งานร่วมกับภาษาไทยได้ อย่างถูกต้อง โดยเป็นระบบปฏิบัติการลินุกซ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไป (End User) มีการจัดเตรียมโปรแกรม สำหรับการใช้งานพื้นฐานต่างๆ อย่างครบถ้วน

4 Siriluk Kultherawit (B02) 3 ประวัติ TLWG (Thai Linux Working Group) เป็นการรวมตัว กันของนักพัฒนากลุ่มหนึ่ง ซึ่งมองเห็นปัญหาในการ ใช้งานภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ โดยมี เป้าหมายเพื่อที่จะให้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ บน ลินุกซ์ สามารถที่จะใช้งานร่วมกับภาษาไทยได้อย่าง ถูกต้อง ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ โอเพ่นซอร์สอยู่แล้ว จึงร่วมมือกับกลุ่ม TLWG เพื่อ พัฒนาเป็นลินุกซ์ดิสตริบิวชั่น ออกสู่ผู้ใช้ทั่วๆ ไป โดย มีการพัฒนามาแล้วหลายเวอร์ชั่น

5 Siriluk Kultherawit (B02) 4 สถานะปัจจุ บัน ปัจจุบันระบบปฏิบัติการลินุกซ์ทะเลเวอร์ ชั่นล่าสุด ( ก. ย. 2545) คือเวอร์ชั่น 4.1 release 2 มีการพัฒนาเพิ่มเติมหลาย ส่วน และมีการเน้นการใช้งานสำหรับ ผู้ใช้ทั่วไปเป็นหลัก และแอพพลิเคชั่น ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ยังสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ แต่โปรแกรมสำหรับการใช้ งานทางด้านต่าง ๆ นั้นมีอยู่อย่างพร้อม เพรียง โดยมีระบบติดต่อผู้ใช้ที่เป็น กราฟฟิกสวยงามไม่แพ้ระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟต์วินโดวส์

6 Siriluk Kultherawit (B02) 5 จุดประส งค์ เพื่อให้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ สามารถใช้งานกับ ภาษาไทยได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และผลักดันให้มีผู้ใช้ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็น โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ ดังนั้นหากมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น ต้นทุนต่างๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการทั้งการใช้งาน ในองค์กร และการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปก็จะ ลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติ

7 Siriluk Kultherawit (B02) 6 The Evolution Of Computer Interfaces

8 Siriluk Kultherawit (B02) 7 Let's look back into the distant past and see how peoples' concepts of how computers would be used have changed. Originally (I'm talking 1950's) it was assumed that a systems analyst would specify how the computer would be applied to a problem. This specification would be given to a programmer, who would lay out the control and data flow to implement the system. A coder would then translate the flowchart into computer code and debug the system, calling on the programmer and analyst as required. The coder's program, written on paper, would be encoded for the machine by a keypunch operator. After the program was placed into operation, it would be run by the computer operator, with data prepared by an operations department.

9 Siriluk Kultherawit (B02) 8 Well before 1960, the development of assemblers and compilers (and the realisation that the division was a bad idea in the first place), collapsed the programming and coding jobs into one. The distinction between programmer and systems analyst had become mostly one of job title, pay, and prestige rather than substance in many organisations by The adoption of timesharing in the 1960's accelerated the combination of many of the remaining jobs. Now, as any computer user could type on his own keyboard, the rationale for data entry departments began to disappear (while concurrently, development of optical character recognition and bar code equipment reduced the need for manual entry of bulk data). In the 1970's, one person frequently designed a program, typed it in, debugged it, ran it, entered data into it, and used the results.

10 Siriluk Kultherawit (B02) 9 The concurrent fall in the price of computer hardware contributed to this trend. The division of labour which developed when computers were used in large organisations was impossible and silly when a computer was purchased by a 5 man engineering department. This led to the ``every man a computer user, every man a programmer'' concept that lies at the root of the ``computer literacy'' movement. The skills required to use a computer were still very high, and the areas in which computers were applied were very specialised and generally concentrated in technical areas where users were willing to master new skills to improve their productivity.

11 Siriluk Kultherawit (B02) 10 Word processing (and later the spreadsheet) changed all that. With the widespread adoption of the CRT, it was possible to build a user interface that immediately reflected the user's interaction with the computer. With this interface it became possible to build programs that could be mastered in far less time by users with no direct computer-related skills. The personal computer accelerated this process. Now a financial analyst could directly build and operate a spreadsheet model, ask ``what if'' questions, and obtain rapid responses. Now an individual could enter, correct, and format documents which would be printed with quality equal to that of the best office typewriters.


ดาวน์โหลด ppt Siriluk Kultherawit (B02) www.software.thai.net 1 Linux TLE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google