งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED FOR ADULT AND ADOLESCENTS นางสาวกมลวัลย์ ใครบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED FOR ADULT AND ADOLESCENTS นางสาวกมลวัลย์ ใครบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED FOR ADULT AND ADOLESCENTS นางสาวกมลวัลย์ ใครบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล

2 คุณลักษณะของวัคซีน เป็นตะกอนชนิดแขวนลอย (suspentions) ขาวออกเทา ผลิตโดย การรวม purified diphtheria toxiod และ purified tetanus toxiod เข้า ด้วยกันและนำแอนติเจนมาดูดซับอยู่ บนเกลืออลูมิเนียมฟอสเฟต ซึ่งเป็น adjuvant โดยมี 0.01% Thiomersal เป็นวัตถุกันเสียไม่มีส่วนผสม horse serum protein ดังนั้นจึงไม่ทำให้เกิด อาการแพ้

3 ขั้นตอนการใช้ ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันและกระตุ้น ภูมิคุ้มกันคอตีบและบาดทะยักสำหรับ ผู้ใหญ่และเด็กโต สามารถให้ dT ในหญิงมีครรภ์ได้ วัคซีนสามารถให้ร่วมกับวัคซีนป้องกัน วัณโรค, หัด, โปลิโอ, ตับอักเสบบี, ไข้ เหลือง, Haemophilus Influenza-B และ Varicella Vaccine

4 ขนาดการให้วัคซีน ฉีดวัคซีนครั้งละ 0.5 มล. รวม 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์ ฉีดวัคซีนกระตุ้นครั้งที่ 3 โดยห่างจาก ครั้งที่ 2 6-12 เดือน ควรฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันทุก 5-10 ปี

5 วิธีการให้วัคซีน ให้ฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อ บริเวณ กล้ามเนื้อของส่วนกลางของต้นขาด้าน นอกหรือต้นแขน เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง สำหรับวัคซีนชนิดหลายโด๊ส เมื่อเปิด ใช้แล้วควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง 2-8 องศาเซลเซียส และจะยังคงมีคุณภาพ มาตรฐานภายใน 4 สัปดาห์

6 อาการไม่พึงประสงค์ อาจพบปฏิกิริยาเฉพาะที่ การอักเสบ บริเวณที่ฉีดแต่ไม่รุนแรง ร่วมกับมีไข้ พบอาการไม่สบายตัวและหงุดหงิด เกิด ตุ่มนูนบริเวณที่ฉีดวัคซีนได้แต่พบน้อย

7 ข้อควรระวัง ควรเตรียม Adrenalin Injection (1:1000) ไว้ขณะที่ฉีดวัคซีนเพื่อจะ ใช้ได้ทันท่วงที กรณีเกิดการแพ้ชนิด anaphylactic สำหรับกรณีที่แพ้อย่าง รุนแรง ฉีด Adrenalin เข็มแรก 0.1- 0.5 mg ฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ เข็มเดียวแต่ไม่เกิน 1 mg (1 ml.) สำหรับทารกและเด็กแนะนำให้ฉีด ขนาด 0.01 mg/ ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. เข็มเดียวแต่ไม่เกิน 0.5 mg(0.5ml)

8 ข้อควรระวัง ควรระวังในการให้วัคซีนในผู้ป่วยที่อยู่ ระหว่างการใช้ยา anticoagulant, immunosuppressive, การฉายรังสี, antimetabolite, Alkylating agents, cytotoxin drug และ corticosteriod ( ขนาดสูง ) อาจมีผลต่อการสร้างภูมิ ต้านทานของวัคซีน

9


ดาวน์โหลด ppt DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED FOR ADULT AND ADOLESCENTS นางสาวกมลวัลย์ ใครบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google