งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

An Overview on. Thai Meteorological Department Vision Aspiring to the excellence in meteorology at the international level Mission To supply weather forecasts.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "An Overview on. Thai Meteorological Department Vision Aspiring to the excellence in meteorology at the international level Mission To supply weather forecasts."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 An Overview on

2 Thai Meteorological Department Vision Aspiring to the excellence in meteorology at the international level Mission To supply weather forecasts for the entire country and publicize disaster warnings To build the people’s awareness toward natural disasters and reduce effects from natural disasters. To become the meteorological IT data and service center at the national level for users in any ventures, To improve and develop the Departments research works

3 The organization chart of TMD

4 Functions and Responsibilities To operate and maintain 24 hydro- meteorological stations and 1,178 automatic rain gauge stations by the telemetering system To prepare flood forecasting and warning To analyze the hydrometeorological data of the hydrometeorological and rain gauge stations nation wide, including the Bangkok Metropolis and its vicinity

5 ลุ่มน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่ 1. สาละ วิน 17,9 18 14. แม่ กลอง 30,8 37 2. โขง 57,4 24 15. ปราจีนบุรี 10,4 80 3. กก 7,89 5 16. บางปะ กง 7,97 8 4. ชี 49,4 77 17. โตนเล สาบ 4,15 1 5. มูล 69,7 01 18. ชายฝั่งฯ ออก 13,8 29 6. ปิง 33,8 96 19. เพชรบุรี 5,60 3 7. วัง 10,7 92 20. ชายฝั่งฯ ตก 6,74 4 8. ยม 23,6 16 21. ภาคใต้ฯ ออก 26,3 52 9. น่าน 34,3 31 22. ตาปี 12,2 24 10. เจ้าพระย า 20,1 26 23. ทะเล สาบฯ 8,49 5 11. สะแก กรัง 5,19 1 24. ปัตตานี 3,85 7 12. ป่าสัก 16,2 91 25. ภาคใต้ฯ ตก 20,4 73 13. ท่าจีน 13,6 81 รวม 511, 362

6 The Tele metering raingauge stations of TMD There are 1,178 stations Rainfall and water level data from CDMS and Tele metering system Climate Data Management system :CDMS Tele metering system

7 API and Isohyet analysis and The Mathematical Model Isohyet automatic rainfall by province API Mike 11 at prachinburi basin

8 Weather Forecast data, NWP Products, Radar and Satellite imageries

9 http://www.thaiwater.net/ http://www.rid.go.thhttp://www.dwr.go.th/ http://www.egat.co.th www.tmd.go.th www.rid.go.th www.ndwc.go.th www.dwr.go.th www.navy.mil.th www.gisda.or.th www.tiwrm.haii.or.th

10 Summarize in the briefing room

11 Weather forecast information and warning: www.tmd.go.th

12 การกระจายข่าวพยากรณ์อากาศ EARLY WARNING Internet,Intranet, Meteorological station, DDPM, Government Agency, Mass media, TV, Radio,Newspaper,Mobile phone, etc.

13


ดาวน์โหลด ppt An Overview on. Thai Meteorological Department Vision Aspiring to the excellence in meteorology at the international level Mission To supply weather forecasts.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google