งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DATA CENTER 2011

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DATA CENTER 2011"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DATA CENTER 2011
วันที่ มิถุนายน สพม.32

2 วัตถุประสงค์ สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ สำหรับสถานศึกษา แต่เนื่องจากมีความต้องการใช้ข้อมูลที่รวดเร็ว จึงต้องมีการพัฒนาการระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย ดังนั้นจึงได้พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ขึ้น (Web Application) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ดังกล่าวภายใต้ชื่อ DATA CENTER 2011

3 วัตถุประสงค์ สพม.32 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 2554
จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย เพื่อจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียน ( 2 ภาคเรียน) เพื่อจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐาน เพื่อจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) จัดทำข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) จัดทำข้อมูล คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 ( AMSS + OBEC 53 ระยะ 2)

4 ปฏิทินการดำเนินงานข้อมูลปีนี้
พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 พ.ย. 54 ส่งข้อมูลสิ้นปี กศ ระยะที่ 2 (OBEC 53_2) ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DATA CENTER ครั้งที่ 1 ส่งข้อมูลสิ่งครุภัณฑ์ M-OBEC ส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ส่งข้อมูลสถานศึกษา เพื่อทำ School Mapping ตรวจเช็คข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน (เลข ปชช. ซ้ำกัน 2 ร.ร.) ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DATA CENTER ครั้งที่ 2

5 START USER = ? PASSWORD = ?

6 โปรแกรม MOZILLA FIREFOX 3.6.17

7 ตรวจสอบการรายงาน OBEC 53 ระยะ 2
การรับรองข้อมูล ปี ภาคเรียนที่ 2

8 ขั้นตอนการทำงาน ปี 2554 บันทึกข้อมูลสละสิทธิ์,บริจาค เรียนฟรี 15 ปี บันทึกข้อมูล ครุภัณฑ์ M-OBEC

9 บันทึก กำหนดข้อมูลเบื้องต้น
บันทึก ข้อมูลสถานศึกษา การจบการศึกษา / การเลื่อนชั้น / จัดชั้นเรียน บันทึก ทะเบียนนักเรียน (เข้าใหม่)

10 ปรับปรุง น้ำหนัก-ส่วนสูง
นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส ** ตรวจสอบครบถ้วน 30 รายการ

11 **ยืนยัน รับรองข้อมูล** เมนู จำนวน น.ร. แยกชั้น เพศ และห้อง
กำหนดให้เสร็จ ภายใน 30 มิถุนายน 2554

12 END


ดาวน์โหลด ppt การประชุมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DATA CENTER 2011

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google