งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

z ปลายทาง ต้นทาง โรงไฟฟ้า 24 KV 24 KV C C C แรงดันไฟฟ้า ระยะเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "z ปลายทาง ต้นทาง โรงไฟฟ้า 24 KV 24 KV C C C แรงดันไฟฟ้า ระยะเวลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 z ปลายทาง ต้นทาง โรงไฟฟ้า 24 KV 24 KV C C C แรงดันไฟฟ้า ระยะเวลา
ACB C ACB C ACB แรงดันไฟฟ้า V 440 360 400 ระยะเวลา กระแสไฟฟ้า A 2100 1800 1950 LOAD ระยะเวลา LOAD กำลังไฟฟ้า KW 1300 1100 1200 P = E2 = 2202 =48400 R R R P = E2 = 2202 =48400 R R R P = E2 = 2362 =55696 R R R ระยะเวลา

2 <<Back

3 ระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย = 400 โวลท์ ระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย = 380 โวลท์
ระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย = 400 โวลท์ ระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย = โวลท์ ระดับแรงดันไฟฟ้า (โวลท์) 390 400 380 370 360 ระยะเวลา(เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ก่อนติดตั้ง ESR หลังติดตั้ง ESR <<Back

4 <<Back ระดับกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด = 2083 แอมป์
ระดับกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด = แอมป์ ระดับกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด = แอมป์ ระดับกระแสไฟฟ้า (แอมป์) 2100 2400 1800 1500 1200 ระยะเวลา(เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ก่อนติดตั้ง ESR หลังติดตั้ง ESR <<Back

5 <<Back ระดับกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย = 1301.30 กิโลวัตต์
ระดับกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย = กิโลวัตต์ ระดับกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย = กิโลวัตต์ ระดับกำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) 1300 1400 1200 1100 1000 ระยะเวลา(เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ก่อนติดตั้ง ESR หลังติดตั้ง ESR <<Back


ดาวน์โหลด ppt z ปลายทาง ต้นทาง โรงไฟฟ้า 24 KV 24 KV C C C แรงดันไฟฟ้า ระยะเวลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google