งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Z 24 KV 440 360 400 2100 1800 1950 1300 1100 1200 ระยะเวลา กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า V V A A KW P = E 2 = 236 2 =55696 R R R P = E 2 = 236 2 =55696.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Z 24 KV 440 360 400 2100 1800 1950 1300 1100 1200 ระยะเวลา กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า V V A A KW P = E 2 = 236 2 =55696 R R R P = E 2 = 236 2 =55696."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 z 24 KV 440 360 400 2100 1800 1950 1300 1100 1200 ระยะเวลา กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า V V A A KW P = E 2 = 236 2 =55696 R R R P = E 2 = 236 2 =55696 R R R C CC C ACB C LOAD P = E 2 = 220 2 =48400 R R R P = E 2 = 220 2 =48400 R R R C CCC ACB C ปลายทาง ต้นทาง 24 KV โรงไฟฟ้า P = E 2 = 220 2 =48400 R R R P = E 2 = 220 2 =48400 R R R LOAD C CCC C ACB

2

3 ระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย = 400 โวลท์ ระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย = 380 โวลท์ ระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย = 400 โวลท์ ระดับแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย = 380 โวลท์ ระดับ แรงดันไฟฟ้า ( โวลท์ ) 390 400 380 370 360 ระยะเวลา ( เดือน ) 1 2345 678 910 11 12 ก่อนติดตั้ง ESR หลังติดตั้ง ESR

4 ระดับ กระแสไฟฟ้า ( แอมป์ ) 2100 2400 1800 1500 1200 ระยะเวลา ( เดือน ) 1 2345 678 910 11 12 ระดับกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด = 2083 แอมป์ ระดับกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด = 1800 แอมป์ ระดับกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด = 2083 แอมป์ ระดับกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุด = 1800 แอมป์ ก่อนติดตั้ง ESR หลังติดตั้ง ESR

5 ระดับกำลังไฟฟ้า ( กิโลวัตต์ ) 1300 1400 1200 1100 1000 ระยะเวลา ( เดือน ) 1 2345 678 910 11 12 ระดับกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย = 1301.30 กิโลวัตต์ ระดับกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย = 1 190.83 กิโลวัตต์ ระดับกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย = 1301.30 กิโลวัตต์ ระดับกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย = 1 190.83 กิโลวัตต์ ก่อนติดตั้ง ESR หลังติดตั้ง ESR


ดาวน์โหลด ppt Z 24 KV 440 360 400 2100 1800 1950 1300 1100 1200 ระยะเวลา กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า V V A A KW P = E 2 = 236 2 =55696 R R R P = E 2 = 236 2 =55696.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google