งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 ท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 1 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ : - ท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ท่าความยาว 750 ม. เทียบเรือขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 ท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 1 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ : - ท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ท่าความยาว 750 ม. เทียบเรือขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 ท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 1 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ : - ท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ท่าความยาว 750 ม. เทียบเรือขนาด Post Panamax ได้ 2 ลำ - ความลึกร่องน้ำเดินเรือที่ระดับ –14.0 ม. จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด หรือ -16.25 ม. รทก. - พื้นที่ท่าเรือ และลานกองตู้ได้จากการถมทะเลมีขนาด 430 x 1,086 ม. หรือประมาณ 292 ไร่ - สะพานคสล. ขนาด 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 4.3 กม. เชื่อมพื้นที่ท่าเรือกับชายฝั่ง - เขื่อนหินทิ้งกันคลื่น ความยาว 1,700 ม. ข้อมูลการออกแบบ ท่าเรือ โครงการ 2 ล้านล้าน โครงการ 2 ล้านล้าน

2 ขนาดเรือสายต่าง ๆ และการออกแบบ ในเอเชีย (Intra-Asia) เอเชีย - แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย - ยุโรป Class เรือ PanamaxPost-Panamax TEU1,000-1,5003,000-3,5005,500-6,000 DWT25,000-30,00040,00065,000-70,000 ความยาว ( ม ) 170-200250275-285 กินน้ำลึก ( ม ) 10-1111-12.513.5 ความกว้าง ( ม ) 27-2832.340 จำนวนแถวตู้ 111316 ขนาดเรือ ที่ใช้ออกแบบขนาด Post – Panamax ยาว (L) 280 ม. กว้าง (W) 40 ม. ลึก (D) 13.5 ม. และขนาดเรือขนาดกลาง (intra-Asia) ยาว (L) 180 ม. กว้าง (W) 28 ม. ลึก (D) 11.0 ม.

3 3 ออกแบบความลึกหน้าท่า และร่องน้ำเดินเรือ ระยะแรกระยะ ต่อไป เรือกินน้ำลึกสูงสุด ( ม )13.5 13.5 ระยะเผื่อใต้ท้องเรือ ( ม )0.5 1.35 (10 %) รวมความลึก ( ม )14.0 14.85 ระดับขุดลอก LLW-14.0 14.85 MSL-16.25 17.10

4 ออกแบบความ กว้างร่องน้ำ เดินทางเดียว ( ระยะแรก ) เดินสองทาง ( ระยะต่อไป ) UNCTAD5B 5 X 40 = 200 7B + 30 ม. 7 x 40 + 30 = 310 ม. Port Standard Japan 0.5 LOA 0.5 x 280 = 140 ม. 1.0 LOA 280 ม. ออกแบบ 180 ม.300 ม. ออกแบบความกว้าง แอ่งกลับลำเรือ ความกว้างแอ่งกลับลำเรือ = 2 L = 2 x 280 = 560 ม., ออกแบบ 600 ม.

5 5 Pakbara port งานขุดลอกรวม 9.98 ล้านลูกบาศก์เมตร งานบำรุงรักษาร่องน้ำ 0.58 ล้านลูกบาศก์เมตร /4 ปี แนวร่องน้ำเดินเรือ ระยะแรก งานขุดลอก (Dredging Work) Entrance Channel (-14 LLW) Turning Basin 600 m.

6 6 1. เทียบเรือ Post – Panamax 2 ลำ 30 + 280 + 30 + 280 + 30 = 650 ม. 2. เทียบเรือ Post – Panamax 1 ลำ + ขนาดกลาง 2 ลำ 25 + 180 + 30 + 280 + 30 + 180 + 25 = 750 ม. ความยาว : 750 ม. เรือขนาด Post – Panamax กว้าง 40 ม. (16 แถว ) ความยาวแขนเครน = 40 + 3 ม. ( รางเครนถึงหน้าท่า ) + 1.5 ม. ( ความหนายางกันกระแทก ) = 44.5 ม. ความกว้างรางเครน = 30.5 ม. ออกแบบขนาด Crane หน้าท่า ออกแบบหน้าท่า เทียบเรือสินค้าตู้

7 การออกแบบผังท่าเรือ ความยาวท่าเทียบเรือสินค้าตู้ : 750 ม. ความยาวท่าเทียบเรือบริการ : 292 ม. ผังทั่วไปของท่าเรือ

8 ความยาวท่าเทียบเรือสินค้าตู้ : 750 ม. ผังลานคอนเทนเนอร์และหน้าท่าเทียบเรือ

9 ผังพื้นที่ สนับสนุ นท่าเรือ ความยาวท่าเทียบเรือบริการ : 292 ม.

10 10 ทัศนียภาพท่าเรือ ลานกองตู้ อาคารสินค้า เขื่อนกันคลื่น

11 11 ทัศนียภาพการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 1 และอาคาร ต่างๆ ในกิจกรรมท่าเรือน้ำลึก

12 ติดตั้งหอเตือนภัยสินามิ อาคารปฏิบัติการหน้าท่า

13 ออกแบบหน้าท่า เทียบเรือสินค้าตู้ รูปตัดโครงสร้างหน้าท่าเรือน้ำลึก LLW -14.00 -14.85

14 ท่าเรือบริการ LLW

15 การออกแบบคันหินถม ทะเล (revetment) LLW

16 การออกแบบเขื่อนกันคลื่น ออกแบบไว้ให้กันคลื่นจากทิศใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ เป็นหลัก เนื่องจากด้านตะวันตกมีเกาะเขาใหญ่ และเกาะลิน เต๊ะเป็นแนวกำบังคลื่นลมอยู่แล้ว เขื่อนกันคลื่นมีความยาว 1,700 เมตร เขื่อนกันคลื่น LLW

17 ความยาว 4,300 เมตร เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ( เข้า 2 ออก 2) ไม่มีไฟแดง การออกแบบสะพาน ทางเข้าท่าเรือ

18

19 19 จุดเชื่อม ท่าเรือกับ ถนน ตอน ออกจาก ท่าเรือเป็น สะพาน ยกระดับ ไม่มีไฟ แดง การออกแบบสะพาน ทางเข้าท่าเรือ

20 20 สะพานปกติสูงจากน้ำขึ้น 2 เมตร (MHWS) หรือ 3.40 เมตร (MSL) ช่วงเสาห่าง 30 เมตร สะพานช่องลอดเรือสูงจากน้ำขึ้น 5.56 เมตร (MHWS) หรือ 6.90 เมตร (MSL) กว้าง 50 เมตร การออกแบบสะพาน ทางเข้าท่าเรือ

21 21 รูปตัดสะพาน 4 เลน การออกแบบสะพาน ทางเข้าท่าเรือ LLW


ดาวน์โหลด ppt โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 ท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 1 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ : - ท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ท่าความยาว 750 ม. เทียบเรือขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google