งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 ท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 1 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ : - ท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ท่าความยาว 750 ม. เทียบเรือขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 ท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 1 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ : - ท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ท่าความยาว 750 ม. เทียบเรือขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 ท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 1 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ : - ท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ท่าความยาว 750 ม. เทียบเรือขนาด Post Panamax ได้ 2 ลำ - ความลึกร่องน้ำเดินเรือที่ระดับ –14.0 ม. จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด หรือ ม. รทก. - พื้นที่ท่าเรือ และลานกองตู้ได้จากการถมทะเลมีขนาด 430 x 1,086 ม. หรือประมาณ 292 ไร่ - สะพานคสล. ขนาด 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 4.3 กม. เชื่อมพื้นที่ท่าเรือกับชายฝั่ง - เขื่อนหินทิ้งกันคลื่น ความยาว 1,700 ม. ข้อมูลการออกแบบ ท่าเรือ โครงการ 2 ล้านล้าน โครงการ 2 ล้านล้าน

2 ขนาดเรือสายต่าง ๆ และการออกแบบ ในเอเชีย (Intra-Asia) เอเชีย - แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย - ยุโรป Class เรือ PanamaxPost-Panamax TEU1,000-1,5003,000-3,5005,500-6,000 DWT25,000-30,00040,00065,000-70,000 ความยาว ( ม ) กินน้ำลึก ( ม ) ความกว้าง ( ม ) จำนวนแถวตู้ ขนาดเรือ ที่ใช้ออกแบบขนาด Post – Panamax ยาว (L) 280 ม. กว้าง (W) 40 ม. ลึก (D) 13.5 ม. และขนาดเรือขนาดกลาง (intra-Asia) ยาว (L) 180 ม. กว้าง (W) 28 ม. ลึก (D) 11.0 ม.

3 3 ออกแบบความลึกหน้าท่า และร่องน้ำเดินเรือ ระยะแรกระยะ ต่อไป เรือกินน้ำลึกสูงสุด ( ม ) ระยะเผื่อใต้ท้องเรือ ( ม ) (10 %) รวมความลึก ( ม ) ระดับขุดลอก LLW MSL

4 ออกแบบความ กว้างร่องน้ำ เดินทางเดียว ( ระยะแรก ) เดินสองทาง ( ระยะต่อไป ) UNCTAD5B 5 X 40 = 200 7B + 30 ม. 7 x = 310 ม. Port Standard Japan 0.5 LOA 0.5 x 280 = 140 ม. 1.0 LOA 280 ม. ออกแบบ 180 ม.300 ม. ออกแบบความกว้าง แอ่งกลับลำเรือ ความกว้างแอ่งกลับลำเรือ = 2 L = 2 x 280 = 560 ม., ออกแบบ 600 ม.

5 5 Pakbara port งานขุดลอกรวม 9.98 ล้านลูกบาศก์เมตร งานบำรุงรักษาร่องน้ำ 0.58 ล้านลูกบาศก์เมตร /4 ปี แนวร่องน้ำเดินเรือ ระยะแรก งานขุดลอก (Dredging Work) Entrance Channel (-14 LLW) Turning Basin 600 m.

6 6 1. เทียบเรือ Post – Panamax 2 ลำ = 650 ม. 2. เทียบเรือ Post – Panamax 1 ลำ + ขนาดกลาง 2 ลำ = 750 ม. ความยาว : 750 ม. เรือขนาด Post – Panamax กว้าง 40 ม. (16 แถว ) ความยาวแขนเครน = ม. ( รางเครนถึงหน้าท่า ) ม. ( ความหนายางกันกระแทก ) = 44.5 ม. ความกว้างรางเครน = 30.5 ม. ออกแบบขนาด Crane หน้าท่า ออกแบบหน้าท่า เทียบเรือสินค้าตู้

7 การออกแบบผังท่าเรือ ความยาวท่าเทียบเรือสินค้าตู้ : 750 ม. ความยาวท่าเทียบเรือบริการ : 292 ม. ผังทั่วไปของท่าเรือ

8 ความยาวท่าเทียบเรือสินค้าตู้ : 750 ม. ผังลานคอนเทนเนอร์และหน้าท่าเทียบเรือ

9 ผังพื้นที่ สนับสนุ นท่าเรือ ความยาวท่าเทียบเรือบริการ : 292 ม.

10 10 ทัศนียภาพท่าเรือ ลานกองตู้ อาคารสินค้า เขื่อนกันคลื่น

11 11 ทัศนียภาพการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 1 และอาคาร ต่างๆ ในกิจกรรมท่าเรือน้ำลึก

12 ติดตั้งหอเตือนภัยสินามิ อาคารปฏิบัติการหน้าท่า

13 ออกแบบหน้าท่า เทียบเรือสินค้าตู้ รูปตัดโครงสร้างหน้าท่าเรือน้ำลึก LLW

14 ท่าเรือบริการ LLW

15 การออกแบบคันหินถม ทะเล (revetment) LLW

16 การออกแบบเขื่อนกันคลื่น ออกแบบไว้ให้กันคลื่นจากทิศใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ เป็นหลัก เนื่องจากด้านตะวันตกมีเกาะเขาใหญ่ และเกาะลิน เต๊ะเป็นแนวกำบังคลื่นลมอยู่แล้ว เขื่อนกันคลื่นมีความยาว 1,700 เมตร เขื่อนกันคลื่น LLW

17 ความยาว 4,300 เมตร เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ( เข้า 2 ออก 2) ไม่มีไฟแดง การออกแบบสะพาน ทางเข้าท่าเรือ

18

19 19 จุดเชื่อม ท่าเรือกับ ถนน ตอน ออกจาก ท่าเรือเป็น สะพาน ยกระดับ ไม่มีไฟ แดง การออกแบบสะพาน ทางเข้าท่าเรือ

20 20 สะพานปกติสูงจากน้ำขึ้น 2 เมตร (MHWS) หรือ 3.40 เมตร (MSL) ช่วงเสาห่าง 30 เมตร สะพานช่องลอดเรือสูงจากน้ำขึ้น 5.56 เมตร (MHWS) หรือ 6.90 เมตร (MSL) กว้าง 50 เมตร การออกแบบสะพาน ทางเข้าท่าเรือ

21 21 รูปตัดสะพาน 4 เลน การออกแบบสะพาน ทางเข้าท่าเรือ LLW


ดาวน์โหลด ppt โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 ท่าเรือน้ำลึกระยะที่ 1 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ : - ท่าเทียบเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ท่าความยาว 750 ม. เทียบเรือขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google