งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการบวกเลข 2 หลัก ชั้นประถมปีที่ 3 โงเรียนบ้านสุขสำราญ เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการบวกเลข 2 หลัก ชั้นประถมปีที่ 3 โงเรียนบ้านสุขสำราญ เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการบวกเลข 2 หลัก ชั้นประถมปีที่ 3 โงเรียนบ้านสุขสำราญ เข้าสู่บทเรียน

2 แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหาบทเรียน สวัสดีคะ เด็ก ออกจากแบทเรียน

3 แนะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องการบวกเลข 2 หลัก ชั้นประถมปีที่ 3 โงเรียนบ้านสุขสำราญ กลับเมนูหลัก

4 1.15+25=? ก.30 ข. 40 ค.50 ง.60

5 เก่งมาก ถูกต้อง ทำต่อข้อ 2

6 ผิดครับลองทำใหม่ กลับไปทำใหม่

7 2. 25+25=? ก.50 ข. 60 ค.70 ง.80

8 ผิดครับลองทำใหม่ กลับไปทำใหม่

9 เก่งมาก ถูกต้อง กลับหน้าหลัก

10 การบวกเลขที่ไม่เกิน 2 หลัก การบวกเลขที่ไม่เกิน 2 หลักคือ การบวกตัวเลข เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยการนำจำนวนหนึ่งเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ให้ได้ ผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์ จะต้องไม่เกิน 1000 เช่น 95+85=180 เป็นต้น กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการบวกเลข 2 หลัก ชั้นประถมปีที่ 3 โงเรียนบ้านสุขสำราญ เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google