งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการบวกเลข2หลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการบวกเลข2หลัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการบวกเลข2หลัก
ชั้นประถมปีที่3 โงเรียนบ้านสุขสำราญ เข้าสู่บทเรียน

2 สวัสดีคะเด็ก แนะนำบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน ออกจากแบทเรียน สวัสดีคะเด็ก

3 แนะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการบวกเลข2หลัก
ชั้นประถมปีที่3 โงเรียนบ้านสุขสำราญ กลับเมนูหลัก

4 =? ก.30 ข. 40 ค.50 ง.60

5 เก่งมาก ถูกต้อง ทำต่อข้อ2

6 ผิดครับลองทำใหม่ กลับไปทำใหม่

7 =? ก.50 ข. 60 ค.70 ง.80

8 ผิดครับลองทำใหม่ กลับไปทำใหม่

9 เก่งมาก ถูกต้อง กลับหน้าหลัก

10 การบวกเลขที่ไม่เกิน2หลัก
การบวกเลขที่ไม่เกิน2หลักคือ การบวกตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยการนำจำนวนหนึ่งเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ให้ได้ผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์ จะต้องไม่เกิน 1000 เช่น 95+85=180 เป็นต้น กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการบวกเลข2หลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google