งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร
และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โดย คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

2 ลักษณะงานควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
ลักษณะงานควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหะการ

3 ประเภทและขนาดงานโลหะการ ระดับภาคีวิศวกร
งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ งานอำนวยการใช้ การแต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันตั้งแต่100 kW – 500 kW การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดไม่เกิน 80 เมตริกตันต่อวัน หรือตั้งแต่ 7,000 – 28,000 เมตริกตันต่อปี การถลุงแร่อื่นๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจากแร่ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทำโลหะให้บริสุทธิ์ ที่มีกำลังการผลิตสูงสุด ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 เมตริกตันต่อปี หรืองานที่ลงทุนตั้งแต่ 10 – 20 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน การหลอม การหล่อ การแปรรูป การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน การตกแต่งผิวหรือการชุบเคลือบโลหะ สำหรับงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 30 คน – 100 คน หรืองาน ที่ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท – 30 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน

4 ประเภทและขนาดงานโลหะการ ระดับสามัญวิศวกร
งานวางโครงการ งานออกแบบและคำนวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ งานอำนวย การใช้

5 ประเภทและขนาดงานโลหะการ ระดับสามัญวิศวกร (ต่อ)
การแยกวัสดุต่างๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว โดยใช้กรรมวิธีทางการแต่ง แร่ทุกขนาด การแต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดตั้งแต่ ,000 – 300,000 เมตริกตันต่อปี การถลุงแร่อื่นๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะออกจากแร่ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทำโลหะให้บริสุทธิ์ ที่มีกำลังการผลิตสูงสุด ตั้งแต่ 1,000 – 40,000 เมตริกตันต่อปี หรืองานที่ลงทุนตั้งแต่10 ล้านบาท –100 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน การหลอม การหล่อ การแปรรูป การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน การตกแต่งผิวหรือการชุบเคลือบโลหะ สำหรับงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ – 300 คน หรืองานที่ลงทุนตั้งแต่ 10 – 60 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน

6 สรุปประเภทและขนาดงานโลหะการ
ลักษณะงาน ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร แต่งแร่ kW >100kW ถลุงเหล็ก <80 tpd, 7,000-20,000tpy 7, ,000tpy ถลุงแร่อื่น 1,000-5,000tpy, MB 1,000-40,000tpy, MB หลอม 30-100คน MB 30-300คน MB แยกแร่ ทุกขนาด

7 ประเภทและขนาดงาน ระดับวุฒิวิศวกร
งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบ และคำนวณ งานควบคุม การสร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ งานอำนวยการใช้ วุฒิวิศวกรสามารถทำได้ทุกประเภทและทุกขนาด

8 ถาม – ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google