งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาระงาน 3.1 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาระงาน 3.1 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาระงาน 3.1 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
จุดประสงค์ 1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน 2. นักศึกษาสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน 3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลตามตัวอย่างที่กำหนดได้ ขั้นตอนการปฏิบัติ 1. ให้นักศึกษา ค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการออกแบบระบบฐานข้อมูลตาม ขั้นตอนจากเนื้อหา หน่วยที่ 2 2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเลือกระบบจากตัวอย่างที่กำหนดกลุ่มละ 1 ระบบ 3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ถูกต้องตามขั้นตอน 4. วิเคราะห์ตามขึ้นตอนโดยจัดทำในโปรแกรม PowerPoint และนำเสนอหน้าชั้น

2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1. มีการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเก่า 2. กำหนดความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของระบบใหม่ 3. กำหนดเอนทิตีได้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4. กำหนดแอททริบิวต์ได้เหมาะสมและถูกต้อง 5. มีการกำหนดคีย์ให้กับเอนทิตี 6. มีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ต่าง ๆ 7. กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล/พจนานุกรมข้อมูล/data dictionary 8 แปลงเอนทิตีให้อยู่ในรูปตารางโดยใช้กฎการนอร์มัลไลเซชัน

3 ชื่อระบบฐานข้อมูล…………………………….
1.การวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเก่า การวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเก่า ระบบงานเก่ามีปัญหาดังนี้…….

4 ชื่อระบบฐานข้อมูล…………………………….
2. กำหนดความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของระบบใหม่ ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของระบบใหม่ประกอบด้วย 1… 2…. 3.. 4…

5 เขียน E-R Diagram ระบบงานที่ได้เพื่อแสดงความสัมพันธ์และคีย์หลัก
ชื่อระบบฐานข้อมูล……………………………. 3,4,5,6 กำหนดเอนทิตี,แอททริบิวต์,คีย์หลัก,ความสัมพันธ์ เอนทิตี แอททริบิวต์ กาแฟ รหัสกาแฟ ชื่อกาแฟ ประเภท ราคา พนักงานขาย รหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ การขาย รหัสการขาย วันที่ขาย รหัสพนักงาน รหัสกาแฟ จำนวน รายละเอียดการขาย รหัสการขาย รหัสกาแฟ จำนวน เขียน E-R Diagram ระบบงานที่ได้เพื่อแสดงความสัมพันธ์และคีย์หลัก

6

7 ชื่อระบบฐานข้อมูล…………………………….
8. กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล/พจนานุกรมข้อมูล/data dictionary ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาดข้อมูล คำอธิบาย หมายเหตุ Empid Text 10 รหัสพนักงาน คีย์หลัก Empname 50 ชื่อ Emplname 30 สกุล Empadd ที่อยู่ Emptel 15 เบอร์โทรศัพท์

8 ชื่อระบบฐานข้อมูล…………………………….
7.แปลงเอนทิตีให้อยู่ในรูปตารางโดยใช้กฎการนอร์มัลไลเซชัน รหัสสินค้า ชื่อกาแฟ ประเภท ราคา C001 ลาร์เต้ กาแฟร้อน 50 C002 กาแฟเย็น 55 C003 กาแฟปั่น 60 C004 คาปูชิโน C005 C006 C007 ม็อคค่า 25 C008 30 C009 45

9 ชื่อระบบฐานข้อมูลที่กำหนด
1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า การติดต่อ 2 .ระบบบริหารจัดการการเช่าหอพัก การเช่า 3.ระบบฐานข้อมูลบริษัท MVC ทัวร์ การจอง 4.ระบบบริหารจัดการคลีนิก การรักษา 5.ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน 6.ระบบการเช่าวีดีโอ 7.ระบบบริหารจัดการร้าน BuyCom การขาย 8.ระบบบริหารจัดการสินค้า OTOP 9.ระบบบริหารจัดการร้าน Sunflower

10 ชื่อระบบฐานข้อมูล…………………………….
1. มีการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเก่า 2. กำหนดความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของระบบใหม่ 3. กำหนดเอนทิตีได้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4. กำหนดแอททริบิวต์ได้เหมาะสมและถูกต้อง 5. มีการกำหนดคีย์ให้กับเอนทิตี 6. มีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ต่าง ๆ 7. แปลงเอนทิตีให้อยู่ในรูปตารางโดยใช้กฎการนอร์มัลไลเซชัน 8 กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล/พจนานุกรมข้อมูล/data dictionary


ดาวน์โหลด ppt ภาระงาน 3.1 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google