งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาระงาน 3.1 การวิเคราะห์และออกแบบ ฐานข้อมูล จุดประสงค์ 1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน 2. นักศึกษาสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาระงาน 3.1 การวิเคราะห์และออกแบบ ฐานข้อมูล จุดประสงค์ 1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน 2. นักศึกษาสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาระงาน 3.1 การวิเคราะห์และออกแบบ ฐานข้อมูล จุดประสงค์ 1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน 2. นักศึกษาสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน 3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลตามตัวอย่างที่กำหนด ได้ ขั้นตอนการปฏิบัติ 1. ให้นักศึกษา ค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ฐานข้อมูลตาม ขั้นตอนจากเนื้อหา หน่วยที่ 2 2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเลือกระบบจากตัวอย่างที่กำหนดกลุ่มละ 1 ระบบ 3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ถูกต้องตามขั้นตอน 4. วิเคราะห์ตามขึ้นตอนโดยจัดทำในโปรแกรม PowerPoint และ นำเสนอหน้าชั้น

2 1. มีการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเก่า 2. กำหนดความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของระบบใหม่ 3. กำหนดเอนทิตีได้เหมาะสมและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ 4. กำหนดแอททริบิวต์ได้เหมาะสมและถูกต้อง 5. มีการกำหนดคีย์ให้กับเอนทิตี 6. มีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ต่าง ๆ 7. กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล / พจนานุกรมข้อมูล /data dictionary 8 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ แปลงเอนทิตีให้อยู่ในรูปตารางโดยใช้กฎการนอร์ มัลไลเซชัน

3 ชื่อระบบ ฐานข้อมูล ……………………………. 1. การวิเคราะห์ปัญหาของ ระบบงานเก่า การวิเคราะห์ปัญหาของ ระบบงานเก่า ระบบงานเก่ามีปัญหาดังนี้ …….

4 2. กำหนดความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของ ระบบใหม่ ชื่อระบบ ฐานข้อมูล ……………………………. ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของระบบใหม่ ประกอบด้วย 1… 2…. 3.. 4…

5 3,4,5,6 กำหนดเอนทิตี, แอททริบิวต์, คีย์ หลัก, ความสัมพันธ์ ชื่อระบบ ฐานข้อมูล ……………………………. เขียน E-R Diagram ระบบงานที่ได้เพื่อแสดงความสัมพันธ์และ คีย์หลัก เอนทิตีแอททริบิวต์ กาแฟรหัสกาแฟ ชื่อกาแฟ ประเภท ราคา พนักงาน ขาย รหัสพนักงาน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ การขายรหัสการขาย วันที่ขาย รหัสพนักงาน รหัส กาแฟ จำนวน รายละเอียด การขาย รหัสการขาย รหัสกาแฟ จำนวน

6

7 ชื่อระบบ ฐานข้อมูล ……………………………. 8. กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล / พจนานุกรมข้อมูล /data dictionary ชื่อเขตข้อมูลชนิดข้อมูลขนาดข้อมูลคำอธิบายหมายเหตุ EmpidText10 รหัสพนักงานคีย์หลัก EmpnameText50 ชื่อ EmplnameText30 สกุล EmpaddText50 ที่อยู่ EmptelText15 เบอร์โทรศัพท์

8 7. แปลงเอนทิตีให้อยู่ในรูปตารางโดยใช้กฎการนอร์ มัลไลเซชัน รหัสสินค้า ชื่อกาแฟ ประเภทราคา C001 ลาร์เต้ กาแฟร้อน 50 C002 ลาร์เต้ กาแฟเย็น 55 C003 ลาร์เต้ กาแฟปั่น 60 C004 คาปูชิโน กาแฟร้อน 50 C005 คาปูชิโน กาแฟเย็น 55 C006 คาปูชิโน กาแฟปั่น 60 C007 ม็อคค่า กาแฟร้อน 25 C008 ม็อคค่า กาแฟเย็น 30 C009 ม็อคค่า กาแฟปั่น 45 ชื่อระบบ ฐานข้อมูล …………………………….

9 1. ระบบบริหารจัดการข้อมูล ลูกค้า การติดต่อ 2. ระบบบริหารจัดการการเช่า หอพัก การเช่า 3. ระบบฐานข้อมูลบริษัท MVC ทัวร์ การจอง 4. ระบบบริหารจัดการคลีนิกการรักษา 5. ระบบการจองตั๋วเครื่องบินการจอง 6. ระบบการเช่าวีดีโอการเช่า 7. ระบบบริหารจัดการร้าน BuyCom การขาย 8. ระบบบริหารจัดการสินค้า OTOP การขาย 9. ระบบบริหารจัดการร้าน Sunflower การขาย ชื่อระบบฐานข้อมูลที่กำหนด

10 ชื่อระบบ ฐานข้อมูล ……………………………. 1. มีการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเก่า 2. กำหนดความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของระบบใหม่ 3. กำหนดเอนทิตีได้เหมาะสมและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ 4. กำหนดแอททริบิวต์ได้เหมาะสมและถูกต้อง 5. มีการกำหนดคีย์ให้กับเอนทิตี 6. มีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ต่าง ๆ 7. แปลงเอนทิตีให้อยู่ในรูปตารางโดยใช้กฎการนอร์ มัลไลเซชัน 8 กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูล / พจนานุกรมข้อมูล /data dictionary


ดาวน์โหลด ppt ภาระงาน 3.1 การวิเคราะห์และออกแบบ ฐานข้อมูล จุดประสงค์ 1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน 2. นักศึกษาสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google