งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English Conversation 1 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 โดย Miss Supassorn Chantarung ( ครูสุภัสสร จันทรังษ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English Conversation 1 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 โดย Miss Supassorn Chantarung ( ครูสุภัสสร จันทรังษ์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English Conversation 1 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 โดย Miss Supassorn Chantarung ( ครูสุภัสสร จันทรังษ์ )

2 First of all, May I introduce myself,my name is... ชื่อ.... อันดับแรก, ขออนุญาต แนะนำตัวเอง, ดิฉัน / ผม ชื่อ

3 Let me introduce myself I’m ………. I would like to introduce myself.My name is…. บอกรายละเอียดของเรา I come from……/I’m from…….. มาจากไหน I work for……………….. ทำงานที่ไหน I’m…………………………. ตำแหน่งอะไร

4 แนะนำคนอื่นให้รู้จักกัน I would like to introduce myself.My manager khun … ชื่อคนที่เราแนะนำ …. I would like you to meet khun… ชื่อคนที่เรา แนะนำ …. การตอบรับเพื่อมารยาทเมื่อมีคนแนะนำตัวหรือมี คนแนะนำให้รู้จักผู้อื่น Nice to meet you. I’m glad to meet you. Pleased to meet you.

5 ภาษาอังกฤษมาจาก 2 ประเทศ ด้วยกัน 1.British English 2. American English colour color = สี Centre center= ศูนย์กลาง Rubber eraser = ยางลบ Toilet restroom= ห้องสุขา

6 1.British English 2. American English Lift elevator ( ลิฟท์ ) G = ground floor first floor = ชั้น 1 B = basement ( ชั้นใต้ดิน ) Bill Check = เก็บเงิน May I have a bill,please? Check,please?

7 พยัญชนะมีทั้งหมด 26 ตัว แบ่งเป็นสระ 5 ตัว คือ a,e,i,o,u A B C D E F G H

8 Alphabet ( ต่อ ) I J K L M N O P Q R S

9 TT UU VV WW XX  Y ZZ  พยัญชนะผสม  Ch  Kh  Ng

10 Alphabet ( ต่อ ) ต้น ตาล บ้าน สุรัตน์

11 การออกเสียงตามหลักเจ้าของภาษา Lemon ( เลม ’ มอน ) มะนาว Lime( ไลม์ ) มะนาว ( สีเขียว ) Salad ( แซล ’ ลัด ) สลัด Valentine ( แวล ’ ลันไทน ) วาเลนไทน์ สัญลักษณ์ ’ ที่อยู่บนคำอ่านบางพยางค์นั้น หมายถึงให้เน้นเสียงของพยางค์นั้นเป็นพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า การเสตรทเสียง Thailand ( ไท้ ’ แลนด์ ) Zero ( เซี้ยโร )

12 การออกเสียงตามหลักเจ้าของภาษา ( ซึ ดึ ทึ ชึ วึ ) Find ( ไฟด ) Point ( พอยนท ) Give ( กิฟว ) Brush ( บรัช ) Have ( แฮฟว ))

13 Greeting ( การทักทาย ) การทักทายแบบสุภาพ เป็นทางการ Good morning ช่วงเช้า 6.00-11.59 Good afternoon ช่วงบ่าย 12.00-17.59 Noon กลางวัน 12.00-12.59 Good evening ช่วงเย็น / ค่ำ 18.00 เป็นต้น ไป

14 Greeting ( การทักทาย ) ทักทายแบบเป็นกันเอง Hello,Hi,Hey. กล่าวทักทาย ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ How are you? How is life? How are you today? How is your day? How are you going? ( คำทักทายของประเทศ ออสเตรเลีย )

15 Greeting ( การทักทาย ) คำทักทายเมื่อเจอกันครั้งแรก How do you do? อีกฝ่ายก็จะตอบกลับมาว่า How do you do? เช่นกัน การตอบการทักทาย I’m find,thank you. Find thank you,and you? I’m great, thank you.

16 การตอบการทักทาย I’m O.k. I’m so so ( ก็งั้นๆ ) 50-50 It’s so bad. ( แย่มาก ) I’m sick,not well. ( ฉันป่วย ) I’ve got fever. ( ฉันเป็นไข้ ) I’ve got a cold ( ฉันเป็นหวัด )

17 การขอความช่วยเหลือ Could I + สิ่งที่ต้องการขอร้อง,please? Can I + สิ่งที่ต้องการขอร้อง,please? May I + สิ่งที่ต้องการขอร้อง,please? Do you mind if I + สิ่งที่ต้องการขอร้อง ? Would you mind if I + สิ่งที่ต้องการขอร้อง ?

18 การขอความช่วยเหลือ Could I borrow some money from you,please? ขอยืมเงิน Do you mind if I turn up the heater? เร่งฮีท เตอร์ Would you mind if I turned off the light? ขอปิด ไฟ Can I use your computer,please? ขอยืมใช้ คอมพิวเตอร์

19 การขอความช่วยเหลือ การตอบรับเมื่อมีคนมาขอร้อง ถ้าเราทำได้ให้ พูดว่า yes, of course.Sure, no problem. Sure.O.K. ถ้าทำไม่ได้ No,I’m sorry. Sorry, I can’t do it. I apologize,I can’t.

20 เวลา (Time) ชาวต่างชาติจะคุ้นเคยกับการนับเวลาแบบ 12 ชั่วโมง โดยใช้การแบ่งเป็นช่วงก่อนเที่ยงและ หลังเที่ยง A.M. ( อ่านว่า เอเอม ) ย่อมาจาก Ante Meridiem แปลว่าก่อนเที่ยง = 24.00-11.59 น. (12.00-11.59 A.M.) P.M. ( อ่านว่าพีเอม ) ย่อมาจาก Post Meridiem แปลว่าหลังเที่ยง = 12.00-23.59 น. (12.00-11.59 P.M.)

21 เวลา (Time) ( ต่อ ) การอ่านเวลา สามารถอ่านได้ 2 แบบ 1. อ่านแยกระหว่างชั่วโมงกับนาที ด้วยจำนวนนับ ( เป็นที่นิยม ) 4:05 = Four-oh-five 4:10 = Four-ten 2. เป็นการอ่านแบบที่เป็นทางการมาก ครึ่ง ชั่วโมงแรกจะเป็นการบอกว่ามากี่นาทีแล้ว ส่วน ในช่วงครึ่งชั่วโมงหลัง จะเป็นการบอกว่า อีกกี่ นาทีจะถึงชั่วโมงใหม่ ในนาทีที่ 15 และ 45 จะ ใช้คำว่า Quarter ( ควอร์เทอร์ ) ส่วนนาทีที่ 30 ใช้คำว่า Half ( ฮาล์ฟ )

22 เวลา (Time) ( ต่อ ) 12 4:00 = Four o’clock Four o’clock 4:05 = Four-oh-fivefive after four 4:10 = Four-tenten after four 4:15 = Four –fifteen A quarter after Four 4:20 = Four-twentytwenty after four 4:30 = four thirtyHalf past four

23 เวลา (Time) ( ต่อ ) 4:35 = four thirty-five Twenty-five to five 4:40 = four forty Twenty to five 4:45 = four forty –five A quarter to five 4:50 = four fifty Ten to five 4:55 = four fifty-five five to five

24 Number จำนวนนับ ( cardinals) ตัวเลขประเภทนี้ใช้ในการ นับ เพื่อบอกจำนวน ปริมาณ หรือขนาด ลำดับ ( Ordinal ) ตัวเลขประเภทนี้ใช้ในการบอก ลำดับ เช่นสอบได้ที่ 1 1 = onefirst 1 st 2 = twosecond 2 nd 3 = threethird 3 rd 4 = fourfourth 4 th 5 = five fifth 5 th

25 Number 12 = twelvetwelfth 12 th 20 = twentytwentieth 20 th 30 = thirtythirtieth 30 th 21 = twenty-onetwenty-first 21 st การนำตัวเลขแบบลำดับมาใช้ต้องมี The นำหน้า เช่น The thirty-first

26 Number การอ่านปี พ. ศ.- ค. ศ. จะใช้จำนวนนับ แบ่งอ่านทีละ คู่ 1985 nineteen eighty-five === ถ้าเลขคู่หลังมีเลข 0 ให้อ่านว่า oh ( โอ ) === ส่วนปีที่ลงท้ายด้วย 00,000, หรือ ค. ศ. 2000 จะ อ่านแบบปกติก็ได้ 1800 =eighteen hundred 2013 = two thousand and thirteen 1908 = nineteen oh eight == ถ้าเกิดวันที่ 22 มกราคม 1940 ดังนี้ The twenty-second of January,nineteen forty.

27 Number หลักร้อย Hundred หลักพัน thousand หลักล้าน million หลักพันล้าน Billion จะใช้ and เชื่อมหลักสิบและหลักหน่วย

28 Number 99= ninety-nine 999=nine hundred and ninety-nine 9,999=nine thousand nine hundred and ninety-nine 99,999 = ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine 999,999 = nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine 9,999,999 =nine million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine

29 Test ให้น. ศ. เขียนวัน เดือน ปี เกิดของท่าน = จงเขียนเวลาต่อไปนี้แบบเป็นทางการ 1.3:06 = 2.2:45 = 3. 7:59 = 4. 6:15 = 5. 8:30 =

30 Test จงเขียนเลขต่อไปนี้แบบจำนวนนับ 88 = 888= 8,888 = 88,888= 888,888= 8,888,888, =


ดาวน์โหลด ppt English Conversation 1 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 โดย Miss Supassorn Chantarung ( ครูสุภัสสร จันทรังษ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google