งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อมโยงระหว่างกันใน BIMSTEC -ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์- ดร.ศิริพรรณ จิตรประสิทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อมโยงระหว่างกันใน BIMSTEC -ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์- ดร.ศิริพรรณ จิตรประสิทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อมโยงระหว่างกันใน BIMSTEC -ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์- ดร.ศิริพรรณ จิตรประสิทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง การสัมมนา “ความเชื่อมโยงระหว่างกันใน BIMSTIC” จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ โรงแรม Kantary Hill เชียงใหม่ 5 กันยายน 2555

2 ผลการศึกษา BIMSTEC Transport Infrastructure and Logistics Study (BTILS) - กรอบนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน การขนส่งและบริการการขนส่ง - แผนปฏิบัติการโลจิสติกส์ สอดคล้องกับนโยบาย ของ คค.

3 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ (Table ES.1)  โครงสร้างพื้นฐานทางถนน พัฒนาถนนหลักระหว่างประเทศ เป็น AH ชั้น I / II ภายในปี 2020 ประสานการพัฒนาถนนร่วมกันภายในประเทศสมาชิก พัฒนาถนนเชื่อมชายแดน ให้รองรับการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศได้ เร่งรัดการพัฒนาถนนช่วงขาดตอนในพม่า ผ่านกรอบการเชื่อมโยง คมนาคมไทย-พม่า-อินเดีย  การขนส่งทางถนน ใช้พาหนะที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการขนส่ง ให้เอื้อต่อการขนส่งระหว่างประเทศ

4

5

6 แผนงานด้านโลจิสติกส์ (Table ES.2)  พัฒนาถนนหลัก เช่น AH1 ให้ได้มาตรฐาน AH อย่างน้อย Class II  พัฒนาจุดเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น ท่าเรือ ICD  พัฒนาจุดเชื่อมต่อการขนส่งในประเทศ เช่น ศูนย์โลจิสติกส์  พัฒนาการบริหารงานและกฎระเบียบ  พัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านการค้า  พัฒนาด้านการบริการและ IT

7

8 การเชื่อมโยงคมนาคม ไทย - พม่า - อินเดีย

9 การดำเนินงานด้านการเชื่อมโยง คมนาคมไทย-พม่า-อินเดีย ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 23 ธันวาคม 2546 กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย อินเดีย ไทย มอเร่/ตามู มัณฑะเลย์ พุกาม ย่างกุ้ง เมียวดี/แม่สอด ท่าตอน มิถิลา ปาเล กาเล ตองอู พยายี เชียงตุง แม่สาย จีน สัดส่วนด้านการเงิน: ไทย อินเดีย พม่า พะโคกุ ช่องม้า

10 Myanmar Thailand กอกะเร็ก มะละแหม่ง ท่าตอน เมียวดี ย่างกุ้ง พะอัน พะโค พยายี เตียนซายัด โครงการที่ดำเนินการโดยฝ่ายไทย 18 kms 28.6 kms 40 kms 30 kms 70 kms 30 kms 70 kms 30 kms 20 kms 80 kms ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 65 kms การดำเนินงานด้านการเชื่อมโยง คมนาคมไทย-พม่า-อินเดีย การประชุมระดับรัฐมนตรี 23 ธันวาคม 2546 กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

11 เมียวดี กอกะเร็ก โครงการพัฒนาถนนในพม่า ที่ดำเนินการโดยประเทศไทย สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 1 เชิงเขาตะนาวศรี แนวเก่า 40 กม. แนวใหม่ 28.6 กม. อ.แม่สอด โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 และถนนเชื่อมต่อ โครงการก่อสร้างถนนสาย เชิงเขาตะนาวศรี – กอกะเร็ก โครงการปรับปรุงถนนสาย เมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี ตลิ่งฝั่งพม่า Myawaddy Trade Zone ไปย่างกุ้ง ไป จ.ตาก ไทย พม่า

12 ถนนเชื่อมท่าเรือทวาย

13 รูปแบบการพัฒนาท่าเรือทวาย

14 ถนนจาก ท่าเรือทวาย – ชายแดนไทย (บ.พุน้ำร้อน) ไทย พม่า แนวเส้นทางโครงการ ถนนเดิมในพม่า ทางหลวงของไทย ถนนสาย บ.พุน้ำร้อน – ชายแดนไทย/พม่า 3512 3445 ทวาย กาญจนบุรี ท่าเรือ ทวาย

15 โครงการถนนในไทย สนับสนุนท่าเรือทวาย Motorway Kanchanaburi - border Under F.S. fiscal yr.2012, 30 M.THB Kanchanaburi-border Rd. 2 lanes 70 kms. Construction completed Motorway Bang Yai – BanPong - Kanchanaburi Detailed design completed Phu nam ron Myanmar Thailand

16 ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือทวาย ช่วงระยะทาง ( กม.) ช่องจราจรสถานะ MOTORWAY แหลมฉบัง – กรุงเทพ 1304-8 เปิดแล้ว วงแหวนด้านใต้ - วงแหวนตะวันตก 406-8 เปิดแล้ว บางใหญ่ - กาญจนบุรี 964-6 เตรียมหาตัวผู้รับเหมา กาญจนบุรี - พุน้ำร้อน 704-6 กำลังทำ F.S., ปี 55-56, 30 ลบ. พุน้ำร้อน - ท่าเรือทวาย 1304-8 กำลังก่อสร้าง รวม 466 เส้นทางเชื่อมโยงทางถนนจาก ท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือทวาย มอเตอร์เวย์ ถนนเดิม บางใหญ่ พุน้ำร้อน กรุงเทพ กาญจนบุรี

17 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อมโยงระหว่างกันใน BIMSTEC -ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์- ดร.ศิริพรรณ จิตรประสิทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google