งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับ ที่ ตำแหน่ง ทางธุรกิจ ยอดปิด โค้ด จำนวน PV รายได้รวม w/s สูงสุดต่อวัน ชั้นรับ แมซซิ่ง 1 BLONZE 1,50050015,0001 2 SILVER 3,0001,00030,0002 3 GOLD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับ ที่ ตำแหน่ง ทางธุรกิจ ยอดปิด โค้ด จำนวน PV รายได้รวม w/s สูงสุดต่อวัน ชั้นรับ แมซซิ่ง 1 BLONZE 1,50050015,0001 2 SILVER 3,0001,00030,0002 3 GOLD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำดับ ที่ ตำแหน่ง ทางธุรกิจ ยอดปิด โค้ด จำนวน PV รายได้รวม w/s สูงสุดต่อวัน ชั้นรับ แมซซิ่ง 1 BLONZE 1,50050015,0001 2 SILVER 3,0001,00030,0002 3 GOLD 15,0005,000150,0003 4 PEARL 30,00010,000300,0004 5 PLATINUM 150,00050,0001,500,0005 ลำดับขั้นทางธุรกิจ 5 ตำแหน่ง ดังนี้ หมายเหตุ : เงื่อนไขการขึ้นตำแหน่ง ใช้การซื้อบิลเดียวขึ้นตำแหน่ง

3

4

5

6 You ซื้อมา 1,000 PVX 30% = 300 บ. ซื้อมา 4,000 PVX 30% = 1,200 บ. ซื้อมา 10,000 PV X 30% = 3,000 บ. ซื้อมา 20,000 PVX 30% = 6,000 บ. รวมรายได้ทั้งหมด 300 + 1,200 + 3,000 + 6,000 = 10,500 บาท

7 Weak ( ทีมอ่อน ) Strong ( ทีมแข็ง ) 30,000 PV 30,000 X 30 % = 9,00 0 ฿. 9,000 บาท 50,000-30,000 = 20,000 pv 50,000 PV เก็บสะสม 20,000 PV รายได้สูงสุด วันละ 1,500,000 บาท เดือนละ 45,000,000 บาท

8 อัตราการรับผลตอบแทน ค่าบริหารสายงาน (MATCHING) ตำแหน่งชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 BLONZE50% SILVER50%40% GOLD50%40%30% PEARL50%40%30%20% PLATINUM50%40%30%20%10%

9 YO U Matching Placement (Personal sponsor) YOU GENERATI ONS 5 GENERATI ONS 5 0% 40 % 30% 20 % 10% I N F I N I T Y

10 EXAMPLE CALCULATIONS YOU GENERATI ONS 5 GENERATI ONS 5 0% 40 % 30% 20 % 10% 2 4 8 16 32 750,000 B 1,200,000 B 1,800,000 B 2,400,000 B รายได้รวมจาก 1 แตก 2 = 8,550,000 บาท

11 MOBILE : 45,000 รับค่าคีย์ 5% จาก PV KIOS : 150,000 รับค่าคีย์ 10% จาก PV

12


ดาวน์โหลด ppt ลำดับ ที่ ตำแหน่ง ทางธุรกิจ ยอดปิด โค้ด จำนวน PV รายได้รวม w/s สูงสุดต่อวัน ชั้นรับ แมซซิ่ง 1 BLONZE 1,50050015,0001 2 SILVER 3,0001,00030,0002 3 GOLD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google