งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การจัดทำ 1. เพื่อนให้นักเรียนจัดทำในรูปแบบตรารางและ กราฟได้ 2. นักเรียนสามารถนำเสนองานด้วยโปรแกรม นำเสนอได้ 3. เพื่อให้รู้การพัฒนาการสอบของแต่ละปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การจัดทำ 1. เพื่อนให้นักเรียนจัดทำในรูปแบบตรารางและ กราฟได้ 2. นักเรียนสามารถนำเสนองานด้วยโปรแกรม นำเสนอได้ 3. เพื่อให้รู้การพัฒนาการสอบของแต่ละปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดประสงค์การจัดทำ 1. เพื่อนให้นักเรียนจัดทำในรูปแบบตรารางและ กราฟได้ 2. นักเรียนสามารถนำเสนองานด้วยโปรแกรม นำเสนอได้ 3. เพื่อให้รู้การพัฒนาการสอบของแต่ละปี การศึกษาได้

3 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350, , , สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354, , , ภาษาอังกฤษ 352, , , คณิตศาสตร์ 353, , , วิทยาศาสตร์ 349, , , สุขศึกษาและพล ศึกษา 348, , , ศิลปะ 348, , , การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 348, , ,

4 ปีการศึกษา 2552 วิชาสังคมฯมีผู้เข้าสอบมากที่สุด และวิชาอังกฤษมี คะแนนเฉลี่ยนน้อยที่สุด มีจำนวนผู้เข้าสอบเฉลี่ย คน และคะแนนเฉลี่ย ได้ 35.02

5 ปีการศึกษา 2553 วิชาสังคมฯมีผู้เข้าสอบมากที่สุด และสุขฯ ศิลปะ การ งานฯมีคะแนนเฉลี่ยนน้อยที่สุด มีจำนวนผู้เข้าสอบ เฉลี่ย คน และคะแนนเฉลี่ย ได้ 36.67

6 ปีการศึกษา 2554 วิชาสังคมฯมีผู้เข้าสอบมากที่สุด และสุขฯ ศิลปะ การ งานฯมีคะแนนเฉลี่ยนน้อยที่สุด มีจำนวนผู้เข้าสอบ เฉลี่ย คน และคะแนนเฉลี่ย ได้ 34.94

7 ปีการศึกษา 2552,2553,2554

8 การตรารางก่อนหน้า สรุปได้ว่า ในปี 2553 คะแนนเฉลี่ยที่ออกมาสูงกว่าปี 2554 และปี 2552 แนวทางแก้ไข 1. ควรให้เด็กอ่านหนังสือมากกว่าที่อ่านต่อ วัน 2. ให้เด็กหาความรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง

9 แหล่งอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การจัดทำ 1. เพื่อนให้นักเรียนจัดทำในรูปแบบตรารางและ กราฟได้ 2. นักเรียนสามารถนำเสนองานด้วยโปรแกรม นำเสนอได้ 3. เพื่อให้รู้การพัฒนาการสอบของแต่ละปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google