งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Update GINA guideline 2006 ผศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Ph.D. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น New.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Update GINA guideline 2006 ผศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Ph.D. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น New."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Update GINA guideline 2006 ผศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Ph.D. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น New

2 Contents Changing concept in asthma treatment Old GINA guidelines New GINA2006 Easy Asthma Clinic

3 1975 19801985199019952000 Changing concept in asthma treatment Airway Hyperresponsiveness Bronchospasm Inflammation Remodelling short-acting b 2 -agonists Inh corticosteroidCombination

4 1995

5 1994 1997 2002 2004

6 การตรวจสมรรถภาพปอด (spirometry) FEV 1 Force Expiratory Volume in 1 second FVC Force Vital Capacity

7 Peak Flow meter ( เครื่องวัดความเร็วสูงสุด )

8 Bronchodilator Test เป่าสมรรถภาพปอด หรือ Peak Flow ก่อนและ หลังพ่นยาขยายหลอดลม 15 นาที FEV1 เพิ่มขึ้นมากกว่า 12 % ถือว่าเป็นโรคหืด PEFR เพิ่มขึ้นมากกว่า 15 % ถือว่าเป็นโรคหืด PEFR =300 L/min Salbutamol inhaler 2 puff รอเวลา 15 นาที PEFR =390 L/min PEFR เพิ่มขึ้น 300 390-300 =30%

9 เป้าหมายของการรักษาโรค หืด สามารถควบคุมอาการของโรคให้สงบลง ได้ ป้องกันไม่ให้โรคกำเริบ ทำให้สมรรถภาพปอดไกล้เคียงคนปกติ มากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติ หลีกเลี่ยงผลแทรกซ้อนจากยา ป้องกันการเสื่อมของสมรรถภาพปอดจน เกิดการอุดกั้นอย่างถาวร ป้องกันการเสียชีวิตจากโรคหืด 1994 2004

10 ขั้นตอนการดำเนินการ ในการรักษา 1. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ 2. หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดการหอบ 3. จำแนกความรุนแรงของโรค 4. จัดแผนการรักษาที่เหมาะสม 5. จัดแผนการรักษาเมื่อมีการหอบเฉียบพลัน 6. ให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง 1994 2004

11 Pharmacological therapy Controllers Inhaled corticosteroids Inhaled long-acting  2 -agonists Oral anti-leukotrienes Oral theophyllines Relievers Inhaled fast-acting  2 -agonists

12 Inhaled corticosteroids Beclomethasone BudesonideFluticasone

13 Classification of asthma severity: GINA 1995 Day symptoms Night symptoms PEFR PF variability Interm ittent <1/wk <2/mo >80% <20% >1/wk >2/mo >80% 20-30% daily >1/wk 60-80% >30% daily frequent <60% >30% Mild persistent Moderate persistent Severe Persistent 1 2 3 4

14 High dose ICS +other controller B2 agonist prn Level 1 ICS high dose ICS Level 2 Level 3 Level 4 GINA1995

15 2002

16 Classification of asthma severity: GINA 2002 Symptoms and lung function Current treatment step step1step2step3 intermittent Mild persistentMod persistent Mild persistent Mod persistentSevere persistent Mod persistent Severe persistent

17 High dose ICS +other controller B2 agonist prn Level 1 ICS high dose ICS ICS+LABA +other controller Level 2 Level 3 Level 4 ICS+LABA GINA1995 GINA 2002

18 Aim: Asthma control Asthma severity Treatment GINA 1995-2002 1995 2002 1. Intermittent 2. Mild persistent 3. Moderate persistent 4. Severe persistent 1. SABA prn 4. SABA+ICS+LABA+pred 3. SABA+ICS+LABA 2. SABA +ICS Day symptoms Night symptoms Reliever PEFR Exacerbation Limitation of activity

19 Asthma Severity Asthma Control Day symptoms Night symptoms PEFR Peak flow variability

20 Classification of asthma severity: GINA 1995 Day symptoms Night symptoms PEFR PF variability Interm ittent <1/wk <2/mo >80% <20% >1/wk >2/mo >80% 20-30% daily >1/wk 60-80% >30% daily frequent <60% >30% Mild persistent Moderate persistent Severe Persistent TOO COMPLICATE

21 Asthma severity Too complicate Vary with time Difficult to evaluate when treated

22 New 13 Nov 2006

23 The recommendations for asthma management 1.Develop Patient/Doctor Partnership 2.Identify and Reduce Exposure to Risk Factors 3.Assess, Treat, and Monitor Asthma 4.Manage Asthma Exacerbations 5.Special Considerations Revised 2006

24 Assessing asthma control Treating to achieve asthma control Monitoring to maintain control Day symptoms Night symptoms Reliever PEFR Exacerbation Limitation of activity GINA 2006 2006 1.B2-agonist prn 2.ICS 3.ICS (low dose) + LABA 4.ICS (high dose) + LABA 5.ICS (high dose) + LABA + prednisolone Controlled Partly controlled Uncontrolled

25 Asthma admission in Thailand (excluding Bangkok) Health Information Division, Bureau of Health Policy and Planing

26 Khonkaen Bangkok Chiangmai Songkhla Survey of asthma control in Thailand Watchara Boonsawat Poonkasem Charoenphan Sumalee Kaitboonsri Vilaivan Wiriyachaiyo Chaicharn Pothirat Somkiat Wongtim Nikom Thanomsieng Respirology (2004)

27 GINA Goal: No Emergency visits Asthma morbidity in the past year

28 GINA GOAL: No limitation on activities

29 Asthma medication in past four weeks Asthma control in Thailand. Respirology 2004

30 1995 1994 1997 2002 2006 2004 Implementation

31 Guidelines Implementation What is the problem? ? ? ? ? ? ? ?

32 Not recognize asthma as an important cause of morbidity Asthma admission in Thailand (excluding Bangkok) Health Information Division, Bureau of Health Policy and Planing

33 B 2 agonist ICS แพทย์ปรับตัวไม่ทันกับแนวทางการรักษาที่เปลี่ยนไป Changing the brain ?

34 2002 Too many guidelines 1995 1994 1997 2006 2004

35 Classification of asthma severity: GINA 1995 Day symptoms Night symptoms PEFR PF variability Interm ittent <1/wk <2/mo >80% <20% >1/wk >2/mo >80% 20-30% daily >1/wk 60-80% >30% daily frequent <60% >30% Mild persistent Moderate persistent Severe Persistent TOO COMPLICATE

36 BP 180/100 mmHg = Hypertension PEFR 200 L/Min = ? HYPERTENSION ASTHMA

37 1. Educate Patients 2. Assess and Monitor Severity 3. Avoid Exposure to Risk Factors 4. Establish Medication Plans for Chronic Management: Adults and Children 5. Establish Plans for Managing Exacerbations 6. Provide Regular Follow-up Care 1. Educate Patients 2. Assess and Monitor Severity 3. Avoid Exposure to Risk Factors 4. Establish Medication Plans for Chronic Management: Adults and Children 5. Establish Plans for Managing Exacerbations 6. Provide Regular Follow-up Care Six-Part Asthma Management Program Six-Part Asthma Management Program It’s not easy

38

39 Easy asthma clinic: กลยุทธ์ Make the treatment of asthma as easy as possible Run by GP in general hospitals throughout the country Emphasize the role of pharmacist and nurse in asthma management Organize the system

40 nurse Doctor nurse Pharmacist Register patients Assess asthma control Treatment (Simplify GINA guidelines)Simplify GINA guidelines Appointment Asthma education Inhaler technique Compliance Questionaires 1.Day symptoms 2.Night symptoms 3.BD use 4.ER วัดความเร็วสูงสุด

41 Outcomes Improve quality of asthma care Reduced ER visits and admissions Reduce workload for doctors Asthma database and publications

42 Asthma clinic is now online http://eac.mykku.net

43

44

45 Conclusions Concept in asthma treatment is changing Old GINA guidelines using asthma severity to guide treatment. New GINA2006 using asthma control to guide treatment. No more severity. Easy Asthma Clinic is the easy way to implement guidelines

46

47 Simplified asthma treatment Assess Control ICS 500ug/d Asthma Patient Treatment ICS 500ug/d + Other controller No day symptoms No night symptoms No rescue medication No ER visit PEFR >80% Total control

48 Levels of Asthma Control CharacteristicControlled (All of the following) Partly Controlled (Any measure present in any week) Uncontrolled Daytime symptomsNone (twice or less/week) More than twice/weekThree or more features of partly controlled asthma present Limitations of activitiesNoneAny Nocturnal symptoms/awakening NoneAny Need for reliever/ rescue treatment None (twice or less/week) More than twice/week Lung function (PEF or FEV 1 ) ‡ Normal< 80% predicted or personal best (if known) ExacerbationsNoneOne or more/year*One in any week † * Any exacerbation should prompt review of maintenance treatment to ensure that it is adequate. † By definition, an exacerbation in any week makes that an uncontrolled asthma week. ‡ Lung function is not a reliable test for children 5 years and younger.


ดาวน์โหลด ppt The Update GINA guideline 2006 ผศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., Ph.D. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น New.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google