งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 สถานการณ์ภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานลุ่มน้ำ............................. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 สถานการณ์ภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานลุ่มน้ำ............................. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค......."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 สถานการณ์ภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานลุ่มน้ำ............................. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.......

2 ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศ ปริมาณฝนสะสมของประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม - ปัจจุบัน ปริมาณฝน 1 ม. ค. – 2 พ. ย. 57 = 1,294 ม. ม. 25 54 25 56 25 55 25 57 ปริมาณฝนสะสม เทียบกับค่าปกติ 1 ม. ค. 57 – 2 พ. ย. 57 30 ปี ฝนปี 56 = 1,522 มม. ฝนปี 57 = 1,294 มม. ฝนปี 30 ปี = 1,579 มม.

3 Page 3 ปริมาณฝนสะสมภาคเหนือ ปริมาณฝนสะสมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนสะสม ภาคตะวันตก ปริมาณฝนสะสม ภาคกลาง ปริมาณฝนสะสม ภาคใต้ ปริมาณฝนสะสม ภาคตะวันออก ปริมาณฝนสะสม รายภาค

4 75 แม่งัด 51 30 ศรีนครินทร์ 82 แก่งกระจาน 24 ภูมิพล 78 ทับเสลา 83 กระเสียว 32 สิริกิติ์ 91 แควน้อย 38 แม่กวง 104 กิ่วคอหมา 88 กิ่วลม 85 ปราณบุรี 32 บางลาง 60 รัชชประภา 46 ลำปาว อุบลรัตน์ 66 ห้วยหลวง 60 66 น้ำอูน 42 น้ำพุง 53 60 บางพระ 95 หนองปลาไหล 96 ประแสร์ 93 ขุนด่าน ฯ 95 คลองสียัด 62 100 ป่าสัก ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแซะ 100 91 108 100 99 สิรินธร วชิราลงกรณ จุฬาภรณ์ ลำนางรอง 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดีมาก 3 แห่ง 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 13 แห่ง 31 - 50% เกณฑ์น้ำพอใช้ 9 แห่ง ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 8 แห่ง ปี 2557 58 แม่งัด 27 วชิราลงกรณ 16 ศรีนครินทร์ 60 แก่งกระจาน 17 ภูมิพล 28 ทับเสลา 43 กระเสียว 31 สิริกิติ์ 79 แควน้อย 9 แม่กวง กิ่วคอหมา 70 30 กิ่วลม 58 ปราณบุรี 30 บางลาง 62 รัชชประภา 56 44 ห้วยหลวง 26 63 น้ำอูน 38 น้ำพุง 51 สิรินธร 42 บางพระ 64 หนองปลาไหล 94 ประแสร์ 98 ขุนด่าน ฯ 59 คลองสียัด 46 จุฬาภรณ์ 85 ป่าสัก ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแซะ 48 57 41 46 63 ลำนางรอง 1 พ. ย. อุบลรัตน์ ลำปาว ปริมาตรน้ำใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 33 อ่าง ปี 2556 กับ ปี 2557 ปี พ.ศ.ปริมาตรน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) %น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.) % 255746,1566421,66231 255653,0787529,57542 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำดี มาก 15 แห่ง 51 - 80% เกณฑ์น้ำดี 11 แห่ง 31 - 50% เกณฑ์น้ำ พอใช้ 5 แห่ง ≤ 30% เกณฑ์น้ำ น้อย 2 แห่ง ปี 2556 1 พ. ย.

5 Page 5 28 ตุลาคม 2557

6 Page 6

7 พื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำในรอบ 3 ปี (2555-2557) รวม 31 จังหวัด ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Page 1 สถานการณ์ภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานลุ่มน้ำ............................. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google