งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านบริหาร - จัดทำแผน ขอเครื่องมือในการจัดตั้ง - หน่วยบริการฟอกเลือด รพ กบินทร์บุรี - ทำแผนในการพัฒนาบุคลากร ในการเข้ารับการอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านบริหาร - จัดทำแผน ขอเครื่องมือในการจัดตั้ง - หน่วยบริการฟอกเลือด รพ กบินทร์บุรี - ทำแผนในการพัฒนาบุคลากร ในการเข้ารับการอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านบริหาร - จัดทำแผน ขอเครื่องมือในการจัดตั้ง - หน่วยบริการฟอกเลือด รพ กบินทร์บุรี - ทำแผนในการพัฒนาบุคลากร ในการเข้ารับการอบรม - การบริการฟอกเลือด - การล้างไตทางช่องท้อง

3 ผลการดำเนินงาน / ตัวชี้วัด
ผลผลิต /ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบ 2556 ปีงบ 2557 (ตค.56-พค.57) การให้บริการ CKD Clinicครบ 3 องค์ประกอบ ระดับ A,M1 ครบ % 50 % การให้บริการ CKD Clinic ระดับ M2 –F1 ครบ 50 % 20% HD, CAPD ระยะรอคิว HD, CAPD < 2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ กำลังดำเนินการ

4 ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านบริการ * มีการเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้ง CKD คลินิก * รพศ เป็นพี่เลี้ยง, ศึกษาดูงานที่ รพศ

5 ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านวิชาการ
* จัดประชุม “ระบบส่งต่อ CKD Clinic” จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย รพช, รพสต เมื่อวันที่ 12 มิย. 2557 * จัดทำเอกสาร คู่มือ การดูแลผู้ป่วย โรคไต 3 เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านบริหาร - จัดทำแผน ขอเครื่องมือในการจัดตั้ง - หน่วยบริการฟอกเลือด รพ กบินทร์บุรี - ทำแผนในการพัฒนาบุคลากร ในการเข้ารับการอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google