งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านบริหาร - จัดทำแผน ขอเครื่องมือในการ จัดตั้ง - หน่วยบริการฟอกเลือด รพ กบินทร์บุรี - ทำแผนในการพัฒนาบุคลากร ในการเข้ารับการอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านบริหาร - จัดทำแผน ขอเครื่องมือในการ จัดตั้ง - หน่วยบริการฟอกเลือด รพ กบินทร์บุรี - ทำแผนในการพัฒนาบุคลากร ในการเข้ารับการอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านบริหาร - จัดทำแผน ขอเครื่องมือในการ จัดตั้ง - หน่วยบริการฟอกเลือด รพ กบินทร์บุรี - ทำแผนในการพัฒนาบุคลากร ในการเข้ารับการอบรม - การบริการฟอกเลือด - การล้างไตทางช่องท้อง

3 ผลการดำเนินงาน / ตัวชี้วัด ผลผลิต / ตัวชี้วัดเป้าหมายปีงบ 2556 ปีงบ 2557 ( ตค.56- พค.57) การให้บริการ CKD Clinic ครบ 3 องค์ประกอบ ระดับ A,M1 ครบ 100 % 50 % การให้บริการ CKD Clinic ระดับ M2 –F1 ครบ 50 % 20% HD, CAPD ระดับ A,M1 ครบ 100 % 50 % ระยะรอคิว HD, CAPD < 2 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ ศูนย์รับบริจาค อวัยวะ กำลัง ดำเนินการ

4 ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านบริการ * มีการเตรียมความพร้อม ใน การจัดตั้ง CKD คลินิก * รพศ เป็นพี่เลี้ยง, ศึกษาดู งานที่ รพศ

5 ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านวิชาการ * จัดประชุม “ ระบบส่งต่อ CKD Clinic” จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย รพช, รพสต เมื่อวันที่ 12 มิย. 2557 * จัดทำเอกสาร คู่มือ การดูแลผู้ป่วย โรคไต 3 เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินการปีงบ 2557 ด้านบริหาร - จัดทำแผน ขอเครื่องมือในการ จัดตั้ง - หน่วยบริการฟอกเลือด รพ กบินทร์บุรี - ทำแผนในการพัฒนาบุคลากร ในการเข้ารับการอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google