งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรามารู้จักแร่..กันเถอะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรามารู้จักแร่..กันเถอะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรามารู้จักแร่..กันเถอะ
แร่ดีบุก และ แร่ทังสเตน

2 แร่ดีบุก ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ดีบุก, Sn, 50 อนุกรมเคมี
ทั่วไป ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ดีบุก, Sn, 50 อนุกรมเคมี โลหะหลังทรานซิชัน หมู่, คาบ, บล็อก 14, 5, p ลักษณะ สีเทาเงินเป็นประกาย มวลอะตอม (7) กรัม/โมล การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Kr] 4d10 5s2 5p2 อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 18, 4 แร่แคสซิเทอไรต์ (SnO2)

3 แร่แคสซิเทอไรต์ (SnO2)

4 คุณสมบัติของแร่ดีบุก
แร่แคสซิเทอไรต์ (SnO2)

5 พบทางซีกด้านตะวันตกของประเทศติดกับชายแดนประเทศสหภาพพม่า
แหล่งที่พบแร่ดีบุก พบทางซีกด้านตะวันตกของประเทศติดกับชายแดนประเทศสหภาพพม่า พบทุกจังหวัด ในภาคใต้ กำแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย และแม่ฮ่องสอน อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ส่วนใหญ่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

6 การถลุงแร่ดีบุก และกระบวนการ
ขั้นที่ 1 ผสมแร่ดีบุก+ถ่านโค้ก+หินปูน อัตราส่วน 20:40:5 โดยมวล ขั้นที่ 2 ใส่เตาถลุงแบบนอน ใช้กระแสไฟหรือน้ำมัน ถ่านโค้ก + O2 = CO เป็นตัวรีดิวซ์ รีดิวซ์ SnO2 ด้วย CO SnO2(s) + 2CO(g) Sn(s) + 2CO2(g) SiO2 เป็น Sn นำ CO2 รีไซเคิล เผากับถ่านหิน C(s) + CO2(g) CO(g) นำถ่านโค้กผสมกับแร่ดีบุกและหินปูนก่อนนำแร่ไปถลุง

7 ถลุงแร่ดีบุกใช้หินปูนกำจัด SiO2 หินปูน + ความร้อน = สลาย
แต่ถ้า ถลุงแร่ดีบุกใช้หินปูนกำจัด SiO2 หินปูน + ความร้อน = สลาย CaCO3(s) CaO(s)+CO2(g) CaO ทำกับ SiO2 ได้ผลิตภัณฑ์ CaSiO3 CaO(s) + SiO2(s) CaSiO3(s) ถลุงแล้วยังไม่บริสุทธิ์ สามารถถลุงดีบุกออกได้อีก

8 ประโยชน์ของแร่ดีบุก ผสมกับตะกั่ว ทำตะกั่วบัดกรี ผสมกับ Zr ทำภาชนะบรรจุแท่งเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ผสมกับทองแดงเป็นทองสัมฤทธิ์ หรือทองบรอนซ์ใช้หล่อพระพุทธรูป ผสมกับTi และ Ai ทำชิ้นส่วนของเครื่องบินและยานอวกาศ นำมาเคลือบโลหะเพื่อ ทำภาชนะบรรจุอาหาร ส่วนประกอบของดีบุก ใช้ ผลิตแก้วแก้วเนื้อทึบ สิ่งทอพลาสติก สีทาบ้าน กระจก แผ่นเรียบ เครื่องปั้นดินเผา

9 แร่ทังสเตน ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ทังสเตน, W, 74 อนุกรมเคมี
ทั่วไป ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ทังสเตน, W, 74 อนุกรมเคมี โลหะทรานซิชัน หมู่, คาบ, บล็อก 6, 6, d ลักษณะ grayish white, lustrous มวลอะตอม (1) กรัม/โมล การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Xe] 4f14 5d4 6s2 อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 32, 12, 2 แร่วุลแฟรไมต์ (Fe,Mn)WO4

10 แร่ซีไลต์ CaWO4

11 คุณสมบัติของแร่ทังสเตน
โลหะสีเทาเงิน นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี มีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นสูง ทังสเตน (W) มีสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวต่ำ ผสมกับคาร์บอนจะแข็งมาก ผสมเป็นเหล็กกล้า

12 แหล่งที่พบแร่ทังสเตน
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และตาก ภาคกลาง ภาคเหนือ ส่วนใหญ่พบเกิดร่วมกับแร่ดีบุก แร่ชีไรต์ ภาคใต้ ดอยหมอก อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงา ภูเก็ต สงขลา ปัตตานีและยะลา

13 การถลุงแร่ทังสเตน และกระบวนการ
ขั้นที่ 1 ทังสเตนทำปฏิกิริยากับด่าง สารประกอบออกไซด์ ทังสเตน + แอลคาไลน์ ทังสเตนไตรออกไซต์(WO3) ขั้นที่ 2 2WO3(s) + 3C(s) ความร้อน W + 3CO2(s) รีดิวซ์ออกไซด์ ด้วย (C) , (H2) WO3(s) + 3H2(g) ความร้อน W(s) + 3H2O(g)

14 ประโยชน์ของแร่ทังสเตน
1.ใช้ทำไส้และขั้วหลอดไฟฟ้า 2.เครื่องฉายรังสีเอกซ์ 3.เตาอุณหภูมิสูง 4.ตะไบ  5.เครื่องเชื่อมประสานโลหะ (USGS, 1999) 6.วัตถุสำหรับตัดเหล็กกล้า 7.ใบเลื่อย  8.มีด 9.ตกแต่งแก้วและเครื่องปั้นดินเผา 10.การย้อมไหม 11.เคลือบฉากรับรังสีเอกซ์และหลอดภาพโทรทัศน์

15 ผู้จัดทำ เสนอ…อาจารย์ แสงหล้า คำหมั้น นาย ธนวัต ศรีโพธิ์กลาง เลขที่ 7
นาย ธนวัต ศรีโพธิ์กลาง เลขที่ 7 นางสาว วรรณพร มานะ เลขที่ 27 นางสาว ปาริชาติ หัตถกอง เลขที่ 28 นางสาว ศิริพร ไชยสิทธิ์ เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม รายวิชาเคมี 5 ว 30225 เสนอ…อาจารย์ แสงหล้า คำหมั้น


ดาวน์โหลด ppt เรามารู้จักแร่..กันเถอะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google