งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 25532554255525562557* รวมในประเทศ3,5063,5773,9964,0444,073.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 25532554255525562557* รวมในประเทศ3,5063,5773,9964,0444,073."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.eppo.go.th - 0 -

2 http://www.eppo.go.th การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 25532554255525562557* รวมในประเทศ3,5063,5773,9964,0444,073 - บงกช5966068691,008980 - เอราวัณ256239255197225 - ไพลิน430411361363317 - อาทิตย์501407268252244 - เจดีเอ644758748735746 - อื่นๆ1,0791,1561,4951,4891,561 รวมนำเข้า 8539289501,0131,016 - นำเข้า (เมียนมาร์)853830820822745 - นำเข้า LNG-98130191204 - นำเข้า ซอติก้า----67 รวมทั้งหมด4,3594,5054,9465,0575,089 - 1 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ต. ค.

3 http://www.eppo.go.th หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา25532554255525562557* ผลิตไฟฟ้า 2,7282,4762,670 2,6952,738 โรงแยกก๊าซ652867958 930945 อุตสาหกรรม 478569628 635656 รถยนต์ (NGV) 181231278 307317 รวม 4,0394,1434,534 4,5684,656 สาขา25532554255525562557* ผลิตไฟฟ้า686059 โรงแยกก๊าซ1621 20 อุตสาหกรรม1214 รถยนต์ (NGV)456 77 รวม100 - 2 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ต. ค.

4 http://www.eppo.go.th หน่วย : ตัน/วัน การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 2554 5,758 6,398 6,426 5,981 6,621 6,843 6,732 6,899 6,176 5,480 6,760 6,415 2555 7,428 7,678 7,761 7,233 7,734 7,706 7,539 7,873 7,901 7,928 8,123 7,734 7,720 2556 8,0678,6248,5968,0958,7358,624 8,5408,8198,634 8,584 8,732 8,4328,540 2557 8,451 9,065 9,100 8,409 8,874 8,817 8,8718,8678,9048,8038,815* ∆ (%) จาก ปีก่อน 4.85.25.83.81.32.33.90.63.22.33.3* ∆(%) จาก เดือน ก่อน -0.37.20.3-7.65.3-0.30.60.00.3-1.2 - 3 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ต. ค.

5 http://www.eppo.go.th หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. – ธ.ค. 2554 207 230 231 215 238 246 242 248 222 197 243 231 2555 267 276 279 260 278 277 271 283 284 285 292278 2556 290310309291314310307317310309314303307 2557 304326327302318317319 320316317* ∆ (%) จาก ปีก่อน 4.85.25.83.81.32.33.90.63.22.33.3* ∆(%) จาก เดือน ก่อน -0.37.20.3-7.65.3-0.30.60.00.3-1.2 - 4 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ต. ค.


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. การจัดหาก๊าซธรรมชาติ หน่วย:ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 25532554255525562557* รวมในประเทศ3,5063,5773,9964,0444,073.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google