งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com Management Review Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com Management Review Marketing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO www.themegallery.com Management Review Marketing

2 www.themegallery.com สำรวจความพึงพอใจลูกค้า วัตถุประสงค์ : ความพึงพอใจ ลูกค้ามากกว่า 80 %

3 www.themegallery.com สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ลำดับลูกค้าคะแนนเต็มได้คะแนน คิดเป็น % เกรด 1 โคคา สยามสแควร์ 643554.69 F 2 โคคา สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ 645585.94B 3 ร้านไชน่าไวท์ 644875.00 C 4 บ. เดลิแม็กซ์ 645281.25B 5 หจก. คิคโคเค่น 605490.00A 6 แม็งโก้ทรี บริสโทร 645281.25B 7 โคคา สาขา สุรวงศ์ 604168.33 D 8 โคคา สุขุมวิท 39 646093.75A 9 ร้านคุณวารี 64 100.00A 10 โคคาไทม์สแควร์ 644265.63 D สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 63250379.59C

4 www.themegallery.com สำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือน มิถุนายน 2552 1 คุณภาพสินค้า 806277.50 C 2 ลักษณะภายนอก 20016582.50B 3 บรรจุภัณฑ์ 12010385.83B 4 การขนส่ง 403485.00B 5 การบริการพนักงานขาย 403075.00 C 6 ระยะเวลาในการจัดส่ง 403177.50 C 7 ราคาสินค้า 402562.50 D 8 จำนวนสินค้าตรงตามใบสั่ง ซื้อ 402870.00 C 9 ความถูกต้องเอกสาร 362980.56B สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 63650779.72C

5 www.themegallery.com กราฟ สำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือน มิถุนายน 2552

6 www.themegallery.com สำรวจความพึงพอใจลูกค้า ลำดับ ที่รายการสินค้า Q 1 Q 2 ค่าเฉลี่ย 51525152 1 คุณภาพสินค้า 86.3689.7069.3277.580.72 2 ลักษณะภายนอก 89.5593.0089.9182.588.74 3 บรรจุภัณฑ์ 89.3984.8589.3985.8387.37 4 การขนส่ง 63.6465.9181.8285.0074.09 5 การบริการพนักงานขาย 84.0979.5572.7375.0077.84 6 ระยะเวลาในการจัดส่ง 65.9170.4579.5577.573.35 7 ราคาสินค้า 72.7370.4568.1862.568.47 8 จำนวนสินค้าตรงตาม ใบสั่งซื้อ 56.8268.1872.737066.93 9 ความถูกต้องเอกสาร 84.0990.9165.9180.5680.37

7 www.themegallery.com สรุปยอดขายปี 2009 วัตถุประสงค์ : ยอดขายรวมปี 2009 เท่ากับ 60 ล้านบาท

8 www.themegallery.com สรุปยอดขาย เดือน ม. ค.- ก. ค. 2552 เปรียบเทียบกับ Forecast MONTH SALE 2008 (BAHT) SALE 2009 (BAHT) FORECAST (BAHT) JANUARY4.493.26 4.60 FEBRUAR Y5.623.98 4.60 MARCH4.856.24 4.70 APRIL5.493.73 4.70 MAY4.134.27 4.70 JUNE4.533.38 4.80 JULY6.514.29 4.90 AUGUST6.32 5.00 SEPTEMB ER5.40 5.30 OCTOBER3.29 5.50 NOVEMBE R6.33 5.60 DECEMBE R5.38 5.60 62.34 29.15 60.00

9 www.themegallery.com กราฟแสดงยอดขายเดือน ม. ค.- ก. ค. 2552 เปรียบเทียบ Forecast

10 www.themegallery.com สรุปยอดขาย เดือน ม. ค. - ก. ค. โดย แยกตามกลุ่มลูกค้า ลูกค้ายอดขาย Domestic 9,525,436.27 Coca 7,747,611.40 Franchise 6,433,092.12 Export 5,453,304.40

11 www.themegallery.com Domestic Ye arJanFebMarApr.MayJunJulyTotal 200 8 1,097,86 3.37 907,25 4.95 790,581.95 823,542.19 957,628.35 611,374.71 1,164,6 56.66 6,352,90 2.18 200 9 1,476,83 3.10 931,42 4.87 1,371,2 17.76 1,565,1 89.98 1,468,0 82.88 1,511,8 92.31 1,200,7 95 9,525,43 5.90

12 www.themegallery.com COCA Yea rJanFebMarApr.MayJunJulyTotal 200 8 1,47 5,20 6 1,751, 18 8 1,459, 62 5 1,612, 44 3 1,418, 89 2 1,435, 15 8 1,786, 54 5 10,93 9,057 200 9 1,312,4 66 1,235, 35 8 1,162, 30 9 1,065, 07 0 911,01 9 900,24 3 1,161, 16 4 7,747,62 9

13 www.themegallery.com EXPORT JanFebMarApr.MayJunJulyTotal 200 8 1,494,4 77 1,517, 383 1,248, 550 1,486, 410 670,5 18 1,713, 474 3,117, 929 11,248,7 41 200 90 1,016, 833 1,885, 833 720,7 20 1,028, 160 99,30 9 702,4 48 5,453,30 3

14 www.themegallery.com Franchise JanFebMarApr.MayJunJulyTotal 200 8 423,636 1,347, 588 1,208, 861 1,368, 922 994,05 8 666,93 9 510,0 58 6,520,06 2 200 9468,259 795,1 62 1,826, 036 381,7 01 868,23 0 867,21 5 1,226, 487 6,433,09 0

15 www.themegallery.com การเปรียบเทียบยอดขาย โดยแยกตาม ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้า

16 www.themegallery.com การเปรียบเทียบ ปริมาณการขาย ( Kgs )

17 LOGO www.themegallery.com [ Add your company slogan ]


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com Management Review Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google