งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com Management Review Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com Management Review Marketing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Management Review Marketing

2 สำรวจความพึงพอใจลูกค้า วัตถุประสงค์ : ความพึงพอใจ ลูกค้ามากกว่า 80 %

3 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ลำดับลูกค้าคะแนนเต็มได้คะแนน คิดเป็น % เกรด 1 โคคา สยามสแควร์ F 2 โคคา สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ B 3 ร้านไชน่าไวท์ C 4 บ. เดลิแม็กซ์ B 5 หจก. คิคโคเค่น A 6 แม็งโก้ทรี บริสโทร B 7 โคคา สาขา สุรวงศ์ D 8 โคคา สุขุมวิท A 9 ร้านคุณวารี A 10 โคคาไทม์สแควร์ D สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ C

4 สำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือน มิถุนายน คุณภาพสินค้า C 2 ลักษณะภายนอก B 3 บรรจุภัณฑ์ B 4 การขนส่ง B 5 การบริการพนักงานขาย C 6 ระยะเวลาในการจัดส่ง C 7 ราคาสินค้า D 8 จำนวนสินค้าตรงตามใบสั่ง ซื้อ C 9 ความถูกต้องเอกสาร B สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ C

5 กราฟ สำรวจความพึงพอใจ ประจำเดือน มิถุนายน 2552

6 สำรวจความพึงพอใจลูกค้า ลำดับ ที่รายการสินค้า Q 1 Q 2 ค่าเฉลี่ย คุณภาพสินค้า ลักษณะภายนอก บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การบริการพนักงานขาย ระยะเวลาในการจัดส่ง ราคาสินค้า จำนวนสินค้าตรงตาม ใบสั่งซื้อ ความถูกต้องเอกสาร

7 สรุปยอดขายปี 2009 วัตถุประสงค์ : ยอดขายรวมปี 2009 เท่ากับ 60 ล้านบาท

8 สรุปยอดขาย เดือน ม. ค.- ก. ค เปรียบเทียบกับ Forecast MONTH SALE 2008 (BAHT) SALE 2009 (BAHT) FORECAST (BAHT) JANUARY FEBRUAR Y MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMB ER OCTOBER NOVEMBE R DECEMBE R

9 กราฟแสดงยอดขายเดือน ม. ค.- ก. ค เปรียบเทียบ Forecast

10 สรุปยอดขาย เดือน ม. ค. - ก. ค. โดย แยกตามกลุ่มลูกค้า ลูกค้ายอดขาย Domestic 9,525, Coca 7,747, Franchise 6,433, Export 5,453,304.40

11 Domestic Ye arJanFebMarApr.MayJunJulyTotal ,097, , , , , , ,164, ,352, ,476, , ,371, ,565, ,468, ,511, ,200,7 95 9,525,

12 COCA Yea rJanFebMarApr.MayJunJulyTotal ,47 5,20 6 1,751, ,459, ,612, ,418, ,435, ,786, ,93 9, ,312,4 66 1,235, ,162, ,065, , ,24 3 1,161, ,747,62 9

13 EXPORT JanFebMarApr.MayJunJulyTotal ,494,4 77 1,517, 383 1,248, 550 1,486, ,5 18 1,713, 474 3,117, ,248, ,016, 833 1,885, ,7 20 1,028, , ,4 48 5,453,30 3

14 Franchise JanFebMarApr.MayJunJulyTotal ,636 1,347, 588 1,208, 861 1,368, , , ,0 58 6,520, , ,1 62 1,826, , , ,21 5 1,226, 487 6,433,09 0

15 การเปรียบเทียบยอดขาย โดยแยกตาม ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้า

16 การเปรียบเทียบ ปริมาณการขาย ( Kgs )

17 LOGO [ Add your company slogan ]


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com Management Review Marketing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google