งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาตร ปริมาตร ทรงกระบอก ถ้าให้ r เป็นรัศมีของ ทรงกระบอก h เป็นความสูง ของทรงกระบอก ปริมาตรทรงกระบอก   r h.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาตร ปริมาตร ทรงกระบอก ถ้าให้ r เป็นรัศมีของ ทรงกระบอก h เป็นความสูง ของทรงกระบอก ปริมาตรทรงกระบอก   r h."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาตร ปริมาตร ทรงกระบอก ถ้าให้ r เป็นรัศมีของ ทรงกระบอก h เป็นความสูง ของทรงกระบอก ปริมาตรทรงกระบอก   r h

2 ตัวอย่างที่ 1 กระป๋อง ทรงกระบอกมีรัศมีฐาน 14 ซม. สูง 8 ซม. จะจุน้ำได้กี่ ลูกบาศก์ซม. วิธีทำ ปริมาตรกระป๋อง   r h   14  14  8  4,928 ลบ. ซม.

3 ตัวอย่างที่ 2 ถ้าปริมาตร ทรงกระบอกรูปหนึ่งเท่ากับ 64  ลบ. ซม. ถ้าทรงกระบอกสูง 4 ซม. จงหารัศมี วิธีทำ ปริมาตรทรงกระบอก   r h 64     r  4 r   16 r  4 ซม.

4 แบบฝึกหัด 1. กระป๋องทรงกระบอก รัศมีฐาน 7 ซม. สูง 13 ซม. จะมีปริมาตร เท่าไร

5 2. ข้าวหลามกระบอกห นี่ง ปล้อง สำหรับใส่ข้าวเหนียว สูง 24 ซม. มีเส้น ผ่านศูนย์กลางภายใน 3.5 ซม. จุข้าวหลาม ได้มากที่สุดกี่ ลูกบาศก์ซม.

6 3. แท่งเหล็ก ทรงกระบอกตันมี ปริมาตร 808.5 ลบ. น. ถ้าเส้น เหล็กนี้ยาว 1.75 ฟุต จงหา เส้นผ่านศูนย์กลาง ของเหล็กแท่งนี้

7 4. น้ำพริกเผาบรรจุในขวดสอง ใบ ใบหนึ่ง สูงเป็นสองเท่าของอีกใบ หนึ่งแต่ เส้นผ่านศูนย์กลางของขวด ใบสูงยาวเพียงครึ่งหนึ่งของ ของขวดใบเตี้ย ถ้าผู้ขาย ติดราคาน้ำพริกเผาขวดสูงไว้ 16 บาท และขวดเตี้ย 30 บาท ซื้อ น้ำพริกเผาขวดใดถูกกว่า


ดาวน์โหลด ppt ปริมาตร ปริมาตร ทรงกระบอก ถ้าให้ r เป็นรัศมีของ ทรงกระบอก h เป็นความสูง ของทรงกระบอก ปริมาตรทรงกระบอก   r h.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google