งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาตรทรงกระบอก ปริมาตรทรงกระบอก  r h

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาตรทรงกระบอก ปริมาตรทรงกระบอก  r h"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาตรทรงกระบอก ปริมาตรทรงกระบอก  r h

2 ตัวอย่างที่ 1 กระป๋องทรงกระบอกมีรัศมีฐาน 14 ซม. สูง 8 ซม
ตัวอย่างที่ 1 กระป๋องทรงกระบอกมีรัศมีฐาน 14 ซม. สูง 8 ซม. จะจุน้ำได้กี่ลูกบาศก์ซม. วิธีทำ ปริมาตรกระป๋อง  r h  1414 8  4, ลบ.ซม.

3 ตัวอย่างที่ 2 ถ้าปริมาตรทรงกระบอกรูปหนึ่งเท่ากับ 64 ลบ. ซม
ตัวอย่างที่ 2 ถ้าปริมาตรทรงกระบอกรูปหนึ่งเท่ากับ  ลบ.ซม.ถ้าทรงกระบอกสูง 4 ซม.จงหารัศมี วิธีทำ ปริมาตรทรงกระบอก  r h 64    r  4 r   16 r  ซม.

4 แบบฝึกหัด 1. กระป๋องทรงกระบอกรัศมีฐาน 7 ซม. สูง 13 ซม. จะมีปริมาตรเท่าไร

5 2. ข้าวหลามกระบอกหนี่ง ปล้อง สำหรับใส่ข้าวเหนียวสูง 24 ซม
2. ข้าวหลามกระบอกหนี่ง ปล้อง สำหรับใส่ข้าวเหนียวสูง 24 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3.5 ซม. จุข้าวหลามได้มากที่สุดกี่ ลูกบาศก์ซม.

6 3. แท่งเหล็กทรงกระบอกตันมี ปริมาตร 808. 5 ลบ. น. ถ้าเส้น เหล็กนี้ยาว 1
3. แท่งเหล็กทรงกระบอกตันมี ปริมาตร ลบ.น. ถ้าเส้น เหล็กนี้ยาว ฟุต จงหา เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กแท่งนี้

7 น้ำพริกเผาบรรจุในขวดสองใบ ใบหนึ่ง สูงเป็นสองเท่าของอีกใบหนึ่งแต่ เส้นผ่านศูนย์กลางของขวดใบสูงยาวเพียงครึ่งหนึ่งของของขวดใบเตี้ย ถ้าผู้ขาย ติดราคาน้ำพริกเผาขวดสูงไว้ 16 บาท และขวดเตี้ย 30 บาท ซื้อน้ำพริกเผาขวดใดถูกกว่า


ดาวน์โหลด ppt ปริมาตรทรงกระบอก ปริมาตรทรงกระบอก  r h

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google