งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไบโอม (biomes) ว ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไบโอม (biomes) ว ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไบโอม (biomes) ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา
ว ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

2 ไบโอม ไบโอม (biomes)

3  ไบโอม (biomes) ไบโอม หรือ ชีวนิเวศ เป็นระบบนิเวศที่มี องค์ประกอบของ
ไบโอม หรือ ชีวนิเวศ เป็นระบบนิเวศที่มี องค์ประกอบของ ปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง  ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืชและสัตว์ที่คล้ายคลึงกัน กระจัดกระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ กัน

4 ไบโอมบนบก (terrestrial biomes) 2. ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)
 ประเภทของไบโอม ไบโอมบนบก (terrestrial biomes) 2. ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

5  1. ไบโอมบนบก 1.2 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น 1.3 ป่าสน
 1. ไบโอมบนบก ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเป็นตัวกำหนด ป่าดิบชื้น 1.2 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น 1.3 ป่าสน 1.4 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 1.5 สะวันนา 1.6 ทะเลทราย 1.7 ทุนดรา

6 ไบโอมบนบก (terrestrial biomes)

7 ป่าดิบชื้น tropical rain forest

8 ป่าดิบชื้น tropical rain forest
เป็นป่าใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกในทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชียตอนใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก ภูมิอากาศร้อนและชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย cm./ปี มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก พืช - สัตว์นับพันสปีชีส์ พืชเด่น : ไม้เถา หวาย เฟิร์น กล้วยไม้ ตัวอย่างในไทย ป่าฮาลา – บาลา นราธิวาส

9 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest)

10 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest)
เป็นป่าในเขตละติจูดกลาง มีอากาศค่อนข้างเย็น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย cm./ปี ต้นไม้มีการผลัดใบ พืชเด่น : ยูคาลิปตัส เมเปิล โอ๊ก ตัวอย่างในไทย ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

11 ป่าสน (coniferous forest)

12 ป่าสน (coniferous forest)
ป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) มีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี พบที่ตอนใต้แคนาดา ตอนเหนือทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป เขตละติจูด 45 – 67 องศาเหนือ ภูมิอากาศมีฤดูหนาวยาวนาน อากาศเย็นและแห้ง พืชเด่น : สน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) เฮมลอค (hemlock) บลูเบอรี ตัวอย่างในไทย ภูสอยดาว อุตรดิตถ์

13 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland)

14 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland)
ทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ทวีปอเมริกาเหนือ ทุ่งหญ้าสเตปป์ (steppes) รัสเซีย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 25 – cm./ปี เหมาะทำกสิกรรม และ ปศุสัตว์ พืชเด่น : ทานตะวัน ไอริส ดอกไม้ป่ารานันคูลัส หญ้า

15 สะวันนา (savanna)

16 สะวันนา (savanna) เป็นทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ภูมิอากาศร้อน มักมีไฟป่า พืชเด่น : หญ้าต่างๆ ตัวอย่างในไทย ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก

17 ทะเลทราย (desert)

18 ทะเลทราย (desert) พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 25 cm./ปี
ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในทวีปแอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) ในจีน ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ในรัฐแคริฟอร์เนีย U.S.A พืชเด่น : กระบองเพชร อินทผาลัม

19 ทุนดรา (tundra)

20 ทุนดรา (tundra) มีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน ชั้นดินที่ต่ำจากผิวดินชั้นบนจับตัวเป็นน้ำแข็งอย่างถาวร พบทางตอนเหนือทวีปอเมริกาเหนือและยูเรเชีย พืชเด่น : ไม้ล้มลุกจำพวกไม้ดอก หญ้าต่างๆ แห้วทรงกระเทียม มอส ไลเคน

21 2.1 แหล่งน้ำจืด 2.2 แหล่งน้ำเค็ม
 2. ไบโอมในน้ำ 2.1 แหล่งน้ำจืด แหล่งน้ำเค็ม

22 ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

23 แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes)

24 แหล่งน้ำจืด (ต่อ)

25 แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes)
มีเกลือน้อยกว่าร้อยละ 0.1 หรือน้อยกว่า 1 ppt ประกอบด้วย แหล่งน้ำนิ่ง : สระ หนอง บึง ทะเลสาบ แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ : ชายฝั่ง (littoral zone) ผิวน้ำ (limnetic zone) และน้ำชั้นล่าง (profundal zone) แหล่งน้ำไหล : ธารน้ำไหล แม่น้ำ แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ (Zone) : น้ำไหลเชี่ยว (rapid zone) และแอ่งน้ำ (pool zone)

26 แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes)

27 แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes)
มีปริมาณมากถึงร้อยละ 71 ของพื้นที่ผิวโลก ( 3 ใน 4 ส่วน) มีความลึกเฉลี่ย 3,750 เมตร มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5 หรือ 35 ppt ประกอบด้วย ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร

28 แหล่งน้ำเค็ม (ต่อ)

29 แหล่งน้ำเค็ม (ต่อ)

30 แหล่งน้ำเค็ม (ต่อ)

31 แหล่งน้ำกร่อย (Estuaries)
เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างทะเลและแม่น้ำ ค่าความเค็มอยู่ในช่วงกว้างเนื่องจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลง มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารสูง เนื่องจากแม่น้ำพัดพาเอาธาตุเหล็ก ซิลิกา ฟอสเฟต และสารอินทรีย์มายังปากแม่น้ำ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ เพื่อการเจริญเติบโตได้

32 แหล่งน้ำกร่อย (Estuaries)


ดาวน์โหลด ppt ไบโอม (biomes) ว ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google