งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548 ค่ากลางของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548 ค่ากลางของข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6

3 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548 ค่ากลางของข้อมูล

4 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548 ค่ากลางของข้อมูลที่นิยม ใช้กันอยู่มี 3 ชนิด คือ 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. มัธยฐาน 3. ฐานนิยม

5 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ จำนวนที่ได้จาก การหารผลบวกของ ข้อมูลทั้งหมดด้วย จำนวนข้อมูล

6 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548 ค่าเฉลี่ยเลข คณิตของข้อมูล ที่ไม่ได้แจกแจง ความถี่ แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต แทนผลบวกของข้อมูล จำนวน แทนจำนวนข้อมูล

7 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548ตัวอย่าง จงหาค่าเฉลี่ยเลข คณิตของข้อมูล 12, 14, 15, 15, 16, 18, 19 วิธีทำ

8 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548ตัวอย่าง จงหาค่าเฉลี่ยเลข คณิตของน้ำหนัก ของนักเรียนอนุบาล 6 คน ดังนี้ 16, 23, 18, 19, 17, 21 ( กิโลกรัม ) วิธีทำ

9 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548ให้นักเรียนเติมช่องว่างให้สมบูรณ์

10 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548ให้นักเรียนเติมช่องว่างให้สมบูรณ์

11 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548แบบฝึกหัด ความสูงเฉลี่ยของคน 6 คน เท่ากับ 155 เซนติเมตร ถ้า ความสูงของ คนทั้ง 6 เป็น 156, 152, 150, 156, 159, x จง หาค่า x

12 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548 แบบฝึกหัด ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ ข้อมูลชุดหนึ่งมี ทั้งหมด 10 จำนวน ได้ค่าเป็น 2 ต่อมาพบว่าข้อมูล ที่คิดไว้เดิมอ่านค่าผิดไป 1 จำนวน คือ ค่าที่ถูก เป็น 0.2 แต่อ่านเป็น 2 จงหาค่าเฉลี่ยเลข คณิตที่ถูกต้อง

13 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548 แบบฝึกหัด 3.2 ก หน้า 114 ข้อ 1

14 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 6 ครูปพิชญา คนยืน 14 ธันวาคม 2548 ค่ากลางของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google