งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ

3 ค่ากลางของข้อมูล 14 ธันวาคม 2548

4 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. มัธยฐาน 3. ฐานนิยม
ค่ากลางของข้อมูลที่นิยมใช้กันอยู่มี 3 ชนิด คือ 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. มัธยฐาน 3. ฐานนิยม 14 ธันวาคม 2548

5 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ จำนวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูล 14 ธันวาคม 2548

6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล ที่ไม่ได้แจกแจงความถี่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล ที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต แทนผลบวกของข้อมูล จำนวน แทนจำนวนข้อมูล 14 ธันวาคม 2548

7 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล 12 , 14 , 15 , 15 , 16 , 18 , 19
ตัวอย่าง จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล 12 , 14 , 15 , 15 , 16 , 18 , 19 วิธีทำ 14 ธันวาคม 2548

8 ตัวอย่าง จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของนักเรียนอนุบาล 6 คน ดังนี้ , 23 , 18 , 19 , 17 , 21 (กิโลกรัม) วิธีทำ 14 ธันวาคม 2548

9 ให้นักเรียนเติมช่องว่างให้สมบูรณ์
14 ธันวาคม 2548

10 ให้นักเรียนเติมช่องว่างให้สมบูรณ์
14 ธันวาคม 2548

11 แบบฝึกหัด ความสูงเฉลี่ยของคน 6 คน เท่ากับ เซนติเมตร ถ้าความสูงของ คนทั้ง 6 เป็น 156 , 152 , 150 , 156 , 159 , x จงหาค่า x 14 ธันวาคม 2548

12 แบบฝึกหัด ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดหนึ่งมี ทั้งหมด 10 จำนวน ได้ค่าเป็น ต่อมาพบว่าข้อมูลที่คิดไว้เดิมอ่านค่าผิดไป 1 จำนวน คือ ค่าที่ถูกเป็น แต่อ่านเป็น 2 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้อง 14 ธันวาคม 2548

13 แบบฝึกหัด 3.2 ก หน้า 114 ข้อ 1 14 ธันวาคม 2548

14 พบกันใหม่วันพรุ่งนี้
เรื่อง สถิติ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google