งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Succsess story กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพหญิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Succsess story กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพหญิง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Succsess story กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพหญิง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(ลาดหลุมแก้ว) จังหวัดปทุมธานี

2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ได้ส่งตัวนางสาวส้ม เปรี้ยวจี๊ด(นามสมมติ)ตามคำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการฯให้เข้ารับการบำบัด แบบควบคุมตัวเข้มงวด เป็น เวลา 4 เดือน โปรแกรมสำนักงานคุมประพฤติ 2 เดือน

3 ผฟฟ.อายุ 17 ปี เป็นบุตรคนเดียว บิดาอายุ 84 ปี เป็นแพทย์ เกษียณราชการแล้ว มารดา อายุประมาณ 54 ปี รับราชการครู รูปแบบการเลี้ยงดูของบิดามารดาขัดแย้งกัน บิดาปกป้อง ตามใจ ส่วนมารดา เข้มงวด จัดการ ความสัมพันธ์ของบิดามารดาไม่ลงรอยกัน เลิกกัน แต่ยังคงพักอาศัยด้วยกัน ส่งผลต่อต่อการอยู่ร่วมกันอึดอัด ไม่มีความอบอุ่น ไม่คุยกัน ผฟฟ. เคยหนีออกจากบ้าน

4 นิสัยและความประพฤติ เป็นคนอารมณ์ร้อน ดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเองสูงเอาตัวรอด เจ้าเล่ห์ ติดเพื่อน เกเร เรียนไม่จบมัธยมต้น มีลูกตอนอายุ 14 ปี ติดสบาย ไม่ทำงาน ขาดเป้าหมาย พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เสพยาบ้า ยาไอซ์ เมื่ออายุ 15 ปี สาเหตุมาจากคล้อยตามแฟน อยากสวย อยากผอม

5 การประชุมสหวิชาชีพ นักจิตวิทยา : วิเคราะห์พบว่า ระดับสติปัญญาทึบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่สมวัย ยึดความคิด เอาแต่ใจ พฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เคารพกติกา ใช้กลไกป้องกันตนเองแบบถดถอย นักสังคมสงเคราะห์ : วิเคราะห์พบรูปแบบการเลี้ยงดูขัดแย้ง ใช้สารเสพติดและมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พยาบาล : วิเคราะห์พบมีอาการเจ็บป่วยบ่อย พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด : วิเคราะห์พบว่ามีพฤติกรรมคิดหลบหนี

6 Treatment plan ด้านครอบครัว : ลดความขัดแย้งมีการเชิญครอบครัวให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลต่อเนื่อง ( พ่อแม่รังแกฉัน) ด้านอารมณ์ : มีภาวะซึมเศร้า พยายามทำร้ายตนเองหลายครั้ง มีการประชุมทีมเพื่อเฝ้าระวังเรื่องการทำร้ายตนเอง ช่วยเหลือตามสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งต่อจิตแพทย์ ตรวจ ฉีดและกินยา (จิตเวช ) ด้านพฤติกรรม : ส่งเสริมด้านความรับผิดชอบโดยการฝึกทำหน้าที่ตามโครงสร้าง การใช้เครื่องมือบ้าน

7 ปัจจุบัน ผฟฟ. มีพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม การจัดการด้านอารมณ์ดีขึ้น ไม่มีการทำร้ายตนเอง มีความรับผิดชอบสามารถกำกับตนเองให้รับประทานยาตามนัด สามารถทำงานที่รับมอบหมายได้ ครอบครัวให้ความร่วมมือในการวางแผนดูแลต่อเนื่อง ผฟฟ.มีกำหนดปล่อยตัวกลับสู่สังคม ในวันที่ 20 กันยายน 2557 โดยมารดาจะมารับตัวที่ศูนย์ฯ มีการประสานงานพยาบาล เพื่อส่งต่อเรื่องการรักษาต่อเนื่อง

8 สรุปการดำเนินการ กระบวนการ เทคนิคที่ใช้
ระยะแรกรับ ระหว่างนี้มีพฤติกรรมคิดหลบหนี เน้นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation counseling) จัดพี่เลี้ยง / กลุ่มพี่ช่วยน้อง ครอบครัวมีส่วนร่วมระยะแรกรับ

9 สรุปการดำเนินการ กระบวนการ เทคนิคที่ใช้
ระยะฟื้นฟู มีพฤติกรรมเรียกร้อง ไม่ยอมรับโปรแกรม ภาวะซึมเศร้า พยายามทำร้ายตนเองหลายครั้ง ประชุมทีม เครื่องมือบ้าน เน้นเสริมแรงทางบวก ให้คำปรึกษารายบุคคล /แบบกลุ่ม ให้คำปรึกษาระยะฟื้นฟู ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ให้ความรู้ครอบครัวก่อนปล่อย เน้นสร้างความสัมพันธ์ มีเป้าหมายเรื่องการศึกษาต่อ


ดาวน์โหลด ppt Succsess story กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพหญิง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google