งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ หญิง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ( ลาดหลุม แก้ว ) จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ หญิง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ( ลาดหลุม แก้ว ) จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ หญิง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ( ลาดหลุม แก้ว ) จังหวัดปทุมธานี

2  สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี ได้ส่งตัวนางสาวส้ม เปรี้ยวจี๊ด ( นาม สมมติ ) ตามคำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการ ฯให้เข้ารับการบำบัด แบบควบคุมตัว เข้มงวด เป็น เวลา 4 เดือน โปรแกรมสำนักงาน คุมประพฤติ 2 เดือน

3  ผฟฟ. อายุ 17 ปี เป็นบุตรคนเดียว บิดาอายุ 84 ปี เป็นแพทย์ เกษียณ ราชการแล้ว มารดา อายุประมาณ 54 ปี รับราชการครู  รูปแบบการเลี้ยงดูของบิดามารดา ขัดแย้งกัน บิดาปกป้อง ตามใจ ส่วน มารดา เข้มงวด จัดการ ความสัมพันธ์ ของบิดามารดาไม่ลงรอยกัน เลิกกัน แต่ยังคงพักอาศัยด้วยกัน ส่งผลต่อ ต่อการอยู่ร่วมกันอึดอัด ไม่มีความ อบอุ่น ไม่คุยกัน ผฟฟ. เคยหนีออก จากบ้าน

4  นิสัยและความประพฤติ เป็นคน อารมณ์ร้อน ดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเอง สูงเอาตัวรอด เจ้าเล่ห์ ติดเพื่อน เกเร เรียนไม่จบมัธยมต้น มีลูกตอน อายุ 14 ปี ติดสบาย ไม่ทำงาน ขาดเป้าหมาย  พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เสพยาบ้า ยาไอซ์ เมื่ออายุ 15 ปี สาเหตุมาจากคล้อยตามแฟน อยาก สวย อยากผอม

5  นักจิตวิทยา : วิเคราะห์พบว่า ระดับ สติปัญญาทึบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่สมวัย ยึดความคิด เอาแต่ใจ พฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ เคารพกติกา ใช้กลไกป้องกันตนเองแบบ ถดถอย  นักสังคมสงเคราะห์ : วิเคราะห์พบรูปแบบ การเลี้ยงดูขัดแย้ง ใช้สารเสพติดและมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  พยาบาล : วิเคราะห์พบมีอาการเจ็บป่วย บ่อย  พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด : วิเคราะห์พบว่ามี พฤติกรรมคิดหลบหนี

6  ด้านครอบครัว : ลดความขัดแย้งมีการเชิญ ครอบครัวให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแล ต่อเนื่อง ( พ่อแม่รังแกฉัน )  ด้านอารมณ์ : มีภาวะซึมเศร้า พยายามทำ ร้ายตนเองหลายครั้ง มีการประชุมทีมเพื่อเฝ้าระวังเรื่องการทำร้าย ตนเอง ช่วยเหลือตามสภาพ ปัญหาที่ เกิดขึ้น ส่งต่อจิตแพทย์ ตรวจ ฉีดและกินยา ( จิตเวช )  ด้านพฤติกรรม : ส่งเสริมด้านความ รับผิดชอบโดยการฝึกทำหน้าที่ตาม โครงสร้าง การใช้เครื่องมือบ้าน

7  ปัจจุบัน ผฟฟ. มีพฤติกรรมไปในทางที่ เหมาะสม การจัดการด้านอารมณ์ดีขึ้น ไม่มีการทำร้ายตนเอง มีความ รับผิดชอบสามารถกำกับตนเองให้ รับประทานยาตามนัด สามารถทำงาน ที่รับมอบหมายได้  ครอบครัวให้ความร่วมมือในการ วางแผนดูแลต่อเนื่อง ผฟฟ. มีกำหนด ปล่อยตัวกลับสู่สังคม ในวันที่ 20 กันยายน 2557 โดยมารดาจะมารับตัว ที่ศูนย์ฯ มีการประสานงานพยาบาล เพื่อส่งต่อเรื่องการรักษาต่อเนื่อง

8 กระบวนการเทคนิคที่ใช้ ระยะแรกรับ ระหว่างนี้มี พฤติกรรมคิด หลบหนี เน้นการให้ คำปรึกษาเพื่อสร้าง แรงจูงใจ ( Motivation counseling) จัดพี่เลี้ยง / กลุ่มพี่ ช่วยน้อง ครอบครัวมีส่วนร่วม ระยะแรกรับ

9 กระบวนการเทคนิคที่ใช้ ระยะฟื้นฟู มีพฤติกรรม เรียกร้อง ไม่ยอมรับ โปรแกรม ภาวะซึมเศร้า พยายามทำร้ายตนเอง หลายครั้ง ประชุมทีม เครื่องมือบ้าน เน้น เสริมแรงทางบวก ให้คำปรึกษารายบุคคล / แบบกลุ่ม ให้คำปรึกษาระยะฟื้นฟู ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะ ด้าน ให้ความรู้ครอบครัวก่อน ปล่อย เน้นสร้าง ความสัมพันธ์ มีเป้าหมาย เรื่องการศึกษาต่อ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ หญิง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ( ลาดหลุม แก้ว ) จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google