งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการลด ค่าใช้จ่าย มีดังนี้ 1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิก ใช้งาน สร้าง ให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง 2. ก่อนพักเที่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการลด ค่าใช้จ่าย มีดังนี้ 1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิก ใช้งาน สร้าง ให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง 2. ก่อนพักเที่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการลด ค่าใช้จ่าย มีดังนี้ 1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิก ใช้งาน สร้าง ให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง 2. ก่อนพักเที่ยง ควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อน 20 นาที ถึงเวลา 13.00 น. 3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศา เซลเซียส หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ของเครื่องปรับอากาศ 4. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอม ประหยัด แทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ 5. ควรปิดเครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ในห้อง ทำงานก่อน เข้าประชุมควรทุกครั้ง และควรเข้าให้ตรง เวลา

2 6. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความ ต้องการใช้ แสงสว่างน้อย หรือบริเวณที่มีแสงสว่าง พอเพียงแล้ว 7. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย อย่านำของร้อนเข้าแช่ใน ตู้เย็น เพราะจะ ทำให้ตู้เย็นทำงานเพิ่มขึ้น กินไฟมากขึ้น 8. ควรเดินขึ้น - ลงบันไดระหว่าง 1-2 ชั้น ซึ่งถือเป็น การออกกำลังกาย ได้ดี 9. กระดาษที่ใช้แล้วควรนำกลับมาใช้ซ้ำจนไม่ สามารถใช้ได้อีก 10. ในการประชุมควรใช้คอมพิวเตอร์ หรือสื่อต่าง ๆ แทนกระดาษ

3 ลดการใช้ไฟฟ้า ตั้งอุณหภูมิไว้ 25 องศา นำหลอดตะเกียบมาใช้ ทำ ความสะอาดหลอดไฟ ปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนไปพักเที่ยง

4 ลดการใช้กระดาษ - โดยใช้สื่อแทน computer notebook Ipad Iphon หรือนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ เป็นต้น

5 พวกเราควรช่วยกันคนละไม้คนละ มือเพื่อลดค่าใช้จ่าย ขอขอบคุณ ส่วนทรัพยากรมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt วิธีการลด ค่าใช้จ่าย มีดังนี้ 1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิก ใช้งาน สร้าง ให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออกจากห้อง 2. ก่อนพักเที่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google