งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับเทคนิคขั้นสูงระดับเทคนิคขั้นสูง. การสำรวจ ทางด้านการย ศาสตร์ (ฎ)(ฎ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับเทคนิคขั้นสูงระดับเทคนิคขั้นสูง. การสำรวจ ทางด้านการย ศาสตร์ (ฎ)(ฎ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับเทคนิคขั้นสูงระดับเทคนิคขั้นสูง

2 การสำรวจ ทางด้านการย ศาสตร์ (ฎ)(ฎ)

3 1. การจัดเก็บและยกขนย้ายวัสดุสิ่งของ จำนวน 21 ข้อ 2. เครื่องมือ จำนวน 15 ข้อ 3. เครื่องจักรที่ปลอดภัย เพื่อการเพิ่มของผลผลิต จำนวน 20 ข้อ 4. การปรับปรุงการออกแบบสถานีงาน จำนวน 15 ข้อ 5. แสงสว่าง จำนวน 10 ข้อ 6. อาคารสถานที่ จำนวน 6 ข้อ 7. อันตรายจากสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ข้อ 8. สวัสดิการ จำนวน 5 ข้อ 9. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จำนวน 9 ข้อ 10. การจัดรูปงาน จำนวน 21 ข้อ การสำรวจสภาพการทำงาน

4 1.ให้เส้นทางขนย้ายวัสดุสิ่งของโล่งเตียน และมีการทาสีตีเส้น 2.ให้ทางเดินและทางสัญจร มีความกว้างมากพอสำหรับการขนย้าย แบบสวนทาง 3.จัดทำพื้นผิวของทางขนย้ายให้ราบเรียบ ไม่ลื่น และไม่มีสิ่งกีด ขวาง 4.ควรจัดให้มีทางลาดเอียงที่มีความชันไม่เกิน 5-8% แทนบันได เล็กๆ หรือพื้นซึ่งมีความสูงต่างระดับ ภายในสถานที่ทำงาน 5.ปรับปรุงผังบริเวณที่ทำงาน เพื่อลดการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ 1. การจัดเก็บและยกขนย้ายวัสดุสิ่งของ จำนวน 21 ข้อ

5 6.ใช้รถเข็น รถลาก สายพานลูกกลิ้ง หรืออุปกรณ์ ที่มีล้ออื่นๆ เมื่อ ต้องการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ 7.ใช้ชั้นจัดเก็บวัสดุสิ่งของแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการยกขึ้น-ลง โดยไม่จำเป็น 8.ใช้ชั้นวางหรือที่จัดเก็บที่มีหลายชั้นวางไว้ใกล้บริเวณที่ทำงานเพื่อ ลดการยกขนย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคน 9.ใช้อุปกรณ์เครื่องกล เพื่อช่วยยกวัสดุสิ่งของขึ้น-ลง และเคลื่อนย้ายวัสดุ สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก 10.ลดการยกขนย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคน โดยการใช้สายพาน รอก และ อุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ เพื่อช่วยในการขนย้าย 1. การจัดเก็บและยกขนย้ายวัสดุสิ่งของ จำนวน 21 ข้อ

6 11.แทนที่จะยกถือวัสดุสิ่งของที่หนักในครั้งเดียว ควรจัดแบ่งบรรจุในหีบห่อ ภาชนะ หรือถาดขนาดเล็กเพื่อให้มีน้ำหนักน้อยลง 12.จัดให้มีที่จับถือ ด้ามจับ หรือจุดที่จับถือที่ดี สำหรับทุกหีบห่อและภาชนะ 13.ขจัดหรือลดความสูงต่างระดับ เมื่อต้องขนย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคน 14.ป้อนและเคลื่อนย้ายวัสดุที่หนักในแนวราบด้วยการผลักและดึง แทน การยกขึ้น - ลง 15.ขจัดการทำงานที่ต้องก้มหลัง หรือบิดเอี้ยวตัวในขณะที่ยกขนย้ายวัสดุ สิ่งของ 1. การจัดเก็บและยกขนย้ายวัสดุสิ่งของ จำนวน 21 ข้อ

7 16.ให้ยกถือวัสดุสิ่งของใกล้ลำตัว 17.ให้ยกวัสดุสิ่งของขึ้นและลงช้าๆ ทางด้านหน้าของลำตัว โดยไม่ต้อง บิดเอี้ยวตัวหรือก้มหลังมาก 18.เมื่อต้องยกถือวัสดุสิ่งของไปในระยะทางที่ค่อนข้างไกลควรกระจาย น้ำหนักไปบนไหล่ให้เท่าๆ กัน เพื่อความสมดุลและทำได้ง่ายขึ้น 19.ให้รวมการทำงานที่ต้องออกแรงมากสลับกับการทำงานงานเบาที่ออก แรงน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเหนื่อยล้าและเพิ่ม ประสิทธิภาพ 20.จัดให้มีสถานที่ซึ่งสะดวกสำหรับวางภาชนะใส่ของทิ้ง 21.จัดทำเครื่องหมายเส้นทางหนีไฟ และดูแลให้ปราศจากสิ่งกีดขวาง 1. การจัดเก็บและยกขนย้ายวัสดุสิ่งของ จำนวน 21 ข้อ

8 1.ใช้เครื่องมือที่ออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำบ่อยๆ 2.จัดให้มีเครื่องมือไฟฟ้าที่ปลอดภัย และแน่ใจว่ามีการ์ดป้องกันเพื่อ ความปลอดภัย 3.ใช้เครื่องมือชนิดแขวนสำหรับเครื่องมือที่ใช้บ่อยๆ และในสถานที่เดิม ซ้ำๆ 4.ใช้ที่หนีบ ปากกา และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อจับยึดวัสดุหรือชิ้นงาน 2. การใช้เครื่องมือ จำนวน 15 ข้อ

9 5.จัดให้มีที่รองรับพยุงแขน เมื่อใช้เครื่องมือทำงานที่ละเอียดซึ่งต้องการ ความแม่นยำ 6.ลดน้ำหนักของเครื่องมือที่ใช้งาน (ยกเว้นเครื่องมือที่ใช้ทุบหรือตี) 7.เลือกเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้โดยออกแรงน้อย 8.จัดให้เครื่องมือมีด้ามจับที่มีความหนา ความยาว และรูปทรงเหมาะสม ต่อการจัดถือ 9.จัดให้เครื่องมือมีด้ามจับที่มีความฝืดเหมาะสม หรือมีการ์ดหรือสันหยุด เพื่อป้องกันการลื่นและบาดเจ็บ 2. การใช้เครื่องมือ จำนวน 15 ข้อ

10 10.จัดให้เครื่องมือมีฉนวนหุ้มที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการไหม้ หรือไฟฟ้า ช้อต 11.ลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงดังของเครื่องมือ 12.จัดทำ “บ้าน” ให้กับเครื่องมือแต่ละชนิด 13.ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ 14.ฝึกอบรมพนักงานก่อนอนุญาตให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้า 15.จัดให้มีเนื้อที่ว่างอย่างเพียงพอและที่ยืนอย่างมั่นคงสำหรับงานที่ใช้ เครื่องมือไฟฟ้า 2. การใช้เครื่องมือ จำนวน 15 ข้อ

11 1.ป้องกันมิให้มีการกดปุ่มอุปกรณ์ควบคุมโดยไม่ได้ตั้งใจ 2.สวิตช์ฉุกเฉินต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และสามารถเข้าถึง ได้จากตำแหน่งปฏิบัติงานปกติของพนักงาน 3.จัดอุปกรณ์ควบคุมแต่ละอันให้ง่ายต่อการแยกแยะ 4.จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถมองเห็นและเอื้อมถึงแผงควบคุมทั้งหมด ได้โดยสะดวก 5.จัดตำแหน่งอุปกรณ์ควบคุมตามลำดับการใช้งาน 3. เครื่องจักรที่ปลอดภัย เพื่อการเพิ่มของผลผลิต จำนวน 20 ข้อ

12 6.ให้การเคลื่อนของอุปกรณ์ควบคุม เป็นไปตามความคาดคิดตามหลัก ธรรมชาติ 7.จำกัดจำนวนของคันบังคับด้วยเท้า และให้ง่ายต่อการใช้งาน 8.ให้หน้าปัดจอแสดงภาพและสัญญาณง่ายต่อการอ่านและแยกแยะ 9.ใช้เครื่องหมายหรือสีบนหน้าปัดจอแสดงภาพ เพื่อให้พนักงานเข้าใจ ว่าจะต้องทำอะไร 3. เครื่องจักรที่ปลอดภัย เพื่อการเพิ่มของผลผลิต จำนวน 20 ข้อ

13 10.ย้ายหรือปิดคลุมหน้าปัดจอแสดงภาพที่ไม่ได้ใช้งาน 11.ใช้สัญลักษณ์เฉพาะที่คนกลุ่มนั้นๆ เข้าใจได้ง่าย 12.ป้ายและสัญลักษณ์ควรง่ายต่อการมองเห็น การอ่าน และการทำความ เข้าใจ 13.ใช้เครื่องหมายเตือน ที่พนักงานเข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง 14.ใช้อุปกรณ์นำร่องและอุปกรณ์จับยึดช่วยในการจับยึดชิ้นงาน เพื่อทำ ให้การทำงานของเครื่องจักรสม่ำเสมอ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 3. เครื่องจักรที่ปลอดภัย เพื่อการเพิ่มของผลผลิต จำนวน 20 ข้อ

14 15.จัดซื้อเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 16.ใช้อุปกรณ์ป้อนและปลดชิ้นงานเพื่อกันมือออกจากส่วนของเครื่องจักร ที่เป็นอันตราย 17.ติดตั้งครอบป้องกันชนิดติดตั้งอยู่กับที่ หรือเครื่องกั้นอย่างให้กับ อุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร เพื่อป้องกันการสัมผัสกับส่วนนั้น 18.ใช้ที่กั้นแบบอินเตอร์ล็อค เพื่อให้พนักงานไม่สามารถเอื้อมถึงจุดที่เป็น อันตรายเมื่อเครื่องจักรกำลังทำงาน 19.ทำการตรวจสอบ ทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้ง สายไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ 20.ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 3. เครื่องจักรที่ปลอดภัย เพื่อการเพิ่มของผลผลิต จำนวน 20 ข้อ

15 1.ปรับความสูงของโต๊ะทำงานให้กับพนักงานแต่ละคน โดยให้มีความสูง ที่ระดับข้อศอกหรือต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อย 2.ให้แน่ใจว่าพนักงานที่มีรูปร่างเล็ก สามารถเข้าถึงแผงควบคุมและวัสดุ สิ่งของในลักษณะท่าทางของร่างกายเป็นธรรมชาติ 3.ให้แน่ใจว่าพนักงานที่มีรูปร่างใหญ่ที่สุดมีที่ว่างพอสำหรับการ เคลื่อนไหวขาและลำตัว 4. การปรับปรุงการออกแบบสถานีงาน จำนวน 15 ข้อ

16 4.จัดวางวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้งานบ่อยๆ ให้อยู่ในระยะ ที่เอื้อมถึงได้ง่าย 5.จัดให้มีพื้นที่หน้างานเอนกประสงค์ ที่มั่นคงแข็งแรงในสถานีงานแต่ละ แห่ง 6.จัดเตรียมสถานที่ให้พนักงานนั่งทำงานสำหรับงานที่ต้องการความ ถูกต้องแม่นยำ หรืองานตรวจสอบรายละเอียดของชิ้นงาน และสถานที่ ให้พนักงานยืนทำงานสำหรับงานที่พนักงานเคลื่อนไหวบ่อยและงานที่ ต้องออกแรงมาก 4. การปรับปรุงการออกแบบสถานีงาน จำนวน 15 ข้อ

17 7.จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถยืนทำงานได้ด้วยอิริยาบถท่าทางที่เป็น ธรรมชาติ โดยให้น้ำหนักลงที่เท้าทั้งสองข้าง และให้งานที่ทำอยู่ ทางด้านหน้าและใกล้ลำตัว 8.ควรให้พนักงานสามารถยืนและนั่งทำงานสลับกัน ให้มากที่สุด 9.จัดเตรียมเก้าอี้หรือที่นั่ง เพื่อให้พนักงานที่ยืนทำงานได้มีโอกาสได้นั่ง บ้างในบางครั้ง 4. การปรับปรุงการออกแบบสถานีงาน จำนวน 15 ข้อ

18 10.จัดเตรียมเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับได้และมีพนักพิงหลังสำหรับ พนักงานที่นั่งทำงาน 11.จัดให้มีพื้นหน้างานที่ปรับระดับได้ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน ได้กับชิ้นงานไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ 12.ให้สถานีงานที่มีการใช้จอภาพและแป้นพิมพ์ที่สามารถปรับระดับได้ เช่น งานคอมพิวเตอร์ 4. การปรับปรุงการออกแบบสถานีงาน จำนวน 15 ข้อ

19 13.จัดให้มีการตรวจวัดสายตา และมีการใช้แว่นตาที่เหมาะสมสำหรับ พนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำ 14.จัดให้มีการฝึกอบรมที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 15.ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการออกแบบปรับปรุงสถานีงาน ของตนเอง 4. การปรับปรุงการออกแบบสถานีงาน จำนวน 15 ข้อ

20 1.เพิ่มการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ 2.ทาสีผนังและเพดานด้วยสีอ่อน เมื่อต้องการเพิ่มความสว่างให้มากขึ้น 3.จัดให้มีแสงสว่างบริเวณเฉลียง บันได ทางลาดและบริเวณอื่นๆ ที่อาจ มีพนักงาน 4.จัดให้บริเวณสถานที่ทำงาน มีแสงสว่างกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วถึง 5. แสงสว่าง จำนวน 10 ข้อ

21 5.จัดแสงสว่างให้มีอย่างเพียงพอเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายตลอด เวลาการทำงาน 6.จัดให้มีดวงไฟเฉพาะจุดสำหรับงานที่ละเอียด หรืองานที่มีการตรวจสอบ 7.เปลี่ยนตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสงหรือจัดให้มีที่ครอบเพื่อขจัดแสง จ้าโดยตรง 5. แสงสว่าง จำนวน 10 ข้อ

22 8.เคลื่อนย้ายพื้นผิวที่เป็นมันวาวออกจากลานสายตาของพนักงาน เพื่อขจัดแสงจ้าทางอ้อม 9.เลือกใช้ฉากหลังหรือแบคกราวด์ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน ที่ตั้งใจใช้สมาธิทำงานและทำต่อเนื่อง 10.ทำความสะอาดหน้าต่างและบำรุงรักษาแหล่งกำเนิดแสง 5. แสงสว่าง จำนวน 10 ข้อ

23 1.ปกป้องคุ้มครองพนักงานจากความร้อนที่มากเกินควร 2.ปกป้องสถานที่ทำงานจากความร้อนหรือความเย็นที่มากเกินควรจาก ภายนอก 3.แยกหรือใช้ฉนวนหุ้มแหล่งกำเนิดความร้อน หรือความเย็น 4.ติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 5.เพิ่มการใช้ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ เมื่อต้องการปรับปรุง สภาพอากาศภายในอาคาร 6.ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่า อากาศ ภายในสถานที่ทำงานมีคุณภาพดี 6. อาคารสถานที่ จำนวน 6 ข้อ

24 1.แยกและปิดคลุมเครื่องจักร หรือส่วนของเครื่องจักรที่มีเสียงดัง 2.บำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อลดความ ดังของเสียง 3.จงแน่ใจว่าเสียงที่ดังจะไม่รบกวนการสื่อสาร ความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพการทำงาน 7. อันตรายจากสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ข้อ

25 4.ลดความสั่นสะเทือนที่จะมีผลกระทบต่อพนักงาน เพื่อการปรับปรุงให้ เกิดความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 5.เลือกใช้ตะเกียงหรือโคมไฟฟ้ามือถือที่มีฉนวนหุ้มป้องกันไฟฟ้ารั่วและ ความร้อนเป็นอย่างดี 6.จงแน่ใจว่า มีการต่อสายไฟของอุปกรณ์เครื่องมือและหลอดไฟอย่าง ปลอดภัย 7. อันตรายจากสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 ข้อ

26 1.จัดให้มีและบำรุงรักษาให้ดีซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องการ เปลี่ยนเสื้อผ้า การชำระล้าง และการสุขาภิบาล เพื่อให้มั่นใจว่ามี สุขลักษณะที่ดีและเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องน้ำดื่ม สถานที่รับประทาน อาหาร และห้องพักผ่อน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานที่ดีและมี ความสุขสบาย 3.ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในเรื่องสวัสดิการให้กับ พนักงานทุกคน 4.จัดให้มีสถานที่สำหรับพนักงานได้ประชุมหารือและฝึกอบรม 5.กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในแต่ละวัน 8. สวัสดิการ จำนวน 5 ข้อ

27 1.จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ป้องกันอันตรายได้อย่าง เพียงพอ 2.เลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สวมใส่กระชับและ บำรุงรักษาได้ง่ายเมื่อ ไม่สามารถขจัดความเสี่ยงต่ออันตรายได้ด้วย วิธีการอื่นใด 9. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จำนวน 9 ข้อ

28 3.จงแน่ใจว่า มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็น ประจำสม่ำเสมอ โดยได้รับการแนะนำ การทดลองใช้ และการ ฝึกอบรมที่ถูกต้องเหมาะสม 4.ปกป้องพนักงานจากการเสี่ยงต่ออันตรายของสารเคมี เพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ 5.จงแน่ใจว่า พนักงานที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล ได้มีการใช้ทุกคน 9. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จำนวน 9 ข้อ

29 6.จงแน่ใจว่า อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นที่ยอมรับ ของพนักงาน 7.จัดให้มีการสนับสนุนการทำความสะอาด และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นประจำสม่ำเสมอ 8.จัดให้มีที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ เหมาะสม 9.มีป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจน ในบริเวณที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล 9. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จำนวน 9 ข้อ

30 1.ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผนในงานที่ทำประจำวัน 2.ให้หารือกับพนักงาน ในการปรับปรุงการจัดช่วงเวลาการทำงาน 3.แก้ไขปัญหาการทำงาน โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกลุ่มหารือด้วย 4.ให้หารือกับพนักงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตและเมื่อมีความ จำเป็นต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้งานมีความปลอดภัยมากขึ้น มีการ ทำงานที่ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 10. การจัดรูปงาน จำนวน 21 ข้อ

31 5.ให้รางวัลจูงใจพนักงานที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงสถานที่ทำงานและ เพิ่มผลผลิต 6.แจ้งให้พนักงานได้ทราบเป็นประจำเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเขา 7.ฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรับผิดชอบและวิธีการในการดำเนินการ ปรับปรุงงานของตน 10. การจัดรูปงาน จำนวน 21 ข้อ

32 8.ให้พนักงานได้มีโอกาสสนทนาพูดคุยกันในสถานที่ทำงาน และ สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 9.ให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 10.จัดตั้งกลุ่มทำงาน โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำงานและรับผิดชอบ ผลงานของกลุ่ม 11.ปรับปรุงงานที่ยากและพนักงานไม่อยากทำ เพื่อให้มีการเพิ่มผลผลิต ในระยะยาว 10. การจัดรูปงาน จำนวน 21 ข้อ

33 12.รวมงานหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อให้งานมีความน่าสนใจและความ หลากหลายมากขึ้น 13.ให้มีสต๊อกสำรองชิ้นงานที่ผลิตเผื่อไว้เล็กน้อย ในระหว่างสถานีงาน ต่างๆ 14.ให้รวมการทำงานกับคอมพิวเตอร์กับงานอื่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด ความเมื่อยล้า 15.จัดให้มีช่วงพักสั้นๆ และบ่อยครั้ง ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ต้องทำนานอย่างต่อเนื่อง 10. การจัดรูปงาน จำนวน 21 ข้อ

34 16.พิจารณาทักษะความชำนาญ และความถนัดของพนักงานในการ มอบหมายงานให้ 17.ปรับอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับพนักงานที่พิการ เพื่อให้ สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 18.ให้ความสนใจต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานหญิง ที่ตั้งครรภ์ 10. การจัดรูปงาน จำนวน 21 ข้อ

35 19.พิจารณาทักษะความชำนาญ และความถนัดของพนักงานในการ มอบหมายงานให้ 20.ปรับอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับพนักงานที่พิการ เพื่อให้ สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 21.ให้ความสนใจต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานหญิงที่ ตั้งครรภ์ 10. การจัดรูปงาน จำนวน 21 ข้อ

36 การวิเคราะห์ลักษณะ งานและการ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทางการยศาสตร์เพื่อ ปรับปรุงสภาพ การ ทำงาน ในแต่ละข้อของจุดตรวจสอบ จะประกอบด้วยคำอธิบาย ภายใต้ 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ “ทำไม” “อย่างไร” “ข้อเสนอแนะ” และ “ข้อควรจำ” ซึ่งในที่นี้ จะให้ ยกตัวอย่างจุดตรวจสอบข้อ 40 เพียง 1 ข้อเท่านั้น

37 จุดตรวจสอบข้อ 40: จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถมองเห็นและเอื้อม ถึงแผงควบคุมทั้งหมดได้โดยสะดวก ทำไม  สิ่งของทุกอย่างที่ต้องใช้มือหยิบจับ ต้องจัดวางไว้ในตำแหน่งที่ เหมาะสม บางครั้งพนักงานจะเป็นผู้จัดวางเอง  ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน

38 จุดตรวจสอบข้อ 40: จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถมองเห็นและเอื้อม ถึงแผงควบคุมทั้งหมดได้โดยสะดวก อย่างไร  ติดตั้งแผงควบคุมที่สำคัญที่สุดไว้ตรงหน้าพนักงานเพื่อให้การ ควบคุมสามารถทำได้โดยรอบที่ความสูงระดับข้อศอกโดยไม่ต้อง ก้มหรือบิดตัว  แผงควบคุมที่มีความสำคัญรองลงมา อาจติดตั้งไว้ต่อจากแผง ควบคุมที่มีความสำคัญมากที่สุด แต่จะต้องเอื้อมถึงได้โดยง่าย

39 จุดตรวจสอบข้อ 40: จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถมองเห็นและเอื้อม ถึงแผงควบคุมทั้งหมดได้โดยสะดวก อย่างไร  ถ้าตำแหน่งที่ควบคุมอยู่สูงเกินไป ให้ใช้แท่นเสริมความสูง แต่ถ้า ต่ำเกินไป ให้จัดตำแหน่งใหม่ให้ที่ควบคุมอยู่สูงขึ้น หรือเสริมพื้น ใต้เครื่องจักรหรือโต๊ะทำงานให้สูงขึ้น  เมื่อมีการนำสถานีงานใหม่หรือเครื่องจักรใหม่มาใช้ จะต้อง พิจารณาที่มีขนาดเหมาะสมกับพนักงาน หรือเครื่องจักรที่สามารถ ปรับระดับความสูงได้

40 จุดตรวจสอบข้อ 40: จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถมองเห็นและเอื้อม ถึงแผงควบคุมทั้งหมดได้โดยสะดวก ข้อเสนอแนะ  แบ่งพื้นที่ของระยะเคลื่อนไหวของมือออกเป็นสองช่วง  ระยะใกล้ตัว (ระหว่าง 15 ถึง 40 เซนติเมตรจากด้านหน้าของ ลำตัว และอยู่ในระยะ 40 เซนติเมตรจากด้านข้างของลำตัวที่ ความสูงระดับข้อศอก)  ระยะเอื้อม (ระยะใกล้ตัวแต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตรจากด้านข้าง ของลำตัวที่ความสูงระดับข้อศอก

41 จุดตรวจสอบข้อ 40: จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถมองเห็นและเอื้อม ถึงแผงควบคุมทั้งหมดได้โดยสะดวก ข้อเสนอแนะ  ตรวจสอบดูว่าแผงควบคุมต่างๆ ได้มีการจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ สัมพันธ์เป็นอย่างดีกับสิ่งของอื่นๆ ต้องพยายามจัดผังตำแหน่งการ วางสิ่งต่างๆ จากความคิดเห็นของพนักงานที่มีประสบการณ์ ทั้งหลาย  พื้นของโต๊ะทำงาน อาจแบ่งออกเป็นพื้นที่ของงานย่อย ซึ่งมีการ ปฏิบัติงานเรียงตามลำดับ

42 จุดตรวจสอบข้อ 40: จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถมองเห็นและ เอื้อมถึงแผงควบคุมทั้งหมดได้โดยสะดวก ข้อควรจำ การจัดการสถานีงานที่ดี จะช่วยให้ประหยัดเวลาและการเพิ่มผลิตภาพ ดังนั้น การจัดตำแหน่งแผงควบคุมตามลำดับความสำคัญ จะช่วยใน การจัดการสถานีงานได้เป็นอย่างดี

43 จุดตรวจสอบข้อ 40: จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถมองเห็นและเอื้อม ถึงแผงควบคุมทั้งหมดได้โดยสะดวก ภาพที่ 40 ก ควรแน่ใจว่า พนักงานสามารถสัมผัสแผงควบคุมได้สะดวก ไม่ว่าจะอยู่ในท่ายืนหรือนั่งทำงาน

44 จุดตรวจสอบข้อ 40: จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถมองเห็นและเอื้อม ถึงแผงควบคุมทั้งหมดได้โดยสะดวก ภาพที่ 40 ข แผงควบคุมทุกอัน ต้องอยู่ในระยะที่พนักงานเอื้อมถึงและ มองเห็นได้ง่าย

45 นอกจากนี้ ได้สรุปเนื้อหาเฉพาะจุดตรวจสอบบางข้อเท่านั้น ดังนี้  การจัดเก็บและยกขนย้ายวัสดุสิ่งของ ข้อ 6 และข้อ 9 - 17 (จำนวน 10 ข้อ)  เครื่องมือ ข้อ 26 – 28 (จำนวน 3 ข้อ)  การปรับปรุงการออกแบบสถานีงาน ข้อ 57 - 67 (จำนวน 11 ข้อ)  เครื่องจักรที่ปลอดภัย เพื่อการเพิ่มของผลผลิต ข้อ 50 (จำนวน 1 ข้อ)  อาคารสถานที่ ข้อ 76 และข้อ 82 (จำนวน 2 ข้อ)  การจัดรูปงาน ข้อ 109 และข้อ121 -122 (จำนวน 2 ข้อ)

46 จุดตรวจสอบข้อ 6: ใช้รถเข็น รถลาก และอุปกรณ์ที่มีล้ออื่นๆ หรือสายพานลูกกลิ้ง เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ  ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย  ลดจำนวนครั้งในการเคลื่อนย้าย  เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน  ควรเลือกอุปกรณ์มีล้อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่  ควรใช้ล้อยางเพื่อลดเสียงดัง  ควรให้เส้นทางขนย้ายปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆ ตลอดเวลา  ติดตั้งสายพานลูกกลิ้ง

47 จุดตรวจสอบข้อ 6: ใช้รถเข็น รถลาก และอุปกรณ์ที่มีล้ออื่นๆ หรือ สายพานลูกกลิ้ง เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ (i) รถเข็นสำหรับขนกระสอบ (ii) รถเข็นระดับต่ำ เป็นอุปกรณ์ที่ ปลอดภัยและใช้ง่าย เพื่อใช้ขน ย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากใน ระยะทางใกล้ๆ และในระดับต่ำ

48 จุดตรวจสอบข้อ 6: ใช้รถเข็น รถลาก และอุปกรณ์ที่มีล้ออื่นๆ หรือ สายพานลูกกลิ้ง เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ รถลากขนาดเล็ก จะช่วยให้สามารถลากท่อนโลหะที่หนัก

49 จุดตรวจสอบข้อ 6: ใช้รถเข็น รถลาก และอุปกรณ์ที่มีล้ออื่นๆ หรือ สายพานลูกกลิ้ง เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ สายพานสำหรับลำเลียงของที่มีน้ำหนักมากในระดับความสูงของการทำงาน

50 จุดตรวจสอบข้อ 9: ใช้อุปกรณ์เครื่องกล เพื่อช่วยยกวัสดุสิ่งของขึ้น- ลง และเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ภาพที่ 9 ก รถเข็นระดับต่ำ (ตะเข้) เพื่อขนย้าย สามารถขนย้ายสิ่งของที่มี น้ำหนักมากๆ ได้ในระยะสั้นๆ และในระดับต่ำ

51 จุดตรวจสอบข้อ 9: ใช้อุปกรณ์เครื่องกล เพื่อช่วยยกวัสดุสิ่งของขึ้น- ลง และเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ภาพที่ 9 ข อุปกรณ์ยกของแบบมือหมุนที่ใช้เพื่อยกชิ้นเหล็กหล่อที่หนัก มากขึ้นสู่ระดับการทำงาน

52 จุดตรวจสอบข้อ 9: ใช้อุปกรณ์เครื่องกล เพื่อช่วยยกวัสดุสิ่งของ ขึ้น-ลง และเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ภาพที่ 9 ค รถเข็นชนิดปั้นจั้นไฮดรอลิคที่มีแขนปรับระยะได้ น้ำหนักยก

53 จุดตรวจสอบข้อ 9: ใช้อุปกรณ์เครื่องกล เพื่อช่วยยกวัสดุสิ่งของขึ้น- ลง และเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ภาพที่ 9 ง จงมั่นใจว่าได้มีการเขียนระบุสูงสุดที่ปลอดภัยไว้

54 จุดตรวจสอบข้อ 10: ลดการขนย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคน โดย การใช้สายพาน รอก และอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ เพื่อช่วยในการ ขนย้าย  วัสดุที่เบา อาจใช้วิธีการเคลื่อนไหลโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก  วัสดุที่หนักก็อาจใช้สายพานลูกกลิ้งที่ลาดเอียง  ฝึกอบรมพนักงานให้ทราบถึงวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องกลในการขน ย้ายเพื่อให้เคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของได้อย่างปลอดภัย  มีพื้นที่เพียงพอเพื่อการยกขนย้ายได้อย่างปลอดภัย

55 จุดตรวจสอบข้อ 10: ลดการขนย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคน โดยการ ใช้สายพาน รอก และอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ เพื่อช่วยในการขนย้าย การขนย้ายวัสดุสิ่งของโดยใช้เครื่องจักรกล สามารถลดการยกด้วยแรงคน และปรับปรุงระดับความสูงของงานและท่าทางการทำงาน

56 จุดตรวจสอบข้อ 10: ลดการขนย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคน โดยการ ใช้สายพาน รอก และอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ เพื่อช่วยในการขนย้าย (i)รอกกระเดื่อง เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้งานง่ายและใช้ได้หลาย รูปแบบ (ii)รอกโซ่ เป็นอุปกรณ์ ที่มีเบรก ในตัว (iii)รอกโซ่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ ที่มี สวิทช์ควบคุม

57 จุดตรวจสอบข้อ 10: ลดการขนย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคน โดยการใช้ สายพาน รอก และอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ เพื่อช่วยในการขนย้าย ใช้สายพานเคลื่อนวัสดุในระดับความสูงของการทำงาน

58 จุดตรวจสอบข้อ 11: แทนที่จะยกถือวัสดุสิ่งของที่หนัก ควรจัดแบ่ง วัสดุให้มีขนาดเล็กลงโดยบรรจุในกล่อง ภาชนะ หรือถาด เพื่อให้มี น้ำหนักน้อยลง ใช้สายพานเคลื่อนวัสดุในระดับความสูงของการทำงาน

59 จุดตรวจสอบข้อ 11: แทนที่จะยกถือวัสดุสิ่งของที่หนัก ควรจัดแบ่ง วัสดุให้มีขนาดเล็กลงโดยบรรจุในกล่อง ภาชนะ หรือถาด เพื่อให้มี น้ำหนักน้อยลง หากเป็นไปได้ ควรจัดแบ่งสิ่งของให้มีขนาดเล็กลง

60 จุดตรวจสอบข้อ 12: จัดให้มีที่จับถือ ที่จับ หรือจุดในการจับถือที่ดี สำหรับกล่องและภาชนะทุกชิ้น  ช่วยลดการใช้กำลังของกล้ามเนื้อในการจับถือวัสดุสิ่งของ  สิ่งของมีโอกาสตกหล่นน้อยลง  ช่วยป้องกันมิให้วัสดุเสียหาย  ช่วยให้มองเห็นทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนด้วย  การเจาะรูที่กล่อง ถาด หรือภาชนะเป็นที่จับ  ออกแบบให้อยู่ตำแหน่งที่จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง  ข้อมืออยู่ในตำแหน่งที่ตรงและสบาย  ออกแบบภาชนะเพื่อให้สามารถยกขนย้ายด้วยแรงคนได้ง่าย

61 จุดตรวจสอบข้อ 12: จัดให้มีที่จับถือ ที่จับ หรือจุดในการจับถือที่ดี สำหรับกล่องและภาชนะทุกชิ้น ควรเจาะรูที่จับถือเพื่อให้ถือภาชนะบรรจุสิ่งของโดยการงอนิ้วมือ ซึ่งจะช่วยลดการออกแรงในการถือภาชนะ

62 จุดตรวจสอบข้อ 12: จัดให้มีที่จับถือ ที่จับ หรือจุดในการจับถือที่ดี สำหรับกล่องและภาชนะทุกชิ้น ที่จับถือที่เจาะรูให้สอดนิ้วเข้าไปได้ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก โดยจะทำ ให้สามารถถือกล่องหรือภาชนะทางด้านหน้าของลำตัว

63 จุดตรวจสอบข้อ 13: ขจัดหรือลดความสูงต่างระดับ เมื่อต้องขน ย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคน  การยกขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้งานราบรื่น  ออกแบบสถานที่ทำงานเพื่อลดความสูงต่างระดับของพื้นผิว  ให้มีการยกขนย้ายในระดับความสูงของการทำงาน  จัดทำยกพื้นสำหรับวางวัสดุสิ่งของเพื่อลดระดับความสูงที่แตกต่าง  ใช้อุปกรณ์เครื่องกลช่วยยกขนย้าย

64 จุดตรวจสอบข้อ 13: ขจัดหรือลดความสูงต่างระดับ เมื่อต้องขนย้าย วัสดุสิ่งของด้วยแรงคน ภาพที่ 13 ก ขจัดความสูงต่างระดับของพื้นผิวการทำงาน

65 จุดตรวจสอบข้อ 13: ขจัดหรือลดความสูงต่างระดับ เมื่อต้องขน ย้ายวัสดุสิ่งของด้วยแรงคน ภาพที่ 13 ข (i) และ (ii) ขจัดหรือลดความสูงต่างระดับ

66 จุดตรวจสอบข้อ 13: ขจัดหรือลดความสูงต่างระดับ เมื่อต้องขนย้าย วัสดุสิ่งของด้วยแรงคน ภาพที่ 13 ข (iii) และ (iv) ลดการยกสิ่งของขึ้นและลง

67 จุดตรวจสอบข้อ 14: ป้อนและขนย้ายวัสดุสิ่งของที่หนักใน แนวราบด้วยการผลักและดึง แทนการยกขึ้น-ลง  ออกแรงน้อยลงและปลอดภัยมากกว่าการยกขึ้น-ลง  การผลักไปข้างหน้าและดันไปข้างหลัง จะทำได้ดีกว่าการทำไป ด้านข้างของร่างกาย  ควรให้อยู่ในระดับความสูงของการทำงาน เพื่อจะได้ไม่ต้องยกขึ้น หรือยกลง

68 จุดตรวจสอบข้อ 14: ป้อนและขนย้ายวัสดุสิ่งของที่หนักใน แนวราบด้วยการผลักและดึง แทนการยกขึ้น-ลง ภาพที่ 14 ใช้การผลักและดันแทนการยกวัสดุสิ่งของขึ้นและลง

69 จุดตรวจสอบข้อ 15: ขจัดการทำงานที่ต้องก้มหลัง หรือบิดเอี้ยวตัวใน ขณะที่ยกขนย้ายวัสดุสิ่งของ  เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มั่นคง  เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หลัง คอ และไหล่  การบาดเจ็บของหลังที่มีผลมาจากการก้มหลังในขณะที่ยกของหนัก จะ ส่งผลให้ต้องสูญเสียพนักงานผู้ชำนาญงานที่มีประสิทธิภาพเป็น ระยะเวลานาน  เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัสดุสิ่งของ เพื่อให้งานที่ต้องยกขนย้าย ทำทางด้านหน้าของพนักงานโดยที่ไม่ต้องก้มหลัง  ปรับปรุงเนื้อที่ว่างสำหรับงานที่ต้องยกขนย้าย เพื่อให้วางเท้าได้  เปลี่ยนแปลงระดับความสูงของงาน

70 จุดตรวจสอบข้อ 15: ขจัดการทำงานที่ต้องก้มหลัง หรือบิดเอี้ยวตัว ในขณะที่ยกขนย้ายวัสดุสิ่งของ (i) และ (ii) ลดระยะระหว่างพนักงานและชิ้นงาน

71 จุดตรวจสอบข้อ 15: ขจัดการทำงานที่ต้องก้มหลัง หรือบิดเอี้ยวตัว ในขณะที่ยกขนย้ายวัสดุสิ่งของ ใช้โต๊ะที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำได้

72 จุดตรวจสอบข้อ 16: ให้ยกถือวัสดุสิ่งของ ใกล้ลำตัว  ช่วยลดการเคลื่อนไหวที่ต้องก้มตัวไปข้างหน้า  ทำให้การยกถือทำได้ง่ายขึ้นและสามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้  ควรจัดให้มีที่จับถือหรือด้ามจับที่เข้าใกล้วัสดุสิ่งของให้มากที่สุด  จับถือให้มั่นคงและใกล้ลำตัว  ควรยกช้าๆ ทางด้านหน้าของลำตัวโดยใช้กำลังของกล้ามเนื้อขา (ไม่ใช้หลัง)  หลังเหยียดตรง  ให้วัสดุสิ่งของอยู่ในระดับเอว

73 จุดตรวจสอบข้อ 16: ให้ยกถือวัสดุสิ่งของ ใกล้ลำตัว ภาพที่ 16 ก ให้ยกวัสดุสิ่งของที่หนักขึ้นและลงด้วยแรงคนทาง ด้านหน้าของลำตัว โดยให้ลำตัวอยู่ในแนวตรงและให้ เท้ายืนอย่างมั่นคง และใช้กำลังของกล้ามเนื้อขา

74 จุดตรวจสอบข้อ 16: ให้ยกถือวัสดุสิ่งของ ใกล้ลำตัว ภาพที่ 16 ข วัสดุที่มีความยาวสามารถยกขึ้นโดยใช้กำลังของ กล้ามเนื้อขา และให้วัสดุอยู่ชิดลำตัวให้มากที่สุดเท่าที่ จะทำได้

75 จุดตรวจสอบข้อ 16: ให้ยกถือวัสดุสิ่งของ ใกล้ลำตัว ภาพที่ 16 ข เป็นการใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงานเพื่อช่วยให้ขนย้ายได้ง่ายขึ้น

76 จุดตรวจสอบข้อ 17: ให้ยกวัสดุสิ่งของขึ้นและลงช้าๆ ทางด้านหน้า ของลำตัวโดยไม่ต้องบิดเอี้ยวตัวหรือก้มหลังมาก  ยกถือวัสดุสิ่งของให้อยู่ด้านหน้าของลำตัวโดยไม่บิดเอี้ยวตัว  ยืนให้เท้าแยก  หลังอยู่ในแนวตรง  ยกวัสดุสิ่งของขึ้นและลงโดยใช้กำลังของกล้ามเนื้อขา (ไม่ใช่หลัง)  ใช้มือจับถือวัสดุสิ่งของให้มั่น  หลีกเลี่ยงการวางวัสดุสิ่งของบนพื้น ใช้ยกพื้นหรือชั้นวางของที่มี ระดับความสูงระดับหนึ่ง  ควรยกวัสดุสิ่งของขึ้นและลงช้าๆ ทางด้านหน้าของลำตัว

77 จุดตรวจสอบข้อ 17: ให้ยกวัสดุสิ่งของขึ้นและลงช้าๆ ทางด้านหน้า ของลำตัวโดยไม่ต้องบิดเอี้ยวตัวหรือก้มหลังมาก ภาพที่ 17 ก การยกวัสดุหนัก (ก) จากพื้น (ข) จากโต๊ะหรือยกพื้น การยกจาก โต๊ะหรือยกพื้นดีกว่าการยกจากพื้น

78 จุดตรวจสอบข้อ 17: ให้ยกวัสดุสิ่งของขึ้นและลงช้าๆ ทางด้านหน้า ของลำตัวโดยไม่ต้องบิดเอี้ยวตัวหรือก้มหลังมาก ภาพที่ 17 ข เคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของบนพื้นผิวที่มีระดับความสูงเดียวกัน

79 จุดตรวจสอบข้อ 26: จัดให้มีที่รองรับพยุงแขน เมื่อใช้เครื่องมือ ทำงานที่ละเอียดซึ่งต้องการความแม่นยำ  ความแม่นยำของงานละเอียดจะใช้เพียงการเคลื่อนไหวมือเพียง เล็กน้อยเท่านั้น  ควรพยายามจัดหาที่รองรับพยุงมือรูปร่างหลากหลายติดไว้ที่ ตำแหน่งต่างๆ เพื่อดูว่าแบบใดและตำแหน่งใดเหมาะสมที่สุด

80 จุดตรวจสอบข้อ 26: จัดให้มีที่รองรับพยุงแขน เมื่อใช้เครื่องมือ ทำงานที่ละเอียดซึ่งต้องการความแม่นยำ จัดให้มีที่รองรับพยุงมือหรือแขนไว้ที่ บริเวณใกล้จุดที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานที่ละเอียดซึ่ง ต้องการความแม่นยำ

81 จุดตรวจสอบข้อ 26: จัดให้มีที่รองรับพยุงแขน เมื่อใช้เครื่องมือ ทำงานที่ละเอียดซึ่งต้องการความแม่นยำ ควรพยายามจัดหาที่รองรับพยุงมือ รูปร่างหลากหลายติดไว้ที่ตำแหน่ง ต่างๆ เพื่อดูว่าแบบใดและตำแหน่ง ใดเหมาะสมที่สุด

82 จุดตรวจสอบข้อ 27: เลือกใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุที่มี่น้ำหนัก เบา  เครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา จะสะดวกต่อการจับถือ ง่ายต่อนำไปการ จัดเก็บและดูแลบำรุงรักษา  มีวิธีการหลายอย่างที่จะทำให้เครื่องมือมีน้ำหนักน้อยลง การแขวนเครื่องมือไว้บนที่ห้อยแขวนเหนือจุดศูนย์ถ่วงของ เครื่องมือ โดยการแขวนเครื่องมือที่ใช้งานให้อยู่ในระยะที่หยิบจับ ถึง โดยเมื่อต้องการใช้เครื่องมืองาน ก็สามารถหยิบดึงให้ลงมาได้ เมื่อเลิกใช้งาน เครื่องมือก็สามารถหดกลับไปยังจุดเดิมได้โดย อัตโนมัติ

83 จุดตรวจสอบข้อ 27: เลือกใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบา (i) และ (ii) การห้อยแขวนเครื่องมือเหนือจุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง ทำให้งานที่ใช้เครื่องมือสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

84 จุดตรวจสอบข้อ 27: เลือกใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบา การใช้อุปกรณ์เพื่อห้อยแขวน อุปกรณ์เครื่องมือ ทำให้น้ำหนักของ เครื่องมือและชิ้นงานที่จะต้องจับถือลดลงได้

85 จุดตรวจสอบข้อ 28: เลือกเครื่องมือที่สามารถใช้งานโดยออก แรงน้อยที่สุด  หลีกเลี่ยงการออกแรงใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ที่นิ้วมือ  ใช้เครื่องมือที่ใช้กำลังของนิ้วมือหลายๆ นิ้วในการบีบกดแทน  ใช้นิ้วมือเพียงนิ้วเดียวในการกดปุ่ม  เลือกเครื่องมือที่สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ

86 จุดตรวจสอบข้อ 28: เลือกเครื่องมือที่สามารถใช้งานโดยออกแรงน้อย ที่สุด (i) และ (ii) เครื่องมือที่มีด้ามจับที่มั่นคง สามารถช่วยให้ออกแรงน้อยลง

87 จุดตรวจสอบข้อ 50: ใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (จิ๊กและฟิกเจอร์) เพื่อให้การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ทำได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพ การใช้อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ จะทำให้ทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น

88 จุดตรวจสอบข้อ 50: ใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (จิ๊กและฟิกเจอร์) เพื่อให้ การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ทำได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพ การทำงานกับเครื่องจักร สามารถทำได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น โดยการใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (จิ๊กและฟิกเจอร์)

89 จุดตรวจสอบข้อ 50: ใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (จิ๊กและฟิกเจอร์) เพื่อให้การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ทำได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพ ใช้จิ๊กหรืออุปกรณ์จับยึด ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อยึดจับชิ้นงาน แทนที่ จะต้องยืนจับงานที่ไม่มั่นคงนี้

90 จุดตรวจสอบข้อ 50: ใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (จิ๊กและฟิกเจอร์) เพื่อให้การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ทำได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพ ใช้ปากกาและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจับชิ้นงาน ที่มีขนาดและรูปร่างต่างๆ ในขณะที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยให้มือว่าง

91 จุดตรวจสอบข้อ 57: ปรับระดับความสูงการทำงานของพนักงาน แต่ละคน โดยให้อยู่ระดับข้อศอกหรือต่ำกว่าเล็กน้อย ควรจัดความสูงของการทำงานให้อยู่ระดับศอก หรือต่ำกว่าเล็กน้อยโดย ให้ขึ้นอยู่กับงานที่ยืนทำ

92 จุดตรวจสอบข้อ 57: ปรับระดับความสูงการทำงานของพนักงานแต่ละ คน โดยให้อยู่ระดับข้อศอกหรือต่ำกว่าเล็กน้อย สำหรับงานที่นั่งทำ ความสูงของพื้นผิวงานควรอยู่ในระดับประมาณข้อศอก

93 จุดตรวจสอบข้อ 58: ให้แน่ใจว่าพนักงานที่มีรูปร่างเล็กสามารถเข้าถึง แผงควบคุมและวัสดุสิ่งของ ในลักษณะท่าทางของร่างกายเป็น ธรรมชาติ ภาพที่ 58 ก ควรใช้ยกพื้นสำหรับพนักงานที่มีรูปร่างเล็กยืนทำงาน เพื่อให้ แน่ใจว่าความสูงของงานจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม คือประมาณข้อศอก

94 จุดตรวจสอบข้อ 58: ให้แน่ใจว่าพนักงานที่มีรูปร่างเล็กสามารถ เข้าถึงแผงควบคุมและวัสดุสิ่งของ ในลักษณะท่าทางของร่างกายเป็น ธรรมชาติ ภาพที่ 58 ข หลีกเลี่ยงการเอื้อมถึงได้ยากลำบาก

95 จุดตรวจสอบข้อ 59: ให้แน่ใจว่าพนักงานที่มีรูปร่างใหญ่ที่สุด มีที่ว่าง พอสำหรับการเคลื่อนไหวขาและลำตัว ภาพที่ 59 ควรแน่ใจว่าเนื้อที่ว่างที่บริเวณทางเดินและสถานที่พนักงาน ปฏิบัติงานมีมากพอสำหรับพนักงานที่มีรูปร่างใหญ่ รวมถึงที่ว่างสำหรับเข่า และเท้า

96 จุดตรวจสอบข้อ 60: จัดวางวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานบ่อย ให้ อยู่ในระยะที่สามารถหยิบจับได้ง่ายในตำแหน่งการทำงานปกติ ระยะเอื้อมที่เหมาะสมสำหรับคนที่นั่งและยืนทำงาน

97 จุดตรวจสอบข้อ 60: จัดวางวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งานบ่อย ให้ อยู่ในระยะที่สามารถหยิบจับได้ง่ายในตำแหน่งการทำงานปกติ การจัดวางวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในระยะที่หยิบจับได้

98 จุดตรวจสอบข้อ 61: จัดให้มีพื้นที่หน้างานเอนกประสงค์ที่มั่นคง แข็งแรงในสถานีงานแต่ละแห่ง ภาพที่ 61 ในสถานีงานแต่ละแห่ง ควรจัดให้มีพื้นที่หน้างานเอนกประสงค์ ที่มั่นคงแข็งแรง

99 จุดตรวจสอบข้อ 62: จัดเตรียมสถานที่ให้พนักงานนั่งทำงานสำหรับ งานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ หรืองานตรวจสอบรายละเอียด ของชิ้นงาน และสถานที่ให้พนักงานยืนทำงานสำหรับงานที่พนักงาน เคลื่อนไหวบ่อยและงานที่ต้องออกแรงมาก ภาพที่ 62 ก งานที่ต้องการ ความถูกต้องแม่นยำสูง ควรเป็น งานที่นั่งทำ

100 จุดตรวจสอบข้อ 62: จัดเตรียมสถานที่ให้พนักงานนั่งทำงานสำหรับ งานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ หรืองานตรวจสอบรายละเอียดของ ชิ้นงาน และสถานที่ให้พนักงานยืนทำงานสำหรับงานที่พนักงาน เคลื่อนไหวบ่อยและงานที่ต้องออกแรงมาก ภาพที่ 62 ข งานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวบ่อยและเป็นงานที่ต้องออกแรง มาก ควรเป็นงานที่ยืนทำ

101 จุดตรวจสอบข้อ 63: จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถยืนทำงานได้ ด้วยอิริยาบถท่าทางที่เป็นธรรมชาติ โดยให้น้ำหนักลงที่เท้าทั้ง สองข้าง และให้งานที่ทำอยู่ทางด้านหน้าและใกล้ลำตัว ภาพที่ 63 ก ปฏิบัติงานโดยให้ เนื้องานอยู่ทางด้านหน้าลำตัว ในระดับข้อศอกหรือต่ำกว่า เล็กน้อย หากจำเป็นอาจใช้ อุปกรณ์ช่วยยกและเอียงชิ้นงาน

102 จุดตรวจสอบข้อ 63: จงแน่ใจว่า พนักงานสามารถยืนทำงานได้ ด้วยอิริยาบถท่าทางที่เป็นธรรมชาติ โดยให้น้ำหนักลงที่เท้าทั้ง สองข้าง และให้งานที่ทำอยู่ทางด้านหน้าและใกล้ลำตัว ภาพที่ 63 ข หากต้องทำงาน ทั้งสองด้านของชิ้นงาน ควร ออกแบบให้พนักงานสามารถ เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ หรือ ให้ชิ้นงานสามารถหมุนหันได้ เพื่อให้งานสามารถปฏิบัติได้ ทางด้านหน้าของลำตัว

103 จุดตรวจสอบข้อ 64: ควรให้พนักงานสามารถยืนและนั่งทำงาน สลับกัน ให้มากที่สุด ภาพที่ 64 ก การจัดให้พนักงาน ได้มีโอกาสนั่งและยืนทำงาน สลับกันในการทำงานอย่าง เดียวกันหรือคล้ายกันบนโต๊ะ ทำงาน ซึ่งในการนั่งทำงาน ควร จัดให้มีเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับที่ นั่งให้สูงพร้อมที่วางพักเท้า

104 จุดตรวจสอบข้อ 64: ควรให้พนักงานสามารถยืนและนั่งทำงาน สลับกัน ให้มากที่สุด ภาพที่ 64 ข ควรจัดให้พนักงานสามารถนั่งและยืนทำงานสลับกัน ได้ตามความเหมาะสม

105 จุดตรวจสอบข้อ 65: จัดให้ มีเก้าอี้หรือที่นั่ง เพื่อให้ พนักงานที่ยืนทำงานได้มี โอกาสได้นั่งเป็นครั้งคราว ให้มีเก้าอี้เพื่อให้พนักงานที่ยืน ทำงานได้มีโอกาสนั่ง

106 จุดตรวจสอบข้อ 65: จัดให้มี เก้าอี้หรือที่นั่ง เพื่อให้ พนักงานที่ยืนทำงานได้มี โอกาสได้นั่งเป็นครั้งคราว ให้พนักงานที่ยืนทำงาน ได้มี โอกาสได้นั่งทำงานเป็นครั้งคราว

107 จุดตรวจสอบข้อ 65: จัดให้มีเก้าอี้หรือที่นั่ง เพื่อให้พนักงานที่ยืน ทำงานได้มีโอกาสได้นั่งเป็นครั้งคราว จัดเก้าอี้นั่งให้เหมาะสมให้เหมาะสมกับลักษณะงาน สำหรับพนักงานที่ ยืนทำงาน

108 จุดตรวจสอบข้อ 66: จัดให้มีเก้าอี้อย่างดีที่สามารถปรับระดับได้ พร้อมพนักพิงหลัง สำหรับพนักงานที่นั่งทำงาน พนักงานที่นั่งทำงาน ควรจัด ให้มีเก้าอี้ที่ปรับระดับได้ พร้อมพนักพิงหลัง

109 จุดตรวจสอบข้อ 67: จัดให้มีพื้นหน้างานที่ปรับระดับได้ เพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้กับชิ้นงานไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ภาพที่ 67 ควรจัดให้มีพื้นหน้างานที่สามารถปรับระดับให้เหมาะ สำหรับความสูงของพนักงานแต่ละคน

110 จุดตรวจสอบข้อ 76: จัดแสงสว่างให้มีอย่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายตลอดเวลาการ ทำงาน ก่อน ปรับปรุง หลัง ปรับปรุง (i) (ii) (i) และ (ii) ดวงไฟที่อยู่ สูง จะทำให้แสงสว่าง กระจายตัวได้ดี

111 จุดตรวจสอบข้อ 82: ป้องกันสถานที่ทำงานจากความร้อนที่สูงมาก ใช้การระบายอากาศเฉพาะที่ เพื่อป้องกันรังสีความร้อนและมลพิษ

112 จุดตรวจสอบข้อ 82: ป้องกันสถานที่ทำงานจากความร้อนที่สูงมาก ใช้ฉากดูดกั้นความร้อน เพื่อปิดกั้นรังสีความร้อน

113 จุดตรวจสอบข้อ 109: ให้ปรึกษาหารือร่วมกับพนักงานในการ ปรับปรุงการจัดช่วงเวลาการทำงาน จัดให้มีการประชุมหารือและรับฟังพนักงานก่อนนำการจัดช่วงเวลาการ ทำงานใหม่มาใช้

114 จุดตรวจสอบข้อ 121: นำระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการ ทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซาก และทำงานหน้า คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง (i) และ (ii) เป็นการรวมการทำงานคอมพิวเตอร์กับงานอื่น เพื่อ หลีกเลี่ยงการทำงานที่ยาวนาน

115 จุดตรวจสอบข้อ 122: จัดให้มีช่วงพักสั้นๆ และบ่อยครั้ง เมื่อ ทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีช่วงพักสั้นๆ และบ่อยๆ ใน ระหว่างการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ที่ยาวนาน

116 จุดตรวจสอบข้อ 122: จัดให้มีช่วงพักสั้นๆ และบ่อยครั้ง เมื่อ ทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง รวมการหยุดพักกับการ เคลื่อนไหวซึ่งเป็นการผ่อน คลาย


ดาวน์โหลด ppt ระดับเทคนิคขั้นสูงระดับเทคนิคขั้นสูง. การสำรวจ ทางด้านการย ศาสตร์ (ฎ)(ฎ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google