งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com สถานกา รณ์น้ำ สถานกา รณ์น้ำ ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com สถานกา รณ์น้ำ สถานกา รณ์น้ำ ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สถานกา รณ์น้ำ สถานกา รณ์น้ำ ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2554

2

3 เส้นทางพายุ ปัจจุบัน วันที่ 13 ตุลาคม 2554 เส้นทางพายุ ปัจจุบัน วันที่ 13 ตุลาคม 2554

4 พายุ BANYAN

5

6

7

8

9

10

11 ปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อน เจ้าพระยา + เขื่อนพระราม 6 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2554 วันที่ ลบ. ม./ วินาที 13 ต. ค. (4,529 ลบ. ม./ วินาที )

12 ปริมาณน้ำผ่าน อ. บางไทร ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2554 วันที่ ลบ. ม./ วินาที 13 ต. ค. (3,797 ลบ. ม./ วินาที )

13 ระดับน้ำที่ อ. บางไทร ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2554 วันที่ ม. รทก. 13 ต. ค. (4.06 ม. รทก.)

14 ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงสุด ที่ ปากคลองตลาด ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2554 วันที่ ระดับ ( ม. รทก.) ปี 2554 น้ำทะเล หนุน 13 ต. ค. = 2.06 ม. รทก.

15

16 ปตร. คลองแสนแสบ มีนบุรี 13 ต. ค เวลา น. ปตร. คลองแสนแสบ มีนบุรี 13 ต. ค เวลา น. เฝ้าระวัง ระดับน้ำ 1.31 ม. สูงกว่าระดับควบคุม 11 ซม.

17 ปตร. คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง 13 ต. ค เวลา น ปตร. คลองประเวศบุรีรมย์ ตอนลาดกระบัง 13 ต. ค เวลา น ระดับน้ำ 0.81 ม. สูงกว่าระดับควบคุม 16 ซม. เฝ้าระวัง

18

19 ปตร. คลองทวีวัฒนา 13 ต. ค เวลา น ปตร. คลองทวีวัฒนา 13 ต. ค เวลา น ระดับน้ำ 1.83 ม. สูงกว่าระดับควบคุม 53 ซม. เฝ้าระวัง

20 - อยู่ใน สภาวะปกติ

21 LOGO

22


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com สถานกา รณ์น้ำ สถานกา รณ์น้ำ ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google