งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายแลนไร้สาย WIRELESS LAN S. วัตถุประสงค์ เข้าใจรายละเอียดพื้นฐานของเครือข่าย แลนไร้สาย อธิบายการเชื่อมต่อแลนไร้สายได้ บอกวิธีการจัดการความปลอดภัยของแลน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายแลนไร้สาย WIRELESS LAN S. วัตถุประสงค์ เข้าใจรายละเอียดพื้นฐานของเครือข่าย แลนไร้สาย อธิบายการเชื่อมต่อแลนไร้สายได้ บอกวิธีการจัดการความปลอดภัยของแลน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายแลนไร้สาย WIRELESS LAN S

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจรายละเอียดพื้นฐานของเครือข่าย แลนไร้สาย อธิบายการเชื่อมต่อแลนไร้สายได้ บอกวิธีการจัดการความปลอดภัยของแลน ไร้สายได้ อธิบายมาตรฐานแลนไร้สายได้ นำความรู้ไปประยุกต์เพื่อการออกแบบ เครือข่ายไร้สาย

3 พื้นฐานเครือข่ายแลนไร้สาย IEEE 802.11 ครอบคลุมชั้นสื่อสารฟิสิคัล และดาต้าลิงค์ ไม่ต้องใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อ ไม่ใช่นำมาทดแทนเครือข่ายแบบมีสาย

4 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายแลนไร้ สาย การ์ดเครือข่ายไร้สาย สื่อกลางคือคลื่นวิทยุ อุปกรณ์แอกเซสพอยด์ (Access Point : AP)

5 วิธีเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย WIRELESS NETWORKING MODE

6 A D -H OC M ODE การเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer แบบพื้นฐานและประหยัด ใช้เครือข่ายไร้สายและคอมพิวเตอร์ เครือข่ายขนาดเล็ก ไม่ควรเกิน 10 เครื่อง ไม่มีความปลอดภัยมากนัก

7 I NFRASTRUCTURE MODE มีการ์ดเครือข่ายไร้สาย ใช้แอกเซสพอยต์ในการรับส่งสัญญาณ ใช้งานร่วมกับระบบมีสายได้ ใช้ร่วมกับพีซีจำนวนมาก มีการจัดการความปอดภัยที่ดี มีต้นทุนสูงกว่า

8 ระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย สัญญาณแพร่ไปในอากาศ ตรวจจับได้ยาก ดักจับสัญญาณได้ง่าย ชื่อเครือข่าย (Service Set Identification : SSID) ควรตั้งชื่อใหม่ เปลี่ยนชื่อ Login และ Password ทั้งหมด ปิดการทำงานของบรอดคาสต์ การกลั่นกรองหมายเลขแมคแอดเดรส (MAC Address Filtering) เพื่อกำจัดบุคคลที่จะเข้าถึงเครือข่าย ใช้หมายเลข Mac address ในการอนุญาตให้ คนเข้าใช้เครือข่าย

9 ระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย การเข้ารหัสลับ (Encryption) การเข้ารหัสด้วยคีย์ก่อนส่งไปยังเครือข่ายไร้สาย ฝั่งมีคีย์สำหรับถอดรหัสลับ มีความปลอดภัยสูงกว่าสองวิธีแรก Wire Equivalency Privacy (WEP) อัลกอริทึมการเข้ารหัสขนาด 64 – 128 บิต ไม่สามารถเข้ารหัสลับได้อย่างสมบูรณ์ ทำงานที่ชั้นฟิสิคัลและดาต้าลิงค์เท่านั้น การเข้ารหัสแบบ static ใช้คีย์เดียวกัน

10 ระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi Protected Access (WPA) วิธีแบบไดนามิก กุญแจหรือรหัสจะออกให้แต่ละคนเท่านั้น ทำให้ถอดรหัสได้ยากขึ้น มีความปลอดภัยที่ดีขึ้น พัฒนาขึ้นมาชั่วคราว

11 ความเร็วของเครือข่ายไร้สาย ( WIRELESS NETWORKING SPEED ) 802.11b ความเร็ว 11 Mbps 802.11g ความเร็ว 54 Mbps ระยะทางส่งผลต่อความเร็ว ถ้านอกรัศมีสัญญาณอาจติดต่อได้อยู่แต่ ความเร็วลดลงมาก การถูกแทรกแซงด้วยสัญญาณรบกวน คลื่นวิทยุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

12 ขอบเขตรัศมีของเครือข่ายไร้สาย ( WIRELESS NETWORKING RANGE ) ยากต่อการกำหนดให้ชัดเจน เช่น 150 – 300 ฟุต มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ เช่น อาคาร คอนกรีต ใช้ bridge access point ในการเชื่อมโยง ได้

13 WIFI Wi-Fi Alliance เทคโนโลยีมาตรฐาน 802.11 การพัฒนา WLAN การนำไปใช้งาน การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนเครือข่ายไร้สาย การเข้ารหัสลับ ส่งเสริมให้ ISP ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย การติดตั้งฮอตสปอต

14 ฮอตสปอต ( HOT SPOTS ) จุดที่ให้บริหารเครือข่ายไร้สาย มีแอกเซสพอยน์ในการให้บริการ ใช้ตามจุดพื้นที่สาธารณะ แหล่งธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า จำกัดการใช้งานภายในร้าน

15 มาตรฐานเครือข่ายแลนไร้สาย ( WIRELESS LAN STANDARDS )


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายแลนไร้สาย WIRELESS LAN S. วัตถุประสงค์ เข้าใจรายละเอียดพื้นฐานของเครือข่าย แลนไร้สาย อธิบายการเชื่อมต่อแลนไร้สายได้ บอกวิธีการจัดการความปลอดภัยของแลน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google