งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความผิดปกติ ทางเพศ เฟตติชิซึ่ม (fetishism). ความผิดปกติทางเพศ คือ การมีความรู้สึก ทัศนคติ หรือค่านิยม รวมไปถึง การแสดงออกพฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความผิดปกติ ทางเพศ เฟตติชิซึ่ม (fetishism). ความผิดปกติทางเพศ คือ การมีความรู้สึก ทัศนคติ หรือค่านิยม รวมไปถึง การแสดงออกพฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความผิดปกติ ทางเพศ เฟตติชิซึ่ม (fetishism)

2 ความผิดปกติทางเพศ คือ การมีความรู้สึก ทัศนคติ หรือค่านิยม รวมไปถึง การแสดงออกพฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เหมาะสม เบี่ยงเบนไปจาก คนทั่วไป สาเหตุอาจมาจาก สภาพจิตใจที่ผิดปกติ ทำให้ไม่ สามารถควบคุมตัวเองได้ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าคนที่มี พฤติกรรมดังกล่าวจะต้องเป็น โรคจิต ทุกคนเสมอไป

3 เฟตติชิซึ่ม คือ การที่คนคนหนึ่ง ไม่มีความสุขทางเพศกับ ร่างกายหรืออวัยวะเพศของเพศ ตรงข้ามได้ แต่กลับมีความสุข ทางเพศกับสิ่งของหรือวัตถุที่ เป็นสัญลักษณ์ทางเพศ เช่น ชุด ชั้นใน ยกทรง กางเกงใน ถุง น่อง กระโปรง อาการนี้พบใน ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

4 อาการที่พบบ่อย คือ การขโมยชุดชั้นใน การโชว์อวัยวะเพศ ถ้ำมอง พอใจจากการขโมยของ คนอื่น การมีความสุขจากการได้ แต่งตัวแต่งหน้าสวมใส่เสื้อผ้าหรือ แสดงลักษณะท่าทางของเพศตรง ข้าม

5 วิธีสังเกตุอาการ คนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวมี พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น สะสมชุดชั้นในที่เป็นของเพศ ตรงข้ามหรือเป็น เพศ เดียวกันแต่สิ่งของนั้นไม่ใช่ของตัวเอง เจอในปริมาณมาก ๆ

6 เฟตติชิซึ่ม มีหลายระดับ - ระดับเล็กน้อย สามารถยับยั้งชั่งใจ ควบคุมตัวเองไม่ให้ขโมยได้ แค่ อาจจะมีความสุข ตื่นเต้นเวลาที่เห็นวัตถุ สิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ ทาง เพศ ก็ไปซื้อมาเก็บ กลุ่มนี้ไม่ได้ทำให้ ชาวบ้านเดือดร้อน - ระดับมาก ขาดความยับยั้งชั่งใจถึง ขั้นขโมย กรณีนี้ถือว่าต้องได้รับการรักษา คนไข้กลุ่มนี้เจะมีความสุขกับวัตถุ แต่จะไม่มี ความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์กับคนจริง ๆ

7 การรักษา 1. ปรับพฤติกรรม ทำจิตบำบัด หา สาเหตุถึงปัญหาให้คนไข้ปรับมุมมองให้ กลไกความคิดของเขาเหมาะสมมากขึ้น ให้ ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น 2. การให้ยารักษาร่วมกับการ ปรับพฤติกรรม ซึ่งการรักษาต้องใช้เวลา หลายเดือนขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละ บุคคล ในบางคนอาจมีอาการเครียด และซึมเศร้าร่วมด้วย

8 การดูแลช่วยเหลือ หากมีคนในบ้านมีปัญหา การ พูดคุยเปิดใจรับฟัง โดยไม่ใช้ อารมณ์ ตำหนิ จะแก้ไขปัญหาได้ ส่วนคนที่มีปัญหาพฤติกรรมดังกล่าว ถ้ารู้สึกว่าอึดอัด ก็สามารถคุยกับคน ในครอบครัว หรือมาพบจิตแพทย์ได้


ดาวน์โหลด ppt ความผิดปกติ ทางเพศ เฟตติชิซึ่ม (fetishism). ความผิดปกติทางเพศ คือ การมีความรู้สึก ทัศนคติ หรือค่านิยม รวมไปถึง การแสดงออกพฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google