งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างวันที่ 1 -22 พฤษภาคม 2550 ได้รับรายงานผู้ป่วยเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ ดังนี้ 1. โรคไข้เลือดออก จำนวน 24 ราย 2. โรคเลปโตสไปโรซีส จำนวน 2 ราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างวันที่ 1 -22 พฤษภาคม 2550 ได้รับรายงานผู้ป่วยเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ ดังนี้ 1. โรคไข้เลือดออก จำนวน 24 ราย 2. โรคเลปโตสไปโรซีส จำนวน 2 ราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างวันที่ 1 -22 พฤษภาคม 2550 ได้รับรายงานผู้ป่วยเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ ดังนี้ 1. โรคไข้เลือดออก จำนวน 24 ราย 2. โรคเลปโตสไปโรซีส จำนวน 2 ราย 3. ไม่มีรายงานผู้ป่วยเฝ้าระวัง โรคไข้หวัดนก สถานการณ์โรคเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ พฤษภาคม 2550 สถานการณ์โรคเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ พฤษภาคม 2550

2 โรคเลปโตสไปโรซีส จากอำเภอเมือง 1 ราย ตำบลที่ พบคือ ตำบลในเมือง บ้านขี้เหล็กน้อย จากอำเภอแก้งคร้อ 1 ราย ที่ ตำบลนาหนองทุ่ม บ้านหนองรวก ได้ดำเนินการสอบสวนและ ควบคุมป้องกันโรคแล้ว

3 รายชื่อหมู่บ้านที่ยังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 จำนวน 8 อำเภอ 14 ตำบล 18 หมู่บ้าน ดังนี้ เมือง 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ม.3 บ้านนาฝาย ต. นาฝาย ม.12 บ้านโนนสมบูรณ์ ต. หนองนาแซง ม.4 บ้านม่วงเงาะ ต. ห้วย บง

4 บ้านเขว้า 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ม.15 บ้านนาอุดม ต. บ้าน เขว้า ภูเขียว 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ม.13 บ้านหนองคอนไทย ต. โคกสะอาด ม.16 บ้านศิลาทอง ต. บ้าน แก้ง

5 คอนสวรรค์ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ม.1 บ้านหนองแดง ต. ช่อง สามหมอ ม.6 ม.11 บ้านเหมือดแอ่ ต. โคกมั่งงอย จัตุรัส 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ม.12, 16 ต. ละหาน ม.1 ต. ส้มป่อย

6 หนองบัวแดง 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ม. 1, ม.11 ต. กุดชุมแสง ม. 9, ม.16 ต. กุดชุมแสง

7 ภักดีชุมพล 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ม.8 ต. วังทอง บ้านแท่น 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ม.5 บ้านดอนดู่ ต. บ้านเต่า


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างวันที่ 1 -22 พฤษภาคม 2550 ได้รับรายงานผู้ป่วยเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ ดังนี้ 1. โรคไข้เลือดออก จำนวน 24 ราย 2. โรคเลปโตสไปโรซีส จำนวน 2 ราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google