งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

2 การจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา
1. รายวิชาพื้นฐาน 2. รายวิชาเพิ่มเติม 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. การจัดค่ายอาเซียน

3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 2. การจัดค่ายประชาคมอาเซียน 3. การจัดทำโครงงานอาเซียน 4. การจัดวันหรือสัปดาห์อาเซียน 5. การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมอาเซียน 6. การจัดกิจกรรมแรลลี่

4 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 8 อาชีพหลักที่เราต้องพร้อม

5 แพทย์

6 ทันตแพทย์

7 พยาบาล

8 วิศวกร

9 สถาปนิก

10 การสำรวจ

11 บัญชี

12 ผลกระทบด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

13 การเมือง

14 การสื่อสาร การคมนาคม

15 วัฒนธรรม

16 ภาษาอาเซียนน่ารู้

17 คำทักทาย ภาษา สวัสดี สวัสดี (ตอนเช้า) สวัสดีตอนบ่าย สวัสดีตอนเย็น ไทย
พม่า มึงกาลาบา เวียดนาม ชินจ่าว ลาว สะบายดี อินโดนีเซีย เชอลามัต ปากี เชอลามัต เชียง เชอรามัต โชเร่ มาเลเซีย เชอลามัต เปอตัง เขมร ชัวสะได อรุณ ชัวสะไดย ทีเวียร์ ชัวสะได ตากาล๊อก กุมุสตา/มาบูเฮย์ มากันดัง อูมากา มากันดังฮาปอน มากันดัง กาบี

18 แอง ก๋อ แขว่ ค้ง? (ผู้ชาย) จิ ก๋อ แคว่ ค้ง? แอม ก๋อ แขว่ ค้ง? ผู้หญิง
ภาษา สบายดีไหม สบายดี ไทย พม่า เน เก๊า บ่า ตะลา? เน เก๊า บ่า เด เวียดนาม แอง ก๋อ แขว่ ค้ง? (ผู้ชาย) จิ ก๋อ แคว่ ค้ง? แอม ก๋อ แขว่ ค้ง? ผู้หญิง แขว๋ ลาว สบายดี บ่ สะบายดี อินโดนีเซีย อาปา กาบาร์ กามาร์ บาอิก บาอิก บาอิก ชาจา มาเลเซีย กาบาร์ บาอิก เขมร โชก สับบัย เต (เสียงสูง) โชก สับยัย เต (เสียงต่ำ) ตากาล๊อก กุมุสตา กา มาบูตี นามาน

19 เชอรามัต ติงกาล ภาษา ราตรีสวัสดิ์ ลาก่อน ขอบคุณ ไทย สวัสดี พม่า
ตุ้ย บ่า โอง แม๋ เจ ชู ติน บา เค เวียดนาม ตั่ม เบียด กำม เอิน ลาว ขอบใจ อินโดนีเซีย เชอลามัต มาลาม เชอลามัต ติงกาล เชอรามัต จาลัน เตอริมา กาสิห์ มาเลเซีย เชอรามัต ติงกาล เขมร เรีย เตร็ย ชัวสะไดย เลีย เช็นไฮย์ ออกุน ตากาล๊อก ปาลาม ซามาลัต

20

21 การติดต่อประสานงาน Website. www.kmchaowarit.com
ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 5/79 ถนนรักการดี อ.เมือง จ.อุทัยธานี สถานที่ทำงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ มือถือ Website. . , 21

22 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษา เขต 42


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google