งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดการ เรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน 4. การจัดค่ายอาเซียน 1. รายวิชา พื้นฐาน 2. รายวิชา เพิ่มเติม 3. กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดการ เรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน 4. การจัดค่ายอาเซียน 1. รายวิชา พื้นฐาน 2. รายวิชา เพิ่มเติม 3. กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวทางการจัดการ เรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน

3 4. การจัดค่ายอาเซียน 1. รายวิชา พื้นฐาน 2. รายวิชา เพิ่มเติม 3. กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน

4 6. การจัด กิจกรรมแรล ลี่ 1. กิจกรรมให้ผู้เรียน พัฒนาตนเอง 2. การจัดค่าย ประชาคม อาเซียน 3. การจัดทำ โครงงาน อาเซียน 4. การจัดวันหรือ สัปดาห์อาเซียน 5. การจัดกิจกรรม ชุมนุม ชมรมอาเซียน

5 LOGO 2015 ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 8 อาชีพหลักที่เราต้อง พร้อม

6 แพทย์

7 ทันตแพทย์

8 พยาบาล

9 วิศวกร

10 สถาปนิก

11 การสำรวจ

12 บัญชี

13 LOGO ผลกระทบด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

14 การเมือง

15 การสื่อสาร การ คมนาคม

16 วัฒนธรรม

17 ภาษาอาเซียนน่ารู้

18 คำทักทาย ภาษาสวัสดีสวัสดี ( ตอนเช้า ) สวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็น ไทยสวัสดี พม่ามึงกาลาบา เวียดนามชินจ่าว ลาวสะบายดี อินโดนีเซียเชอลามัต ปากีเชอลามัต เชียงเชอรามัต โชเร่ มาเลเซียเชอลามัต ปากี เชอลามัต เปอตัง เขมรชัวสะไดอรุณ ชัวสะไดยทีเวียร์ ชัวสะได ตากาล๊อกกุมุสตา / มาบูเฮย์มากันดัง อูมากา มากันดังฮาปอน มากันดัง กาบี

19 ภาษาสบายดีไหมสบายดี ไทยสบายดีไหมสบายดี พม่าเน เก๊า บ่า ตะลา ? เน เก๊า บ่า เด เวียดนามแอง ก๋อ แขว่ ค้ง ? ( ผู้ชาย ) จิ ก๋อ แคว่ ค้ง ? แอม ก๋อ แขว่ ค้ง ? ผู้หญิง แขว๋ ลาวสบายดี บ่ สะบายดี อินโดนีเซียอาปา กาบาร์ กามาร์ บาอิก บาอิก บาอิก ชาจา มาเลเซียอาปา กาบาร์กาบาร์ บาอิก เขมรโชก สับบัย เต ( เสียง สูง ) โชก สับยัย เต ( เสียงต่ำ ) ตากาล๊อกกุมุสตา กามาบูตี นามาน

20 ภาษาราตรีสวัสดิ์ลาก่อนขอบคุณ ไทยราตรีสวัสดิ์ลาก่อนสวัสดี พม่าตุ้ย บ่า โอง แม๋เจ ชู ติน บา เค เวียดนามตั่ม เบียดกำม เอิน ลาวลาก่อนขอบใจ อินโดนีเซียเชอลามัต มาลามเชอลามัต ติงกาล เชอรามัต จาลัน เตอริมา กาสิห์ มาเลเซียเชอลามัต มาลาม เชอรามัต ติงกาล เชอรามัต จาลัน เตอริมา กาสิห์ เขมรเรีย เตร็ย ชัวสะ ไดย เลีย เช็นไฮย์ออกุน ตากาล๊อกปาลาม ซามาลัต

21

22 การติดต่อ ประสานงาน ดร. เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 5/79 ถนนรักการดี อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000. สถานที่ทำงาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000. โทรศัพท์ 056-571347 มือถือ 081- 8889147 Website. www.kmchaowarit.comWebsite. www.kmchaowarit.com Email. jchaowarit@yahoo.com., jchaowarit@hotmail.co.thjchaowarit@yahoo.com

23 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศีกษา เขต 42


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดการ เรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน 4. การจัดค่ายอาเซียน 1. รายวิชา พื้นฐาน 2. รายวิชา เพิ่มเติม 3. กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google