งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Portfolios Website Maker by TONG TEL.08 6767 4979 Line : ps.tong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Portfolios Website Maker by TONG TEL.08 6767 4979 Line : ps.tong"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Portfolios Website Maker by TONG TEL.08 6767 4979 Line : ps.tong E-mail : tonguru@gmail.com, tonguru@hotmail.com

2 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี www.localfund.in.th www.localfund.in.th

3 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อ. เมือง จ. สระบุรี www.yuwawittaya.ac.th www.yuwawittaya.ac.th

4 ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.eeec.eng.ku.ac.th www.eeec.eng.ku.ac.th

5 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ ประโยชน์กากอุตสาหกรรม www.eeec.eng.ku.ac.th/Zerowaste www.eeec.eng.ku.ac.th/Zerowaste

6 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทางหลวง แนวใหม่ สายทุ่งสง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 www.tungsonghighway4project.com www.tungsonghighway4project.com

7 Civil Engineering,Faculty of Engineering, Kasetsart University www.ceinter.eng.ku.ac.th www.ceinter.eng.ku.ac.th

8 The Deleterious alkali-aggregate reaction (AAR) www.ceinter.eng.ku.ac.th/AAR www.ceinter.eng.ku.ac.th/AAR

9 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.pe.eng.ku.ac.th www.pe.eng.ku.ac.th

10 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด www.tet1995.com กำลังพัฒนาเว็บไซต์ www.tet1995.com

11 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลดงมะรุม อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี www.dongmaroom.org กำลังพัฒนาเว็บไซต์ www.dongmaroom.org


ดาวน์โหลด ppt Present Portfolios Website Maker by TONG TEL.08 6767 4979 Line : ps.tong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google