งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ดิน 200 ไร่ จังหวัด อุดรธานี ของคุณเปรมศักดิ์ ภู่ม่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ดิน 200 ไร่ จังหวัด อุดรธานี ของคุณเปรมศักดิ์ ภู่ม่วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ดิน 200 ไร่ จังหวัด อุดรธานี ของคุณเปรมศักดิ์ ภู่ม่วง

2 รายละเอียดที่ดินจังหวัดอุดรธานี จำนวน 200 ไร่เศษ หน้ากว้าง 350 เมตร ที่ดินอยู่ ตำบล ผักตบ อำเภอ หนองหาน ใกล้วัดสว่างศรีสมพร ติดถนน อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีเพียง 23 กิโลเมตร ( กม. ที่ 23) อุดร - สกลนคร 4 เลน ( ถนนทางหลวง หมายเลข 22) มีแหล่งน้ำ ปลูก ต้นยูคาลิปตัส ไว้ 130 ไร่ ( ปัจจุบัน ณ วันที่ 29 เม. ย.56 ทยอยตัดออกแล้วประมาณ 50%) ที่ดินผืนใหญ่ ใกล้ตัวเมืองอุดรธานีที่สุด เพียง 20 นาที จากสนามบิน เหมาะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาด ใหญ่ หรือโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีแหล่งน้ำในที่ดิน ใกล้พื้นที่การพัฒนาธุรกิจ AEC ( ใกล้ถนนโครงการ ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีรอบที่ 2 กม.21+412) ห่างจากที่ดิน 1.588 กิโลเมตร เจ้าของคนเดียว โฉนดใบเดียว ไม่มีประวัติ ติดธนาคาร

3

4

5 คณะกรรมการศึกษาโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีรอบ ที่ 2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมคำชะโนดศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานีรอบที่ 2 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยนายอำเภอเมืองอุดรธานี แขวงการทางอุดรธานี ทาง หลวงชนบท โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือโครงการว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน เลี่ยงเมืองอุดรธานีรอบที่ 2 เป็นระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้งบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทโดยไม่รวมค่าเวนคืนที่ดิน โดยจะใช้งบประมาณศึกษาโครงการและออกแบบ ก่อนจำนวน 40 ล้านบาท โครงการนี้เพื่อพัฒนาระบบลิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสินค้าและส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อเปิดเขตการค้าเสรี เพื่อสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับการสร้างวงแหวนรอบที่ 2 จะห่างจากแนวศูนย์กลางของจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 10 กิโลเมตร โดยตำแหน่ง จุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 1 ทางหลวงหมายเลขที่ 2 อุดรธานี ขอนแก่น ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 2 ทางหลวงหมายเลขที่ 2313 บริเวณทางแยกทาง หลวงหมายเลขที่ 210 ( บ้านเหล่า ) บรรจบทางหลวงหมายเลข ที่ 2316 ( ท่ายม ) จุดที่ 3 ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 3 ทางหลวงหมายเลขที่ 210 ( อุดรธานี - นิคมเชียง พิณ ) จุดที่ 4 ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 2263 บริเวณ ต่อทางเทศบาลนครอุดรธานี - กม.21+412( ต่อเขตสำนักบำรุงทางหนองบัวลำภู จุดที่ 5 ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 2021 บริเวณทางหลวง หมายเลข 2 ( ดงไร่ )- บ้านผือ จุดที่ 6 ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 6 ทางหลวง หมายเลข 2 ( อุดรธานี - หนองคาย ) บริเวณต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี - น้ำสวย ตำแหน่งจุดตัดบนทางหลวงจุดที่ 7 ทางหลวงหมายเลข 2410 บริเวณต่อเขต เทศบาลนครอุดรธานี - บ้านสามพร้าว กิโลเมตรที่ 10 + 900 ตำแหน่งจุดตัดบนทาง หลวงจุดที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 22( อุดรธานี - สกลนคร ) บริเวณต่อเขตเทศบาลนคร อุดรธานี - กม.21+412 ( ต่อเขตสำนักบำรุงทางอุดรธานีที่ 2) อ้างอิงข้อมูล http://www.udon108.com/thai/showthread.php?t=227393

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt ที่ดิน 200 ไร่ จังหวัด อุดรธานี ของคุณเปรมศักดิ์ ภู่ม่วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google