งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 % 12 56 2 6 6 8 16 30 19 18 25 18 22 49 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 4.3 25.8 2.3 4.8 0.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 % 12 56 2 6 6 8 16 30 19 18 25 18 22 49 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 4.3 25.8 2.3 4.8 0.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 % Chemic al E&E Auto Agro Services Light Indus. Metal & Ceramic +81% +2% จำนวน โครงการ เงินลงทุน ม. ค. 55 ม. ค. 56 พันล้าน บาท ม. ค. 55 ม. ค

2 ในช่วงปี 2555 มีโครงการใหม่และโครงการขยายยื่นขอรับส่งเสริมใน สัดส่วน 46 : 54 จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 2,584 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 1,479 พันล้านบาท โครงการ ใหม่ 46% โครงการขยาย 54% 1,1 85 1,39 9 โครงการใหม่ 39% โครงการขยาย 61% หน่วย : พันล้านบาท หน่วย : โครงการ

3 การลงทุนตามมาตรการฟื้นฟูจากวิกฤตอุทกภัย ในปี 2555 มีมูลค่ากว่า 204,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของมูลค่าคำขอทั้งสิ้น จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น 2,584 โครงการ เงินลงทุน ทั้งสิ้น 1,479 พันล้านบาท 10 เดือน ปี 2555 พันล้านบาท 10 เดือน ปี ,275 เงินลงทุนปกติ 2,274 โครงการปกติ 310 โครงการ อุทกภัย 204 โครงการ

4 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2554 เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี

5 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2554 เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี

6 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี จำนวนโครงการปี 2554 จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค

7 โครงการร่วมทุนมีมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60 ม. ค. ปี 2556 หุ้นไทย 26% หุ้นต่างชาติ 53% ร่วมทุน 21% หุ้นไทย 24% หุ้นต่างชาติ 16% ร่วมทุน 60% ม. ค. ปี 2555

8 Total FDI Japan Hong Kong % +64% USA Singapore Netherlands 36 China พันล้าน บาท การลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศ : ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 51 ของ มูลค่า FDI ทั้งสิ้น ปี 2554 ปี


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 % 12 56 2 6 6 8 16 30 19 18 25 18 22 49 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 4.3 25.8 2.3 4.8 0.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google