งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่ แรก ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่ แรก ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่ แรก ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ 1. ผลกระทบของโรคฟันผุใน เด็กเล็ก

3 วัตถุประสงค์ 2. สามารถตรวจฟันผุลูกหลาน เสี่ยงต่อโรค ฟันผุ ?

4 วัตถุประสงค์ 3. วิธีการแปรงฟันให้ลูกหลาน

5 ผลกระทบ โรคฟันผุในเด็ก ปฐมวัย ความสูง น้ำห นัก เส้นรอบวงของ ศีรษะ ต่ำกว่าเด็กที่ ไม่มีฟันผุ

6 ผลกระทบ ฟัน น้ำนมผุ ฟันแท้ก็ จะผุ

7 ผลกระทบ การ รักษา ค่าใช้จ่าย สูง ซับซ้อ น - การดม ยาสลบ - การใช้ยาคลายกังวล ร่วมกับ การดมก๊าซไนตรัส ออกไซด์

8 วิธีการดูแล

9 เปิดริมฝีปากเด็ก

10 พบคราบ จุลินทรีย์ เด็กที่มี ความเสี่ยง

11 คราบเหนียวสี เหลือง รอยผุระย เริ่มแรก

12 รอยผุขุ่น ขาว ระยะแรก

13 ฟันผุ เป็นรู

14

15 ฟัน ซ้อนเก

16 รอยโรค ขุ่นขาว ยาสีฟันผสม ฟลูออไรด์ หยุดยั้งการลุกลามได้

17

18

19

20 เด็กฟัน สวย เด็กฟันผุ มาก


ดาวน์โหลด ppt ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่ แรก ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google