งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายธีระศักดิ์ เจริญศรี สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายธีระศักดิ์ เจริญศรี สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายธีระศักดิ์ เจริญศรี สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 ระยะเวลาในการฝึกงาน ฟาร์มปักธงชัย 1 วันที่ 21 – 31 มีนาคม 2555 ฟาร์มปักธงชัย 3 วันที่ วันที่ 2 – 21 เมษายน 2555 โรงฟักปักธงชัย วันที่ 23 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2555

3 ขอบเขตของการฝึกงาน การเตรียมโรงเรือน ( ไม่อยู่ในช่วง ) การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ระยะไก่เล็กอายุ 0-5 สัปดาห์ ( ไม่อยู่ในช่วง ) การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ระยะ 5-24 สัปดาห์ (16 สัปดาห์ ) การเลี้ยงไก่ระยะให้ผลผลิต การจัดการโรงฟัก

4 การเลี้ยงไก่ พ่อ - แม่พันธุ์ 1. การให้ อาหาร 2. การให้ น้ำ 3. การ สุขาภิบาล 4. การ จัดการ สภาพแวด ล้อม

5 การให้อาหาร อุปกรณ์การให้อาหาร Duopan Choretime Genesis 14-16 ตัว 16-18 ตัว 10-12 ตัว

6 การให้อาหารไก่เพศผู้ และเพศเมีย จะต้องมีการเตรียมอาหารก่อนที่จะถึงเวลาให้ อาหาร คือ เตรียมเย็น ให้เช้า ทางฟาร์มจะเตรียมตอน 14.30 น. ก่อนไฟดับ เดินอาหารให้กระจายครบทุกๆเพลน ลดระดับเพลนให้อาหารเพศผู้ลงหลังจากเดิน รางอาหารตัวเมียเสร็จ ประมาณ 3 นาที การให้อาหาร ( ต่อ )

7  การตรวจเช็คระบบให้อาหารอัตโนมัติ การตรวจเช็คระบบการให้อาหารเพศผู้ และ เพศเมีย  ตรวจดูระดับให้ได้ระดับเดี่ยวกันทั้งโรงเรือน ต้อง เป็นเส้นตรง และขนานกันไปตามแนวยาวของ โรงเรือน  ลวดสลิงที่ใช้ยึดต้องมีครบทุกเส้น ไม่มีขาด หรือ หย่อน  ข้อต่อของรางอาหารแต่ล่ะท่อน ต้องเชื่อมกันให้ สนิท  ตรวจเช็คมอเตอร์ เกียร์ ให้พร้อมใช้งาน  ถังบรรจุอาหารต้องประกอบกับชุดรางอาหาร ให้ พร้อมใช้งาน  ตรวจสอบสายไฟ สวิตช์ควบคุมระบบต่างๆ ให้ พร้อมใช้งาน การให้อาหาร ( ต่อ )

8 อุปกรณ์ในการให้น้ำ (Nippie)  ภายในเล้าจะมีนิปเปิลเป็นอุปกรณ์ให้น้ำเพียง อย่างเดียว ควรเช็คอัตราการไหลของน้ำจาก หัวนิปเปิลอย่างสม่ำเสมอ การให้น้ำ

9 การสุขาภา บาล

10 การจัดการ สภาพแวดล้อม AnemometerLux meter 1) การวัดความเร็วลม 2) การวัดความเข้มแสง

11 Hatchery processing Hatching eggs disinfectant Storage hatching eggs Holding room Eggs settingSet ter Eggs transfer Hatc her Checked DOC hatching before pull chick Grading and vaccine process Chick storageChick room Transport ation Eggs receiving pull chick

12 Eggs receiving รถส่งไข่ชานรับไข่

13 Hatching eggs disinfectant เครื่อง สเปรย์ยา สเปรย์ฆ่า เชื้อ

14 Holding room

15 Sette r เอาไข่ขึ้นรถตู้ ฟัก ไข่ที่พร้อมเข้าตู้ฟัก

16 Hatcher ตู้ฟักแบบ Multi stage system

17 Hatcher

18 Checked DOC hatching before pull chick แขวนผ้าม่าน ต่อ สายลมกลับไข่ ใส่ฝาครอบล้อยกเลิกการกลับไข่ที่ 14 วัน

19 pull chick โต๊ะส่องไข่การส่องไข่ลม

20 Grading and vaccine process การโกยไก่การคัดเพศ

21 Grading and vaccine process Dovac Double injection 1) วัคซีนนิวคลาสเชิล ( เชื้อตาย ) 2) วัคซีนกัมโบโร ( เชื้อเป็น )

22 Grading and vaccine process Vaccine spray 1) หลอดลมอับเสบ ( เชื้อเป็น ) 2) นิวคลาสเชิล ( เชื้อ เป็น )

23 Chick room ปั้มตรา ประทับ ห้องเก็บลูกไก่

24 Transportation จุดรับลูกไก่ รถขนส่งลูกไก่

25 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายธีระศักดิ์ เจริญศรี สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google