งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของนโปเลียน พ. อ. ฤทธิกร การะเวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของนโปเลียน พ. อ. ฤทธิกร การะเวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของนโปเลียน พ. อ. ฤทธิกร การะเวก

2 ประวัติโดยสังเขปของนโปเลียน ชื่อนโปเลียน โบนาปาร์ต เกิด 15 สิงหาคม พ. ศ. 2312 คอร์ซิกา ประเทศฝรั่งเศส ตาย 5 พฤษภาคม พ. ศ. 2364 (51 ปี ) เซนต์ เฮเลนา ประเทศอังกฤษ การศึกษาโรงเรียนนายร้อยทหาร โอเติง บริแอนน์ โรงรียนทหารแห่งกรุงปารีส การทำงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ. ศ.2340 กุงสุลที่หนึ่ง พ. ศ.2344 จักรพรรดิ พ. ศ.2347-2357, 2358

3

4 Napoloen’s Strategies Corps d'Armée Staff work Communication Five principles Rapidity of movements Strategy of the central position vs Strategy of indirect approach

5 Corps d'Armée all-arm force of infantry, cavalry, artillery, engineers and staff.

6 Staff work 1 st Div - handled troop movements, orders of the day, correspondence. 2 nd Div - supply, police, hospitals and headquarters administration. 3 rd Div - recruiting, prisoners of war, deserters, and military justice. 4 th Div - supervising the army's lengthening line of communications. 5 th Div - reconnaissance, correspondence with fortress commanders.

7 Communication Chappe telegraph

8 Five Principles The primary objective is the destruction of the enemy' s armies or the main army All forces must concentrate on the task of attaining the objective. Operations must be designed to surprise and confuse the enemy. Every effort must be made to render the enemy helpless through the severance of his lines of supply, communications, and retreat. The security of French forces must be guarded to prevent surprise.

9 Rapidity of movements "Strategy is the art of making use of time and space. I am less concerned about the later than the former. Space we can recover, lost time never."

10 Two Favorite Strategies Strategy of superiority : Indirect Approach Strategy of inferiority : the central position


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของนโปเลียน พ. อ. ฤทธิกร การะเวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google