งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องเรียนพกพาเป็นนวัตกรรมแบบใด เกษตรพานิชย์กรรมวิทยาศาสตร์การเรียนการสอนการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องเรียนพกพาเป็นนวัตกรรมแบบใด เกษตรพานิชย์กรรมวิทยาศาสตร์การเรียนการสอนการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ห้องเรียนพกพาเป็นนวัตกรรมแบบใด เกษตรพานิชย์กรรมวิทยาศาสตร์การเรียนการสอนการศึกษา

3 ทฤษฎี GALIP ดร.ศุข ใช้เพื่อพัฒนา นวัตกรรมด้านใด การศึกษาการเรียนการสอนบริหารการศึกษาบริหารธุรกิจบริการการศึกษา

4 ICCAL เป็นการประชุมคอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษาของโลก ครั้งแรกจัดที่ใด ? BANGKOKLAOSTAIPETEXASHONGKONG

5 ผู้บริหารที่มีเมตตา กรุณา มุติตา อุเบกขา คือผู้บริหารที่มีอะไร ? อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 ศีล 4 เบญจขันธ์ บริบท 4

6 ผลเชิงประจักษ์ในการวางแผนการ เรียนการสอนคือวัตถุประสงค์รูปแบบใด กายภาพวจีมโนกรรมเชิงพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์

7 ศ.ดร.ระพี สาคริก นับว่าเป็นคนไทยคน แรกของโลกที่ใช้วุ้นเพาะชำอะไร ? กุหลาบจำปีจำปากล้วยไม้เยิยเบร่า

8 สิ่งประดิฐหรือระบบใหม่ที่ดีกว่าระบบเดิม และอยู่ระหว่างการเผยแพ่เรียกว่าอะไร นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิบัตรสูจิบัตร

9 สิ่งประดิษฐ์ หรือระบบที่ศึกษาระบบเดิมและ แพร่หลายในสังคมแล้วเรียกว่าอะไร สิทธิบัตรนาโนนวัตกรรมเทคโนโลยีสูจิบัตร

10 ในกระบวนการเรียนการสอนครูมักจะไม่ให้ องค์ประกอบใดในการเรียนการสอนแก่ ผู้เรียน Reading to Reader Reading to Sender Reading to Student Money Read of the Promp

11 ระบบริหารองค์ความรู้ระบบอิเล็กทรอ นิคคืออะไร e-KPMe-lenneringe-Booke-Managemente-Cash

12 เก่งมาก ขอแสดงความยินดีที่ ท่านทำข้อสอบได้ถูกต้องทุกข้อ


ดาวน์โหลด ppt ห้องเรียนพกพาเป็นนวัตกรรมแบบใด เกษตรพานิชย์กรรมวิทยาศาสตร์การเรียนการสอนการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google