งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนาโปรแกรม Virgo อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต โดย โรจน์ จินตมาศ www.rojn-info.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนาโปรแกรม Virgo อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต โดย โรจน์ จินตมาศ www.rojn-info.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนาโปรแกรม Virgo อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต โดย โรจน์ จินตมาศ www.rojn-info.com

2 ประวัติโดยสังเขป ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ภาษาและวรรณคดี อังกฤษ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต ( ประวัติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยรับราชการที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ ทบวงมหาวิทยาลัย ปัจจุบันรับราชการที่ สำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3 อาจารย์ผู้ให้ความรู้ด้าน โหราศาสตร์ อาจารย์มานิตย์ ธีระเวชชโรกุล อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ อาจารย์จรัญ พิกุล

4 แรงบันดาลใจในการพัฒนา โปรแกรมโหราศาสตร์ ความสะดวกรวดเร็วในการคำนวณ ต่างๆ การพึ่งพาตนเอง

5 ช่วงที่ 1 Turbo Pascal for DOS BU (Basic Uranian) Menu ธรรมดา UR5 (Uranian v.5) Pulldown Menu AVUR (Advanced Uranian) เพิ่มเติมตามคำแนะนำอาจารย์จรัญ พิกุล

6 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมบน DOS

7 ช่วงที่ 2 Delphi (Pascal for Windows) Virgo03 มีภาพจานคำนวณ Virgo04 เพิ่มการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสูตรพระเคราะห์สนธิ และสูตรเรือนชะตา Virgo05 ปรับปรุงรูปจานคำนวณ การใช้ฟอนต์สัญลักษณ์ดาว ฯลฯ

8 Virgo03

9 Virgo04

10 Virgo05

11 ช่วงที่ 3 Delphi + Swiss Ephemeris Virgo06 ใช้โมดูล Swiss Ephemeris ตำแหน่งดาว 3 วง (Natal – V1 – Transit) หมุนจานคำนวณได้ Virgo07 ( กำลังพัฒนา ) Screen 1024*768 เพิ่มการทำงานที่หน้าจอแรก กำหนดจุดที่ต้องการในภาพดวง ฯลฯ

12 Virgo06

13 Virgo07

14 เขียนโปรแกรมแล้วได้อะไร มากกว่าเงิน ? การพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น สังคมกว้างขึ้น

15 บทสรุปของการสร้างโปรแกรม

16 Software as a Service กรณีโปรแกรมโหราศาสตร์ยูเร เนียน ดวงยูเรเนียน = ปทานุกรมชีวิต ( จรัญ พิกุล ) ปทานุกรมชีวิต = ข้อมูลที่กระจัดกระจายกัน อยู่ จานคำนวณ /Software = Search Engine ผู้ใช้ จานคำนวณ /Software ต้องมี คำดัชนี (Index) Index – Search Engine – Output – Interpret

17 แนวทาง / อนาคตของโปรแกรม โหราศาสตร์ Open Source (Swiss Ephemeris) Web Based Application PHP + My SQL Asp + Ms SQL แบบฟอร์มประวัติ แนวโน้มชีวิต


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนาโปรแกรม Virgo อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต โดย โรจน์ จินตมาศ www.rojn-info.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google