งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ ความสำคัญ. ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในธุรกิจ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีสื่อสาร ข้อมูลและเรือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ ความสำคัญ. ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในธุรกิจ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีสื่อสาร ข้อมูลและเรือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ ความสำคัญ

2 ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในธุรกิจ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีสื่อสาร ข้อมูลและเรือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์กรต่างๆทั้งองค์กร ธุรกิจและองค์กรไม่ใช่ธุรกิจได้ปรับตัวเชื่อมโยงข้อมูลเข้า ด้วยกัน ไม่เช่นนั้นจำดำเนินธุรกิจลำบาก เช่น ในอนาคตทุกองค์กรต้องถูกบังคับให้เชื่อมโยงข้อมูลการ ขายและสินค้าคงคลังเพื่อจัดเก็บภาษีผ่านเครื่องบันทึกเงินสด

3 ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในธุรกิจ ( ต่อ ) องค์กรธุรกิจในอนาคตมีการแข่งขันสูง ทุกองค์กร ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคของตนเองด้วยด้วยความ แตกต่างจากคู่แข่งให้มากที่สุดด้วยสินค้าและบริการที่ ราคาถูกด้วยคุณภาพดีเท่าที่ลูกค้าต้องการ ระบุได้ด้วย ตนเอง  การขายสินค้าและทำธุรกรรมทาง Internet หรือพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) องค์กรต้องมีการปรับตัวและออกแบบองค์กรใหม่ เพราะ ถูกผลกระทบจากแรงกดดันหลายด้าน ได้แก่ แรงกดดัน ทางเทคโนโลยี แรงกดดันจากสังคมและจากการตลาด ลูกค้า เช่น ให้บริการพนักงานภายในบริษัทใช้สารสนเทศในการ ติดต่อสื่อสารกันระหว่าต่างสาขา เพื่อให้บริการหลังการขาย แก่ลูกค้า

4 ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในธุรกิจ ( ต่อ ) องค์กรสมัยใหม่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และแสวงหาโอกาสทางการตลาด การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศแสวงหาโอกาส ข้อมูลทางการตลาด เป็น การเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ ใช้เว็บไซท์ในการสืบค้นข้อมูล และอ่านวิจัยของคนอื่น *** ทำ Poll ติดหน้าเว็บไซท์ให้ลูกค้ากด Vote เพื่อเป็นการ สำรวจตลาด คิดรสให้เลย์ 1. ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มแซ่บ 2. รสชีสน้ำพริกเผา 3. รสสุกี้ซีฟู้ด

5 ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในธุรกิจ ( ต่อ ) องค์กรจำเป็นต้องใช้สารสนเทศเพื่อเสริมกลยุทธ์ในการ แข่งขันระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลกซึ่งหมาย รวมถึง กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ / บริการ การกระจายสินค้าหรือส่งมอบสินค้า ตามกำหนด การโฆษณาและส่งเสริมการขาย เช่นทำตลาดออนไลน์ ค้นหาสูตรใหม่ที่ลุกค้าต้องการทางการ Vote ผ่านหน้า Website ตรวจสอบการส่งมอบสินค้าให้ลุกค้าผ่าน Software ของ บริษัท เป็นต้น

6 ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในธุรกิจ ( ต่อ ) องค์กรต้องประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็น ทั้ง ระหว่างผู้ร่วมงาน ระกับชั้นงาน ระหว่างสาขา ระหว่าง องค์กร เช่น การส่งข้อมูลยอดขายประจำวัน เดือน ปี ถึง หัวหน้างาน การบัญชาการ สั่งงานผ่าน Email หรือมือ ถือ

7 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น ลดต้นทุนการ บริหาร ลดต้นทุนการผลิต ลดบุคลากร เป็นต้น ช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และตอบสนองความ ต้องการของลุกค้าได้ดียิ่งขึ้น ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ให้ได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น ช่วยให้บรรลุผลสำเร็จในการจัดการเชิงกลยุทธ์ตามแผน ที่วางไว้ ( อาจเร็วขึ้น ถูกต้อง ) ช่วยให้เกิดการปรับโครงสร้างองค์กรหรือปรับรื้อองค์กร ในทางทีดีขึ้น ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้รวดเร็ว สั่งการ สื่อสาร ได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น

8 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าและจำเป็นต่อองค์กร ได้ดีขึ้น ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในตัวสินค้าและบริการ ช่วยเปลี่ยนมุมมองในการบริหารจากหน้าที่มาเป็น กระบวนการ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ ความสำคัญ. ความจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในธุรกิจ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีสื่อสาร ข้อมูลและเรือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google