งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อห้าม ของการตัดปากมดลูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อห้าม ของการตัดปากมดลูก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อห้าม ของการตัดปากมดลูก
ด้วยห่วงไฟฟ้า การปฏิบัติตัว ก่อนการตัดปากมดลูก ด้วยห่วงไฟฟ้า การปฏิบัติตัว หลังตัดปากมดลูก 1. นอนพักบนเตียง ประมาณ นาที เพื่อสังเกต เลือดที่ออกจากแผลผ่าตัด 2. รับประทานอาหารได้ตามปกติ 3. กลับบ้านได้ เมื่อแพทย์อนุญาตโดยติดต่อพยาบาล ก่อนกลับบ้าน การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้าเป็นหัตถการ ที่นำมาใช้ในการวินิจฉัยและการรักษารอยโรค ภายในเยื่อบุปากมดลูก โดยใช้ร่วมกับการตรวจ ทางเซลล์วิทยาและการตรวจด้วยคอลโปสโคป ชิ้นเนื้อที่ได้สามารถนำมาตรวจทางพยาธิวิทยา ได้และอาจถือว่าเป็นการรักษาไปด้วยถ้าไม่มีรอย โรคที่ขอบของชิ้นเนื้อและไม่ได้เป็นมะเร็งระยะลุก ลามซึ่งสามารถรักษาได้ผลสำเร็จมากกว่า ร้อยละ 90 1. พักผ่อนให้เพียงพอเวลากลางคืนก่อนวันผ่าตัด 2. ทำจิตใจให้สบาย 3. สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ 4. ถอดชุดชั้นในทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ตามปกติ ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด 5. งดมีเพศสัมพันธ์ ภาวะแทรกซ้อน ของการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า การปฏิบัติตัว ขณะตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า ข้อห้าม ของการตัดปากมดลูก ด้วยห่วงไฟฟ้า 1. การตกเลือดแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ - การตกเลือดในขณะผ่าตัด สามารถป้องกัน ได้โดยการตัดให้ลึกไม่เกิน 1 ซม การตกเลือดหลังผ่าตัดพบได้ประมาณ ร้อยละ 2-5 อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ 4 วัน ถึง3 สัปดาห์ 2. การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน พบได้น้อยแต่ถ้าเป็น แล้วจะรุนแรงมาก หลังผ่าตัด 1. ผู้ป่วยที่แพ้ยาชาเฉพาะที่หรือสารหดหลอดเลือด 2. มีการติดเชื้อที่ปากมดลูกหรือช่องคลอด 3. มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด 4. มีมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามอยู่ชัดเจน 5. สตรีตั้งครรภ์ 6. พยาธิสภาพลามมาที่ผนังช่องคลอด 7. ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการผ่าตัด 1. นอนหงายบนเตียงที่มีขาหยั่ง 2. ขณะแพทย์ทำการตัดปากมดลูก ไม่ควรขยับตัว หรือเลื่อนตัวไปมา อาจทำให้เครื่องมือตัดถูกผนัง ช่องคลอด และอวัยวะใกล้เคียง ทำให้เลือดออก อาจมีภาวะช็อก ตามมาได้ 3. เมื่อแพทย์ทำการจี้ปากมดลูกจนเลือดหยุดสนิทแล้ว ให้นอนพักบนเตียงสักครู่

2 การตัดปากมดลูก ด้วยห่วงไฟฟ้า
3. ปากมดลูกตีบพบได้น้อย ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ ดังกล่าวได้แก่ - การมีแผลเป็นที่ปากมดลูกจากการผ่าตัดมาก่อน - การตัดปากมดลูกออกกว้างหรือลึกมากกว่า 2 ซม. - ภาวะพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น วัยใกล้หมดระดู วัยหมดระดูหรือระยะให้นมบุตร 4. ปากมดลูกหลวม อาจทำให้แท้งในไตรมาสที่สองของ การตั้งครรภ์ ได้จึงไม่ควรตัดเนื้อปากมดลูกออกมากเกินไป โดยไม่จำเป็น การตัดปากมดลูก 4. งดเว้นการยกของหนักหรือการออกกำลังกายแบบรุนแรง ในช่วง 10 วันแรก เพราะอาจทำให้ตกเลือดได้ 5. ให้รับประทานยาแก้ปวดตามอาการ 6. อาการที่ควรรีบมาพบแพทย์ได้แก่ ปวดท้องรุนแรง มีไข้ ตกขาว มีกลิ่นเหม็น หรือมีเลือดสด ๆ ออกมากและนาน ด้วยห่วงไฟฟ้า การให้คำแนะนำ หลังการตัดปากมดลูก ด้วยห่วงไฟฟ้าเมื่อกลับบ้าน ติดตามผลการรักษา 1. หลังการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า อาจมีตกขาวปน เลือดจาง ๆ ได้ในช่วง 2 สัปดาห์แรกให้ใส่ผ้าอนามัยไว้ ในช่วง 7 วันแรก ไม่ควรใช้ผ้าอนามัยชนิดสอดเข้าไปใน ช่องคลอด 2. ไม่ควรสวนล้างในช่องคลอดหรือมีเพศสัมพันธุ์ในช่วง 4 สัปดาห์แรก เพราะอาจทำให้เยื่อบุฉีกขาด แผลติดเชื้อ หรือตกเลือดได้ 3. ถ้ามีผ้าซับเลือดในช่องคลอด ให้ดึงออกในวันรุ่งขึ้น หลังจากรักษารอยโรคภายในเยื่อบุสแควมัส โดยการ ตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า จะนัดฟังผลชิ้นเนื้อ 2 สัปดาห์ ต้องมาฟังผลชิ้นเนื้อตามนัด เพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง และ ป้องกันการลุกลามของโรคโดยยื่นบัตรนัดที่ห้องตรวจสูติกรรม ห้องตรวจเบอร์ 12 ตึกผู้ป่วยนอกและนำผลชิ้นเนื้อ มาพบ แพทย์อภิชาติที่ตึกนรีเวช ด้วยความปรารถนาให้ท่านมีสุขภาพดี จาก หอผู้ป่วยนรีเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร.(055) ต่อ 7126


ดาวน์โหลด ppt ข้อห้าม ของการตัดปากมดลูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google