งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

日本語.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "日本語."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 日本語

2 มารู้จักตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและคำทักทาย ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆกันเถอะ

3 ตัวฮิรางานะนั้น เป็นตัวอักษรสำหรับใช้ในการเขียนทั่วๆไปร่วมกับตัวคันจิ「かんじ」 ฮิรางานะ นั้นมีอยู่ทั้งหมด 46 ตัวหลัก ดังนี้

4 ใช้เขียนคำของญี่ปุ่นเอง มีทั้งหมดดังต่อไปนี้
[แก้ไข] ฮิรางานะ (ひらがな) ใช้เขียนคำของญี่ปุ่นเอง มีทั้งหมดดังต่อไปนี้ ฮิรางานะ (ひらがな) ใช้เขียนคำของญี่ปุ่นเอง มีทั้งหมดดังต่อไปนี้ วรรค อะ あ(อะ) い(อิ) う(อุ) え(เอะ) お(โอะ) วรรค คะ か(คะ) き(คิ) く(คุ) け(เคะ) こ(โคะ) วรรค ซะ さ(ซะ) し(ชิ) す(ซุ) せ(เซะ) そ(โซะ) วรรค ตะ た(ตะ) ち(จิ) つ(ทซุ) て(เตะ) と(โตะ) วรรค นะ な(นะ) に(นิ) ぬ(นุ) ね(เนะ) の(โนะ) วรรค ฮะ は(ฮะ) ひ(ฮิ) ふ(ฟุ) へ(เฮะ) ほ(โฮะ) วรรค มะ ま(มะ) み(มิ) む(มุ) め(เมะ) も(โมะ) วรรค ยะ や(ยะ) ゆ(ยุ) よ(โยะ) วรรค ระ ら(ระ) り(ริ) る(รุ) れ(เระ) ろ(โระ) わ(วะ) を(โอะ) ん(อึน)

5 ตัวอักษร คาตาคานะ (KATAKANA) เป็นตัวอักษรที่ใช้ สำหรับทับศัพท์คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

6 ใช้เขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ และ ใช้เมื่อต้องการเน้นคำพูด
คาตากานะ (かたかな) ใช้เขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ และ ใช้เมื่อต้องการเน้นคำพูด วรรค อะ ア(อะ) イ(อิ) ウ(อุ) エ(เอะ) オ(โอะ) วรรค คะ カ(คะ) キ(คิ) ク(คุ) ケ(เคะ) コ(โคะ) วรรค ซะ サ(ซะ) シ(ชิ) ス(ซุ) セ(เซะ) ソ(โซะ) วรรค ตะ タ(ตะ) チ(จิ) ツ(ทซุ) テ(เตะ) ト(โตะ) วรรค นะ ナ(นะ) ニ(นิ) ヌ(นุ) ネ(เนะ) ノ(โนะ) วรรค ฮะ ハ(ฮะ) ヒ(ฮิ) フ(ฟุ) ヘ(เฮะ) ホ(โฮะ) วรรค มะ マ(มะ) ミ(มิ) ム(มุ) メ(เมะ) モ(โมะ) วรรค ยะ ヤ(ยะ) ユ(ยุ) ヨ(โยะ) วรรค ระ ラ(ระ) リ(ริ) ル(รุ) レ(เระ) ロ(โระ) ワ(วะ) ヲ(โอะ) ン(-น)

7 คำทักทายภาษาญี่ปุ่น

8 คำทักทาย Ohayo gozaimasu Konnichiwa Konbanwa Oyasuminasai Sayounara
おはよう ございます。 Ohayo gozaimasu สวัสดีตอนเช้า こんにちは。 Konnichiwa สวัสดีตอนกลางวัน こんばんは。 Konbanwa สวัสดีตอนเย็น おやすみなさい。 Oyasuminasai ราตรีสวัสดิ์ さようなら。 Sayounara ลาก่อน

9 คำขอโทษ すみません。 Sumi-masen ขอโทษค่ะ/ครับ ありがとう ございます。
ありがとう ございます。 Arigatou gozaimasu ขอบคุณมากค่ะ/ครับ どういたしまして。 Dou-itashimashite ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ

10 เมื่อรู้จักเป็นครั้งแรก
はじめまして。 Hajimemashite ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ/ครับ よろしく おねがいします。 Yoroshiku onegaishimasu ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt 日本語.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google