งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

日本語. มารู้จักตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่นและคำทักทาย ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆกัน เถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "日本語. มารู้จักตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่นและคำทักทาย ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆกัน เถอะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 日本語

2 มารู้จักตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่นและคำทักทาย ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆกัน เถอะ

3 ตัวฮิรางานะนั้น เป็นตัวอักษร สำหรับใช้ในการเขียนทั่วๆไป ร่วมกับตัวคันจิ「かんじ」 ฮิรางานะ นั้นมีอยู่ทั้งหมด 46 ตัวหลัก ดังนี้

4 [ แก้ไข ] ฮิรางานะ ( ひらがな ) แก้ไข ใช้เขียนคำของญี่ปุ่นเอง มีทั้งหมดดังต่อไปนี้ วรรค อะ あ ( อะ ) い ( อิ ) う ( อุ ) え ( เอะ ) お ( โอะ ) วรรค คะか ( คะ ) き ( คิ ) く ( คุ ) け ( เคะ ) こ ( โคะ ) วรรค ซะさ ( ซะ ) し ( ชิ ) す ( ซุ ) せ ( เซะ ) そ ( โซะ ) วรรค ตะた ( ตะ ) ち ( จิ ) つ ( ทซุ ) て ( เตะ ) と ( โตะ ) วรรค นะな ( นะ ) に ( นิ ) ぬ ( นุ ) ね ( เนะ ) の ( โนะ ) วรรค ฮะは ( ฮะ ) ひ ( ฮิ ) ふ ( ฟุ ) へ ( เฮะ ) ほ ( โฮะ ) วรรค มะま ( มะ ) み ( มิ ) む ( มุ ) め ( เมะ ) も ( โมะ ) วรรค ยะや ( ยะ ) ゆ ( ยุ ) よ ( โยะ ) วรรค ระら ( ระ ) り ( ริ ) る ( รุ ) れ ( เระ ) ろ ( โระ ) わ ( วะ ) を ( โอะ ) ん ( อึน ) ฮิรางานะ ( ひらがな ) ใช้เขียนคำของญี่ปุ่นเอง มี ทั้งหมดดังต่อไปนี้

5 ตัวอักษร คาตาคานะ (KATAKANA) เป็นตัวอักษรที่ใช้ สำหรับทับศัพท์คำที่มาจาก ภาษาต่างประเทศ

6 ใช้เขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ และ ใช้เมื่อต้องการเน้นคำพูด วรรค อะ ア ( อะ ) イ ( อิ ) ウ ( อุ ) エ ( เอะ ) オ ( โอะ ) วรรค คะ カ ( คะ ) キ ( คิ ) ク ( คุ ) ケ ( เคะ ) コ ( โคะ ) วรรค ซะ サ ( ซะ ) シ ( ชิ ) ス ( ซุ ) セ ( เซะ ) ソ ( โซะ ) วรรค ตะ タ ( ตะ ) チ ( จิ ) ツ ( ทซุ ) テ ( เตะ ) ト ( โตะ ) วรรค นะ ナ ( นะ ) ニ ( นิ ) ヌ ( นุ ) ネ ( เนะ ) ノ ( โนะ ) วรรค ฮะ ハ ( ฮะ ) ヒ ( ฮิ ) フ ( ฟุ ) ヘ ( เฮะ ) ホ ( โฮะ ) วรรค มะ マ ( มะ ) ミ ( มิ ) ム ( มุ ) メ ( เมะ ) モ ( โมะ ) วรรค ยะ ヤ ( ยะ ) ユ ( ยุ ) ヨ ( โยะ ) วรรค ระ ラ ( ระ ) リ ( ริ ) ル ( รุ ) レ ( เระ ) ロ ( โระ ) ワ ( วะ ) ヲ ( โอะ ) ン (- น ) คาตากานะ ( かたかな ) ใช้เขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ และ ใช้เมื่อต้องการเน้นคำพูด

7

8 おはよう ござい ます。 Ohayo gozaimasu สวัสดีตอนเช้า こんにちは。 Konnichiwa สวัสดีตอน กลางวัน こんばんは。 Konbanwa สวัสดีตอนเย็น おやすみなさい。 Oyasuminasai ราตรีสวัสดิ์ さようなら。 Sayounara ลาก่อน คำ ทักทาย

9 すみません。 Sumi-masen ขอโทษค่ะ / ครับ ありがとう ございます。 Arigatou gozaimasu ขอบคุณมาก ค่ะ / ครับ どういたしま して。 Dou- itashimashite ไม่เป็นไรค่ะ / ครับ คำขอโทษ

10 はじめまし て。 Hajimemas hite ยินดีที่ได้รู้จัก ค่ะ / ครับ よろしく おねがいし ます。 Yoroshiku onegaishim asu ขอฝากเนื้อฝาก ตัวด้วยค่ะ / ครับ เมื่อรู้จักเป็นครั้ง แรก


ดาวน์โหลด ppt 日本語. มารู้จักตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่นและคำทักทาย ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆกัน เถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google