งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Highlight in ThaiRefer version 1.6. ประมวลฟังก์ชั่น ThaiRefer version 1.0  1.5  Search Engine  Refer Back  Forward  Denial  Update  Memo  Save.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Highlight in ThaiRefer version 1.6. ประมวลฟังก์ชั่น ThaiRefer version 1.0  1.5  Search Engine  Refer Back  Forward  Denial  Update  Memo  Save."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Highlight in ThaiRefer version 1.6

2 ประมวลฟังก์ชั่น ThaiRefer version 1.0  1.5  Search Engine  Refer Back  Forward  Denial  Update  Memo  Save Draft  ประเมินคุณภาพ  ตารางการออกตรวจ แพทย์เฉพาะทาง  OPD สีเขียวนัด ล่วงหน้า  serial vital signs  Timetable  4M analysis  Sepsis  Chat  Load ใบส่งตัวเดิม UP

3 ประเภท HIS ที่สามารถ เชื่อมต่อได้ HoMC Nan Hospital Suit

4 STEMI

5 ปัญหาที่พบบ่อยใน STEMI C onsult C omplication C ardiopulmonary resuscitation skill ?

6 ช่องทางประสานงาน STEMI

7 ช่องทางประสานงาน ( ลำปาง ) 1. Line 2. MMS 3. Fax 4. Email 5. แนบไฟล์รูปภาพ ผ่าน ThaiRefer

8 1. ปัญหาที่พบบ่อยจากการ Line ไม่เคย add Line cardiologist มา ก่อน ต้นทาง /Cardiologist เปลี่ยนเบอร์ บ่อย เบอร์ Line มีหลาย User (iPad, iphone) ไม่มี Smart phone มี Smart phone แต่ปิด 3G อับสัญญาณ 3G ทำให้รับ - ส่งได้ยาก ใช้ Wifi- แต่ก่อนส่งต้อง connect ก่อน

9 2. ปัญหาที่พบบ่อยจาก MMS ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ cardiologist อับสัญญาณโทรศัพท์ เสียค่าใช้จ่าย

10 ?

11 3. ปัญหาที่พบบ่อยจาก Fax Fax เสีย, หลุด, ส่งไม่ได้, รับ ไม่ได้ Cardiologist ไม่ได้อยู่กับ Fax ไม่ทราบว่าต้อง Fax ไปที่ไหน ER?, CCU? ต้นทางไม่มี Fax

12 4. ปัญหาที่พบบ่อยจาก Email Cardiologist ไม่ได้เปิด Email บ่อย notification ช้า จำชื่อ email ยาก พิมพ์ผิด และไม่ได้รับ เนื่องจาก สะกดยาก นพ. อุทัย เพ็งธรรม : พญ. ธนิตา บุณยพิพัฒน์ : นพ. ยศวีร์ โชติช่วง : พญ. แสงระวี บุรีคำ : uthaipengtham@yahoo.com tulakom8@yahoo.com yosnarak@hotmail.com sabu_nn@hotmail.com

13 5. ปัญหาที่พบบ่อยจากแนบไฟล์ ถ่ายรูปจาก กล้อง ถอด SD card ลากไฟล์ เข้าคอม เข้า ThaiRefer กด tab แนบ รูปภาพ กด Browse เลือกรูป, กด upload กด Send ซับซ้อนหลาย ขั้นตอน

14 OMG?

15 หน้าแรก ThaiRefer เลือก EKG consult

16 Capture ภาพ หรือ Browse

17 ใส่อาการผู้ป่วย อย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ ให้ติดต่อกลับ เลือก consult อาจารย์ ตารางเวรแพทย์ เฉพาะทาง

18 กด Send

19

20 ข้อแนะนำในการใช้ ThaiRefer EKG consult อย่าแนบรูปเยอะเกินไป ส่งใหม่ อย่าลืม delete รูปเดิมออก อย่า cc mail มากเกินไป ความเร็วขึ้นกับ Internet ต้น ทาง /Server ต้นทาง, ปลายทาง, Email, สัญญาณโทรศัพท์มือถือของ ผู้รับ อย่าลืมบอกเบอร์โทรติดต่อกลับ

21 ปัจจุบัน 1. Line 2. MMS 3. Fax 4. Email 5. ThaiRef er อนาคต 1. ThaiRef er 2. Line

22 Action plan “ThaiRefer” 2556 มคกพมีคเมยพคมิยก.คก.ค ส.คส.ค ก.ยก.ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. 10. ThaiRefer v.1.3 สำหรับผู้ป่วย นอก (new case OPD) มีระบบนัด หมายล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาแออัดใน แผนกผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาล ปลายทาง 11. ThaiRefer v.1.4 (ThaiRefer Schedule, Save draft) สามารถตั้ง ค่าตารางการออกตรวจแพทย์เฉพาะ ทางที่ผู้ป่วยนอก, พิมพ์ save draft ได้ 12. ThaiRefer v.1.5 (ThaiRefer Sepsis, Chat) ส่งต่อเฉพาะโรคตาม มาตรฐาน Surviving sepsis campaign, Chat สามารถโต้ตอบบท สนทนาระหว่างสถานพยาบาลต้นทาง และปลายทางได้ 13. ThaiRefer v.1.6 (ThaiRefer EKG consult) ระบบ EKG consult แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ และส่งต่อเฉพาะโรค Acute Coronary Syndrome 14. ThaiRefer v.1.7 (ThaiRefer Report) ระบบรายงานข้อมูลการส่งต่อที่เป็น มาตรฐาน สามารถนำข้อมูลไปใช้ วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ 15. ThaiRefer v.1.8 (ThaiRefer Disaster) ระบบบริหาร จัดการผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัยกลุ่มชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

23

24 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt Highlight in ThaiRefer version 1.6. ประมวลฟังก์ชั่น ThaiRefer version 1.0  1.5  Search Engine  Refer Back  Forward  Denial  Update  Memo  Save.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google