งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Highlight in ThaiRefer version 1.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Highlight in ThaiRefer version 1.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Highlight in ThaiRefer version 1.6

2 Sepsis ประมวลฟังก์ชั่น ThaiRefer version 1.0  1.5 4M Analysis
Search Engine Refer Back Forward Denial Update Memo Save Draft ประเมินคุณภาพ ตารางการออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง OPD สีเขียวนัดล่วงหน้า serial vital signs Timetable 4M analysis Sepsis Chat Load ใบส่งตัวเดิม UP 4M Analysis Sepsis

3 ประเภท HIS ที่สามารถเชื่อมต่อได้
HoMC Nan Hospital Suit PMK Songkhla-HIS BUDHOSP

4 STEMI

5 ปัญหาที่พบบ่อยใน STEMI
? Consult Complication Cardiopulmonary resuscitation skill

6 ช่องทางประสานงานSTEMI

7 ช่องทางประสานงาน (ลำปาง)
1. Line 2. MMS 3. Fax 4. 5. แนบไฟล์รูปภาพผ่าน ThaiRefer

8 1. ปัญหาที่พบบ่อยจากการ Line
ไม่เคย add Line cardiologist มาก่อน ต้นทาง/Cardiologist เปลี่ยนเบอร์บ่อย เบอร์ Line มีหลาย User (iPad, iphone) ไม่มี Smart phone มี Smart phone แต่ปิด 3G อับสัญญาณ 3G ทำให้รับ-ส่งได้ยาก ใช้ Wifi- แต่ก่อนส่งต้อง connect ก่อน

9 2. ปัญหาที่พบบ่อยจาก MMS
ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ cardiologist อับสัญญาณโทรศัพท์ เสียค่าใช้จ่าย

10 ?

11 3. ปัญหาที่พบบ่อยจาก Fax
Cardiologist ไม่ได้อยู่กับ Fax ไม่ทราบว่าต้อง Fax ไปที่ไหน ER?, CCU? ต้นทางไม่มี Fax

12 4. ปัญหาที่พบบ่อยจาก Email
Cardiologist ไม่ได้เปิด บ่อย notification ช้า จำชื่อ ยาก พิมพ์ผิด และไม่ได้รับ เนื่องจากสะกดยาก นพ.อุทัย เพ็งธรรม :  พญ.ธนิตา บุณยพิพัฒน์ :  นพ.ยศวีร์ โชติช่วง :   พญ.แสงระวี  บุรีคำ :     

13 5. ปัญหาที่พบบ่อยจากแนบไฟล์
กด Send ถ่ายรูปจากกล้อง ซับซ้อนหลายขั้นตอน เลือกรูป, กด upload ถอด SD card กด Browse ลากไฟล์เข้าคอม เข้า ThaiRefer กด tab แนบรูปภาพ

14 OMG?

15 หน้าแรก ThaiRefer เลือก EKG consult

16 Capture ภาพ หรือ Browse

17 อย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ติดต่อกลับ ตารางเวรแพทย์เฉพาะทาง
ใส่อาการผู้ป่วย อย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ติดต่อกลับ ตารางเวรแพทย์เฉพาะทาง เลือก consult อาจารย์

18 กด Send

19 SMS notification

20 ข้อแนะนำในการใช้ ThaiRefer EKG consult
อย่าแนบรูปเยอะเกินไป ส่งใหม่ อย่าลืม delete รูปเดิมออก อย่า cc mail มากเกินไป ความเร็วขึ้นกับ Internet ต้นทาง/Server ต้นทาง, ปลายทาง, , สัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้รับ อย่าลืมบอกเบอร์โทรติดต่อกลับ

21 ฯลฯ 1. Line 2. MMS 3. Fax 4. Email 2. Line 5. ThaiRefer
ปัจจุบัน อนาคต 1. Line 1. ThaiRefer 2. MMS 2. Line 3. Fax ฯลฯ 4. 5. ThaiRefer To be continued

22 Action plan “ThaiRefer”
2556 มค กพ มีค เมย พค มิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 10. ThaiRefer v.1.3 สำหรับผู้ป่วยนอก (new case OPD) มีระบบนัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาแออัดในแผนกผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลปลายทาง 11. ThaiRefer v.1.4 (ThaiRefer Schedule, Save draft) สามารถตั้งค่าตารางการออกตรวจแพทย์เฉพาะทางที่ผู้ป่วยนอก, พิมพ์ save draft ได้ 12. ThaiRefer v.1.5 (ThaiRefer Sepsis, Chat) ส่งต่อเฉพาะโรคตามมาตรฐาน Surviving sepsis campaign, Chat สามารถโต้ตอบบทสนทนาระหว่างสถานพยาบาลต้นทาง และปลายทางได้ 13. ThaiRefer v.1.6 (ThaiRefer EKG consult) ระบบ EKG consult แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ และส่งต่อเฉพาะโรค Acute Coronary Syndrome 14. ThaiRefer v.1.7 (ThaiRefer Report) ระบบรายงานข้อมูลการส่งต่อที่เป็นมาตรฐาน สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ 15. ThaiRefer v.1.8 (ThaiRefer Disaster) ระบบบริหารจัดการผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัยกลุ่มชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

23

24 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Highlight in ThaiRefer version 1.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google