งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1. 2 ระบบสารสนเทศสำนัก หอสมุดกลาง ให้บริการต่างๆ อาทิ เช่น - บริการยืม – คืนหนังสือ Online - การสืบค้นหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1. 2 ระบบสารสนเทศสำนัก หอสมุดกลาง ให้บริการต่างๆ อาทิ เช่น - บริการยืม – คืนหนังสือ Online - การสืบค้นหนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B05 1

2 2

3 ระบบสารสนเทศสำนัก หอสมุดกลาง ให้บริการต่างๆ อาทิ เช่น - บริการยืม – คืนหนังสือ Online - การสืบค้นหนังสือ IPAC - การสืบค้นวารสาร Journal Link - ฐานข้อมูล Thailis - การจองหนังสือผ่าน Web น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B05 3

4 ระบบสารสนเทศ Video on Demand - Web–based Instruction การ เรียนการสอน ทางไกลที่ใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ทาง World Wide Web - Distance Learning ระบบการเรียนการสอน ทางไกล มศว - วีดิทัศน์ตาม ประสงค์ น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B05 4

5 5 ระบบสารสนเทศหอสมุด มศว องครักษ์ ให้บริการต่างๆอาทิเช่น - บริการยืมคืนหนังสือ - การสืบค้นหนังสือ IPAC - SALI Center - รายชื่อวารสาร - Search Engine น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B05

6 ระบบสารสนเทศ Internet Registration เป็นระบบที่ให้บริการต่างๆ ผ่าน ธนาคารกรุงไทย - สอบถามตารางเรียนและจำนวน นักศึกษา - ระบบลงทะเบียนวิชาเรียน - เพิ่ม ลดวิชาเรียน น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B05 6

7 ระบบสารสนเทศ SWU Web Mail เป็นการให้บริการ ฟรี แก่ นิสิต นักศึกษา และบุคลากร ภายใน มศว เพื่อใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็ว น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B05 7

8 ระบบสารสนเทศที่ มหาวิทยาลัยอื่นมีแต่ที่ มศว ยังไม่มี ที่จะเสนอแนะคือ การตรวจสอบเกรดผ่านทาง SMS ซึ่งเป็นระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B05 8

9 สามารเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B05 9

10 ประตูสู่เครือข่ายสารสนเทศ ภาครัฐ น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B

11 ให้ข้อมูลข่าวสารและบริการ ด้านต่างๆ - รวมลิงค์เว็บไซต์กระทรวงและกรม ตามโครงสร้างใหม่ - บริการภาครัฐ - เว็บหน่วยงาน - ข่าวกระทรวง - ข่าวรัฐบาล, การเมืองที่น่าสนใจ ล่าสุด น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B051

12 สารสนเทศภาครัฐที่เป็น ประโยชน์ต่อ กลุ่มคน 3 กลุ่ม กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B

13 ข้อมูลบริการที่จำเป็น สำหรับวัยรุ่น การดำเนินการด้านกฏหมาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ รับราชการทหาร การติดต่อราชการเกี่ยวกับบัตรประชาชน น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B

14 กลุ่มวัยรุ่น ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง การขอใบอนุญาตขับ รถและรถ จักรยานยนต์ ( ใบขับขี่ ) การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใบอนุญาต ขับ รถและรถจักรยานยนต์ ( ใบขับขี่ ) น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B

15 ด้านการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาในระดับ มัธยม วิชาชีพ และ อุดมศึกษา เรื่องราวของแหล่ง ทุนการศึกษา น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B

16 การออมทรัพย์เพื่อเตรียม ตั้งครอบครัว การซื้อหาบ้านและ ที่อยู่อาศัย การวางแผนครอบครัวก่อน จะครองชีวิตคู่ น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B

17 กลุ่ม คนทำงาน ข้อแนะนำในการ สมัครงาน การประกันสังคมและสวัสดิการสังคม การยื่นภาษีอากรและ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การดูแลสุขภาพในวัย ทำงาน น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B

18 ข้อมูลบริการ ที่เกี่ยวกับกฏหมาย การทำ พินัยกรรม การจัดการ มรดก น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B

19 สามารถดูรายละเอียดสารสนเทศ ภาครัฐ เพิ่มเติมได้ที่ น. ส. วรัญตี การะเกตุ ED1S B

20 20


ดาวน์โหลด ppt น. ส. วรัญตี การะเกตุ 47102010554 ED1S B05 1. 2 ระบบสารสนเทศสำนัก หอสมุดกลาง ให้บริการต่างๆ อาทิ เช่น - บริการยืม – คืนหนังสือ Online - การสืบค้นหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google