งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2002-0003 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3. ชื่อ................. นามสกุล.................... กลุ่ม............... เลขที่................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2002-0003 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3. ชื่อ................. นามสกุล.................... กลุ่ม............... เลขที่................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2002-0003 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

2 ชื่อ................. นามสกุล.................... กลุ่ม............... เลขที่................

3 80 : เวลาเรียน 10 คะแนน พฤติกรรม 10 คะแนน งาน, ใบงาน 60 คะแนน 20 : สอบกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน

4 การเข้าเรียนสาย เกิน 30 นาที หัก ครั้งละ 5 คะแนน การขาดเรียน 1 ครั้ง “ 2 คะแนน การนำอาหารเข้ามาทานในห้องคอมฯ 5 คะแนน การทิ้งขยะ ในห้องคอมฯ ชิ้นละ 5 คะแนน ไม่ Turn off หลังเลิกเรียน 5 คะแนน ทำลาย ขีด - เขียนโต๊ะหรือเครื่องคอมฯ ปรับตก พูดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว 10 คะแนน

5  Adobe Photoshop CS3 คือ อะไร  ประวัติของ Adobe Photoshop CS3  ให้นักเรียนวาดรูปหน้าจอ โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

6

7  Adobe Photoshop CS เป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวม เครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพ ประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงาน ระดับมาตรฐานสำหรับนักออกแบบ มืออาชีพที่ต้องการสร้างสรรค์งาน กราฟิกที่โดดเด่น ทั้งงานที่ใช้บน เว็บและงานสิ่งพิมพ์

8

9

10 ส่วนประกอบของหน้าจอ โปรแกรม และเครื่องมือ Photoshop CS3

11 1 3 2 4 5 6 7

12 1. Title Bar เป็นแถบที่อยู่ด้านบนสุดของ หน้าต่างโปรแกรมมีหน้าที่แสดงชื่อของโปรแกรม 2. Menu Bar เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมด ของโปรแกรมเอาไว้ โดยแยกประเภทคำสั่ง ออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการทำงาน อย่างเช่น เมนู File มีหน้าที่จัดการไฟล์ เมนู Window จะรวบรวมคำสั่งทั้งหมดในการจัดการ หน้าต่างโปรแกรม 3. Option Bar ( ออปชั่นบาร์ ) เป็นพื้นที่ส่วนที่ โปรแกรม Photoshop จะแสดงคุณสมบัติของเครื่องมือ ที่เราเลือกมาใช้งาน เพื่อให้เราปรับแต่งค่าของเครื่องมือ นั้นให้เหมาะสมกับมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งที่แสดงขึ้นมาที่ Option Bar จึงต่างกันไปตามคุณสมบัติของเครื่องมือ แต่ละชนิด

13 6. Paletes กลุ่มหน้าต่างเล็กๆ ที่มีหน้าที่การทำงาน เฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วจะช่วยเสริมการทำงาน และ ควบคุมรายละเอียดในด้านต่างๆของโปรแกรม อย่างเช่น พาเลท Swatches ใช้สำหรับเลือก หรือ กำหนดสี, พาเลท History ใช้จัดการข้อมูลการ ทำงานในขั้นตอนต่างๆ 7. Status Bar คือส่วนที่แสดงรายละเอียด ต่างๆ ของชิ้นงาน เช่นขนาดของมุมมองรูปภาพ ขนาดของ ไฟล์ 4. Toolbox เป็นกล่องเครื่องมือที่รวบรวมชุด เครื่องมือที่โปรแกรม Photoshop เตรียมไว้ให้ใช้ งาน เพื่อแก้ไข ตกแต่ง หรือสร้างชิ้นงานใน ลักษณะต่างๆ 5. Canvas พื้นที่ทำงาน หรือกระดานวาดภาพ ตรง นี้เป็นส่วนที่เราจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาทำงาน ตกแต่งชิ้นงาน หรือเปิดไฟล์รูปขึ้นมาแก้ไข

14 Marquee Tool เป็นการเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า, วงกลม, แถวขนาด 1 พิกเซลส์ หรือคอลัมน์ 1 พิกเซลส์ Move Tool ใช้เพื่อเลื่อนส่วนที่เลือก หรือไว้เลื่อน Layer และ Guide ต่างๆ

15 Lasso Tool จะใช้เพื่อสร้าง Selection แบบอิสระ, แบบ Polygonal ( ตามจุดที่คลิก ) และ Magnetic ( ดึงเข้าหาขอบ รูปภาพ ) Magic Wand Tool ใช้เลือกพื้นที่บริเวณที่มีสี เดียวกัน Brush Tool ใช้ในการวาดเส้น Brush ต่างๆ

16 Pencil Tool ใช้ในการวาดเส้นที่มี ขอบชัดเจน Eraser Tool ใช้ลบรูปภาพหรือลบบางส่วน ของพิกเซลส์และทำการเก็บส่วน ต่างๆ เป็น State ต่างๆ ใน History Palette Gradient Tools ใช้เพื่อไล่สีระหว่างสีหลายๆ สี ในแบบต่างๆ Straight-line, Radial, Angle, Reflected และ Diamond

17 Paint Bucket Tool ใช้ในการเติมสี Fill ในบริเวณที่ เป็นสีเดียวกันด้วยสีของ Foreground Type Tool ใช้ในการสร้างตัวหนังสือลง บนรูปภาพ Zoom Tool ใช้ในการขายและย่อส่วนการแสดง ภาพบนหน้าจอ

18 Eyedropper Tool ใช้ในการดูดสีจากรูปภาพเพื่อใช้ เป็นต้นแบบของสีกับงานชิ้นอื่นๆ Custom Shape Tool ใช้เลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่มีรูปร่าง เฉพาะจาก Custom Shape List Blur Tool ใช้ในการปรับขอบ รูปภาพให้ดูเบลอ

19 Smudge Tool ใช้ในการดึงภาพคล้ายกับการใช้ นิ้วถูกับภาพ ทำให้เหมือนกับมี รอยเปื้อน Sharpen Tool ใช้ในการปรับขอบของรูปภาพให้มี ความคมชัดเพิ่มขึ้น Pattern Stamp Tool ใช้เพื่อวาดรูปโดยใช้บางส่วนของ รูปภาพที่มีอยู่เป็นต้นฉบับ

20 การเปิดใช้งานโปรแกรมและ การจัดการไฟล์รูปภาพ

21  การเปิดใช้งานโปรแกรม  การสร้างงานใหม่และ กำหนดขนาด Working Area  การเปิดไฟล์ภาพ  การปรับย่อขยายมุมมองของ รูปภาพ

22  เข้าที่ Start > All Programs> Adobe Master Collection CS3 >Adobe Photoshop CS3 หรือ คลิ๊กที่ Icon Adobe Photoshop CS3

23

24

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt 2002-0003 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3. ชื่อ................. นามสกุล.................... กลุ่ม............... เลขที่................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google