งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 1 2002-0003 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 1 2002-0003 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 1 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

2 ชื่อ.................นามสกุล.................... กลุ่ม...............เลขที่................

3 การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 80 : 20
การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 80 : 20 80 : เวลาเรียน 10 คะแนน พฤติกรรม 10 คะแนน งาน, ใบงาน 60 คะแนน 20 : สอบกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน

4 การหักคะแนน การเข้าเรียนสาย เกิน 30 นาที หักครั้งละ 5 คะแนน
การเข้าเรียนสาย เกิน 30 นาที หักครั้งละ คะแนน การขาดเรียน ครั้ง “ คะแนน การนำอาหารเข้ามาทานในห้องคอมฯ คะแนน การทิ้งขยะ ในห้องคอมฯ ชิ้นละ คะแนน ไม่ Turn off หลังเลิกเรียน คะแนน ทำลาย ขีด-เขียนโต๊ะหรือเครื่องคอมฯ ปรับตก พูดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว คะแนน

5 ทดสอบก่อนเรียน Adobe Photoshop CS3 คืออะไร

6 หาคำตอบ...ได้หรือยัง..???

7 Adobe Photoshop CS คืออะไร

8 ประวัติของ Adobe Photoshop CS3

9 รูปหน้าจอโปรแกรม Adobe Photoshop CS3

10 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม และเครื่องมือ Photoshop CS3
สัปดาห์ที่ 1 ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม และเครื่องมือ Photoshop CS3

11 1 2 3 4 6 5 7

12 ส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม Photoshop CS3
1. Title Bar เป็นแถบที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรมมีหน้าที่แสดงชื่อของโปรแกรม 2. Menu Bar เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมเอาไว้ โดยแยกประเภทคำสั่งออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการทำงานอย่างเช่น เมนู File มีหน้าที่จัดการไฟล์ เมนู Window จะรวบรวมคำสั่งทั้งหมดในการจัดการหน้าต่างโปรแกรม 3. Option Bar (ออปชั่นบาร์) เป็นพื้นที่ส่วนที่โปรแกรม Photoshop จะแสดงคุณสมบัติของเครื่องมือที่เราเลือกมาใช้งาน เพื่อให้เราปรับแต่งค่าของเครื่องมือนั้นให้เหมาะสมกับมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งที่แสดงขึ้นมาที่ Option Bar จึงต่างกันไปตามคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละชนิด

13 4. Toolbox เป็นกล่องเครื่องมือที่รวบรวมชุดเครื่องมือที่โปรแกรม Photoshop เตรียมไว้ให้ใช้งาน เพื่อแก้ไข ตกแต่ง หรือสร้างชิ้นงานในลักษณะต่างๆ 5. Canvas พื้นที่ทำงาน หรือกระดานวาดภาพ ตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาทำงาน ตกแต่งชิ้นงาน หรือเปิดไฟล์รูปขึ้นมาแก้ไข 6. Paletes กลุ่มหน้าต่างเล็กๆ ที่มีหน้าที่การทำงานเฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วจะช่วยเสริมการทำงาน และควบคุมรายละเอียดในด้านต่างๆของโปรแกรม อย่างเช่น พาเลท Swatches ใช้สำหรับเลือก หรือกำหนดสี , พาเลท History ใช้จัดการข้อมูลการทำงานในขั้นตอนต่างๆ 7. Status Bar คือส่วนที่แสดงรายละเอียด ต่างๆของชิ้นงาน เช่นขนาดของมุมมองรูปภาพ ขนาดของไฟล์

14 เครื่องมือที่จำเป็นใน Photoshop CS3
Marquee Tool เป็นการเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า, วงกลม, แถวขนาด 1 พิกเซลส์ หรือคอลัมน์ 1 พิกเซลส์ Move Tool ใช้เพื่อเลื่อนส่วนที่เลือก หรือไว้เลื่อน Layer และ Guide ต่างๆ

15 ใช้ในการวาดเส้น Brush ต่างๆ
Lasso Tool จะใช้เพื่อสร้าง Selection แบบอิสระ, แบบ Polygonal (ตามจุดที่คลิก) และ Magnetic (ดึงเข้าหาขอบรูปภาพ) Magic Wand Tool ใช้เลือกพื้นที่บริเวณที่มีสีเดียวกัน Brush Tool ใช้ในการวาดเส้น Brush ต่างๆ

16 ใช้ในการวาดเส้นที่มีขอบชัดเจน
Pencil Tool ใช้ในการวาดเส้นที่มีขอบชัดเจน Eraser Tool ใช้ลบรูปภาพหรือลบบางส่วนของพิกเซลส์และทำการเก็บส่วนต่างๆ เป็น State ต่างๆ ใน History Palette Gradient Tools ใช้เพื่อไล่สีระหว่างสีหลายๆ สี ในแบบต่างๆ Straight-line, Radial, Angle, Reflected และ Diamond

17 Paint Bucket Tool  ใช้ในการเติมสี Fill ในบริเวณที่เป็นสีเดียวกันด้วยสีของ Foreground Type Tool ใช้ในการสร้างตัวหนังสือลงบนรูปภาพ Zoom Tool ใช้ในการขายและย่อส่วนการแสดงภาพบนหน้าจอ

18 Eyedropper Tool ใช้ในการดูดสีจากรูปภาพเพื่อใช้เป็นต้นแบบของสีกับงานชิ้นอื่นๆ Custom Shape Tool ใช้เลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่มีรูปร่างเฉพาะจาก Custom Shape List Blur Tool ใช้ในการปรับขอบรูปภาพให้ดูเบลอ

19 Smudge Tool ใช้ในการดึงภาพคล้ายกับการใช้นิ้วถูกับภาพ ทำให้เหมือนกับมีรอยเปื้อน Sharpen Tool ใช้ในการปรับขอบของรูปภาพให้มีความคมชัดเพิ่มขึ้น Pattern Stamp Tool  ใช้เพื่อวาดรูปโดยใช้บางส่วนของรูปภาพที่มีอยู่เป็นต้นฉบับ

20 การเปิดใช้งานโปรแกรมและการจัดการไฟล์รูปภาพ
สัปดาห์ที่ 2 การเปิดใช้งานโปรแกรมและการจัดการไฟล์รูปภาพ

21 การเปิดใช้งานโปรแกรม
การสร้างงานใหม่และกำหนดขนาด Working Area การเปิดไฟล์ภาพ การปรับย่อขยายมุมมองของรูปภาพ

22 การเปิดใช้งานโปรแกรม
เข้าที่ Start > All Programs> Adobe Master Collection CS3 >Adobe Photoshop CS3 หรือ คลิ๊กที่ Icon Adobe Photoshop CS3

23 การสร้างงานใหม่และกำหนดขนาด Working Area

24 การเปิดไฟล์ภาพ

25 การปรับย่อขยายมุมมองของรูปภาพ

26 การปรับขนานของภาพ

27 การเพิ่มพื้นที่ของรูปภาพ

28 การบันทึกงานที่สร้าง


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 1 2002-0003 การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google