งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมยูทิลิตี้ นางสาว อารียา กุลพัฒนรุ่งเรือง รหัส 003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมยูทิลิตี้ นางสาว อารียา กุลพัฒนรุ่งเรือง รหัส 003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมยูทิลิตี้ นางสาว อารียา กุลพัฒนรุ่งเรือง รหัส 003
นางสาว อารียา กุลพัฒนรุ่งเรือง รหัส 003 นางสาว ณัฐวรรณ เขียนนสันเทียะ รหัส 010 ปวช. 1 / 1 คอมฯธุรกิจ

2 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้
โปรแกรมยูทิลิตี้ หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ คือ โปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ยูทิลิตี้สำหรับระบบปฏิบัติการและยูทิลิตี้อื่นๆ โปรแกรมยูทิลิตี้ที่ติดตั้งให้โดยอัตโนมัติกับการติดตั้งระบบวินโดว์ คือ โปรแกรม Scandisk โปรแกรม Defragmenter โปรแกรมรักษาหน้าจอ (Screen Saver) โปรแกรมยูทิลิตี้อื่นๆ เช่น โปรแกรม Nero โปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (WinRaR)

3 โปรแกรม Scan Disk Scan Disk คือ การตรวจสอบการทำงานและความบกพร่องของฮาร์ดดิสก์ และระบบไฟล์ของ Windows เมื่อเริ่มมีปัญหาจะช่วยแก้ไขปัญหาของระบบไฟล์ได้ ถ้าการเสียหายนั้นไม่มากจนเกินไป

4 โปรแกรม Defragmenter การทำ Defrag ฮาร์ดดิสก์ คือ การจัดเรียงข้อมูลของไฟล์ต่างๆ ที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ให้มีความต่อเนื่องหรือเรียงเป็นระบบต่อๆกันไป ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ความเร็วในการอ่านไฟล์ของข้อมูลนั้น จะมีการอ่านที่เร็วขึ้น จะทำให้การเก็บข้อมูลมีความต่อเนื่องกันมากขึ้น ข้อควรระวังในการใช้ Defragmenter ในขณะ Defrag หากต้องการยกเลิก ต้องกด Stop operation เท่านั้น เพราะข้อมูลอาจสูญหายได้

5 โปรแกรมรักษาหน้าจอ (Screen Saver)

6 จะทำให้หน้าจอไหม จะทำให้เกิดฟอสเซอร์ของภาพหรือ ภาพหลอนขึ้น รอยนี้จะติดตลอดไป ลบไม่ออก มนุษย์จึงคิดค้นโปรแกรมถนอมหน้าจอขึ้น โดยปล่อยให้หน้าจอค้างไว้ X นาที (X แทนเวลาที่กำหนดในการตั้งค่า) Screen Saver จะทำงานทนที มีแบบวิ่งไปวิ่งมาหรือเป็นแบบเคลื่อนไหว หากสัมผัสภาพจะกลับมาเป็นภาพปกติ โปรแกรมเพื่อรักษาหน้าจอเท่านั้น ไม่ได้พักซีพียูหรืออย่างไร

7 โปรแกรม Nero Burning Rom 11
Nero Burning Rom เป็นโปรแกรมเขียนแผ่นซีดี (CD) ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติให้การเขียนแผ่นซีดีสะดวก เช่น เขียนเพลงหนังวีดีโอลงแผ่นซีดี สะดวกในการจัดเก็บในรูปแบบ CD-R หรือ CD-RW แชร์ไฟล์และอัพโหลดไฟล์ออนไลน์ผ่าน Nero

8 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวแตอร์
ไวรัส คือ โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อกวน ทำให้เกิดความเสียหาย ทำลายข้อมูล เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้และทำงานช้าลง ไวรัสส่วนมากมักไม่ได้รับการยินยอมแก่ผู้ใช้ ส่วนมากมีประสงค์ร้าย การติดไวรัส แฟ้มข้อมูลที่ติดไวรัสจะถูกเรียกว่า โฮสต์ ไวรัสประเภทนั้นเป็นประเภทหนึ่งของโปรแกรมประเภทมัลแวร์หรือโปรแกรมประสงค์ร้าย

9 ในความหมายทั่วไปไวรัสหมายถึง เวิร์ม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของมัลแวร์ บางคนอาจสับสนกับการใช้ความหมายที่เจอะจง ไวรัสทั่วไปไม่ส่งผลกระทบต่อฮาร์ดแวร์โดยตรง แต่จะทำความเสียหายต่อซอฟแวร์ แต่บางชนิดแค่ก่อให้เกิดความรำคาญ ไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ก็ต่อเมื่อมีพาหะนำพา เช่น เปิดแฟ้มข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ตเมื่อเปิดใช้

10 ประเภทของไวรัส บูทไวรัส (Boot virus) เป็นไวรัสที่แพร่เข้าสู่เป้าหมายในระหว่างบูทเครื่อง ส่วนมากติดต่อเข้าสู่แผ่นฟล๊อปปี้ระหว่างสั่งปิดเครื่อง บูทไวรัสจะเข้าสู่ฮาร์ดดิสก์ และจะโหลดเข้าสู่หน่วยความจำก่อนที่ระบบจะเริ่มทำงาน ทำให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

11 ไฟล์ไวรัส (File virus) ใช้เรียกไวรัสที่ติดจากโปรแกรมที่ดาวโหลดจากอินเตอร์เน็ตนามสกุล exe.

12 โทรจัน (Trojan) คือ โปรแกรมที่ถูกออกมาแบบมาเพื่อแอบแฝงกระทำบางอย่างโดยผู้ไม่หวังดี การติดไวรัสนี้ไม่เหมือนไวรัสอื่น คือ โทรจันจะถูกแนบมากับอีเมลล์ หรือโปรแกรมที่โหลดจากเว็บไซต์ใต้ดิน สามารถเข้ามาในเครื่องโดยที่ผ็รับไม่รู้ตัว

13 หนอน (Worm) มีความสามารถในการในการทำลายระบบสูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั่วไป สามารถกระจายตัวได้รวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สาเหตุที่เรียกหนอน คือ กระจายและทำลายเหมือนหนอนกินผลไม้ สามารถเพิ่ม กระจายได้รวดเร็ว ยิ่งมีจำนวนมากระดับการทำลายก็มากขึ้น

14 โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (WinRAR)
WinRAR เป็นโปรมแกรมบีบอัดไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งเอกสารอาจแนบมากับเมลล์ ซึ่งสามารถรับ-ส่งอีเมลล์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำการบีบอัดข้อมูลนามสกุล .Zip หรือ .RAR และอีกหลายนามสกุล โดยสามารถบีบอัดทั้งเอกสาร รูปภาพต่างๆ ตามที่ต้องการ

15 วิธีป้องกันไวรัส ติดตั้งโปรแกรม Firewall
อัพเดรทโปรแกรมกำจัดไวรัส ตรวจสอบแผ่นดิสก์ สังเกตความผิดปกติในแต่ล่ะวัน หลีกเลี่ยงการทำสำเนาจากภายนอก ติดตั้งโปรแกรม Firewall โปรแกรมในการป้องกัน hacker มีทั้งเป็น hardware และ Software สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มักใช้ firewall แบบฮาร์ดแวร์ เพราะมีความเร็วและน่าเชื่อถือ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมยูทิลิตี้ นางสาว อารียา กุลพัฒนรุ่งเรือง รหัส 003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google