งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมยูทิลิตี้ นางสาว อารียา กุลพัฒนรุ่งเรือง รหัส 003 นางสาว ณัฐวรรณ เขียนนสันเทียะ รหัส 010 ปวช. 1 / 1 คอมฯธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมยูทิลิตี้ นางสาว อารียา กุลพัฒนรุ่งเรือง รหัส 003 นางสาว ณัฐวรรณ เขียนนสันเทียะ รหัส 010 ปวช. 1 / 1 คอมฯธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมยูทิลิตี้ นางสาว อารียา กุลพัฒนรุ่งเรือง รหัส 003 นางสาว ณัฐวรรณ เขียนนสันเทียะ รหัส 010 ปวช. 1 / 1 คอมฯธุรกิจ

2 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมยูทิลิตี้ หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ คือ โปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบ่ง ออกเป็น 2 ชนิด คือ ยูทิลิตี้สำหรับระบบปฏิบัติการ และยูทิลิตี้อื่นๆ  โปรแกรมยูทิลิตี้ที่ติดตั้งให้โดยอัตโนมัติกับการ ติดตั้งระบบวินโดว์ คือ - โปรแกรม Scandisk - โปรแกรม Defragmenter - โปรแกรมรักษาหน้าจอ (Screen Saver)  โปรแกรมยูทิลิตี้อื่นๆ เช่น - โปรแกรม Nero - โปรแกรมป้องกันไวรัส - โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (WinRaR)

3 โปรแกรม Scan Disk Scan Disk คือ การตรวจสอบการทำงานและ ความบกพร่องของฮาร์ดดิสก์ และระบบไฟล์ ของ Windows เมื่อเริ่มมีปัญหาจะช่วยแก้ไข ปัญหาของระบบไฟล์ได้ ถ้าการเสียหายนั้นไม่ มากจนเกินไป

4 โปรแกรม Defragmenter การทำ Defrag ฮาร์ดดิสก์ คือ การ จัดเรียงข้อมูลของไฟล์ต่างๆ ที่เก็บอยู่ใน ฮาร์ดดิสก์ให้มีความต่อเนื่องหรือเรียงเป็นระบบ ต่อๆกันไป ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ความเร็วใน การอ่านไฟล์ของข้อมูลนั้น จะมีการอ่านที่เร็วขึ้น จะทำให้การเก็บข้อมูลมีความต่อเนื่องกันมาก ขึ้น  ข้อควรระวังในการใช้ Defragmenter ในขณะ Defrag หากต้องการยกเลิก ต้องกด Stop operation เท่านั้น เพราะข้อมูลอาจสูญหายได้

5 โปรแกรมรักษาหน้าจอ (Screen Saver) Screen Saver คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่รักษา จอภาพ เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ไว้เป็นเวลานาน โดย ปล่อยให้จอภาพแสดงภาพเดิมตลอดเวลาโดยไม่มี การเคลื่อนไหวจะทำให้จอเสื่อมได้ เนื่องจากถูกยิง ด้วยลำแสงอิเล็กตรอนเป็นเวลานาน

6 จะทำให้หน้าจอไหม จะทำให้เกิดฟอสเซอร์ ของภาพหรือ ภาพหลอนขึ้น รอยนี้จะติดตลอดไป ลบ ไม่ออก มนุษย์จึงคิดค้นโปรแกรมถนอมหน้าจอขึ้น โดยปล่อยให้หน้าจอค้างไว้ X นาที (X แทนเวลาที่ กำหนดในการตั้งค่า ) Screen Saver จะทำงานทนที มี แบบวิ่งไปวิ่งมาหรือเป็นแบบเคลื่อนไหว หากสัมผัส ภาพจะกลับมาเป็นภาพปกติ โปรแกรมเพื่อรักษา หน้าจอเท่านั้น ไม่ได้พักซีพียูหรืออย่างไร

7 โปรแกรม Nero Burning Rom 11 Nero Burning Rom เป็นโปรแกรมเขียน แผ่นซีดี (CD) ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติให้ การเขียนแผ่นซีดีสะดวก เช่น เขียนเพลงหนัง วีดีโอลงแผ่นซีดี สะดวกในการจัดเก็บใน รูปแบบ CD-R หรือ CD-RW แชร์ไฟล์และอัพ โหลดไฟล์ออนไลน์ผ่าน Nero

8 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวแตอร์ ไวรัส คือ โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้มี วัตถุประสงค์เพื่อการก่อกวน ทำให้เกิดความ เสียหาย ทำลายข้อมูล เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ และทำงานช้าลง ไวรัสส่วนมากมักไม่ได้รับการยินยอมแก่ ผู้ใช้ ส่วนมากมีประสงค์ร้าย การติดไวรัส แฟ้มข้อมูลที่ติดไวรัสจะถูกเรียกว่า โฮสต์ ไวรัส ประเภทนั้นเป็นประเภทหนึ่งของโปรแกรม ประเภทมัลแวร์หรือโปรแกรมประสงค์ร้าย

9 ในความหมายทั่วไปไวรัสหมายถึง เวิร์ม ซึ่ง เป็นรูปแบบหนึ่งของมัลแวร์ บางคนอาจสับสนกับ การใช้ความหมายที่เจอะจง ไวรัสทั่วไปไม่ส่งผล กระทบต่อฮาร์ดแวร์โดยตรง แต่จะทำความ เสียหายต่อซอฟแวร์ แต่บางชนิดแค่ก่อให้เกิด ความรำคาญ ไวรัสสามารถแพร่กระจายได้ก็ ต่อเมื่อมีพาหะนำพา เช่น เปิดแฟ้มข้อมูล ทาง อินเตอร์เน็ตเมื่อเปิดใช้

10 ประเภทของไวรัส บูทไวรัส (Boot virus) เป็นไวรัสที่แพร่เข้าสู่ เป้าหมายในระหว่างบูทเครื่อง ส่วนมากติดต่อเข้า สู่แผ่นฟล๊อปปี้ระหว่างสั่งปิดเครื่อง บูทไวรัสจะเข้า สู่ฮาร์ดดิสก์ และจะโหลดเข้าสู่หน่วยความจำ ก่อนที่ระบบจะเริ่มทำงาน ทำให้เหมือนไม่มีอะไร เกิดขึ้น

11 ไฟล์ไวรัส (File virus) ใช้เรียกไวรัสที่ติด จากโปรแกรมที่ดาวโหลดจากอินเตอร์เน็ต นามสกุล exe.

12 โทรจัน (Trojan) คือ โปรแกรมที่ถูกออกมาแบบ มาเพื่อแอบแฝงกระทำบางอย่างโดยผู้ไม่หวังดี การ ติดไวรัสนี้ไม่เหมือนไวรัสอื่น คือ โทรจันจะถูกแนบมา กับอีเมลล์ หรือโปรแกรมที่โหลดจากเว็บไซต์ใต้ดิน สามารถเข้ามาในเครื่องโดยที่ผ็รับไม่รู้ตัว

13 หนอน (Worm) มีความสามารถในการใน การทำลายระบบสูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั่วไป สามารถกระจายตัวได้รวดเร็วผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต สาเหตุที่เรียกหนอน คือ กระจาย และทำลายเหมือนหนอนกินผลไม้ สามารถเพิ่ม กระจายได้รวดเร็ว ยิ่งมีจำนวนมากระดับการ ทำลายก็มากขึ้น

14 โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (WinRAR) WinRAR เป็นโปรมแกรมบีบอัดไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งเอกสารอาจแนบมากับเมลล์ ซึ่งสามารถรับ - ส่ง อีเมลล์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำการบีบอัดข้อมูล นามสกุล.Zip หรือ.RAR และอีกหลายนามสกุล โดยสามารถบีบอัดทั้งเอกสาร รูปภาพต่างๆ ตามที่ ต้องการ

15 วิธีป้องกันไวรัส อัพเดรทโปรแกรมกำจัดไวรัส ตรวจสอบ แผ่นดิสก์ สังเกตความผิดปกติในแต่ล่ะวัน หลีกเลี่ยงการทำสำเนาจากภายนอก ติดตั้งโปรแกรม Firewall โปรแกรมในการป้องกัน hacker มีทั้งเป็น hardware และ Software สำหรับองค์กรขนาด ใหญ่ มักใช้ firewall แบบฮาร์ดแวร์ เพราะมี ความเร็วและน่าเชื่อถือ


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมยูทิลิตี้ นางสาว อารียา กุลพัฒนรุ่งเรือง รหัส 003 นางสาว ณัฐวรรณ เขียนนสันเทียะ รหัส 010 ปวช. 1 / 1 คอมฯธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google