งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เมื่อมีสมาชิกในไลน์ (Line) หรือสมาชิก ในไลน์กลุ่มของท่านได้ส่งลิงค์ KPI มาให้ ท่านคลิกลิงค์ที่ส่งมาแล้ว ตามรูป ขั้นตอนการติดตั้ง App KPI ระบบ Android.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เมื่อมีสมาชิกในไลน์ (Line) หรือสมาชิก ในไลน์กลุ่มของท่านได้ส่งลิงค์ KPI มาให้ ท่านคลิกลิงค์ที่ส่งมาแล้ว ตามรูป ขั้นตอนการติดตั้ง App KPI ระบบ Android."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เมื่อมีสมาชิกในไลน์ (Line) หรือสมาชิก ในไลน์กลุ่มของท่านได้ส่งลิงค์ KPI มาให้ ท่านคลิกลิงค์ที่ส่งมาแล้ว ตามรูป ขั้นตอนการติดตั้ง App KPI ระบบ Android

2 2. เมื่อท่านคลิกตามลิงค์แล้วจะเจอกับ หน้าหลัก ของ KPI ให้ท่านคลิกจัดการ ในเมนูเครื่องของท่านมุมซ้ายล่าง จะมี เมนูขึ้นมาให้ท่านเลือก “ เพิ่มไปยัง หน้าจอหลัก ” เมื่อกดเลือกแล้วจะขึ้น หน้าต่างขึ้นมาให้ท่านเปลี่ยนชื่อ ท่าน สามารถเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ ซึ่ง ค่าเริ่มต้นจะเป็นชื่อ KPI อยู่แล้วในที่นี้ไม่ เปลี่ยนครับซึ่งง่ายต่อการจดจำ แอพพลิเครชั่นของเราด้วย ให้คลิกที่ ปุ่ม “ เพิ่ม ”

3 3. จากนั้นจะปรากฏ ไอคอน KPI บน หน้าจอ ของเครื่อง สามารถใช้งานได้เลย ครับ

4 ขั้นตอนการติดตั้ง App KPI ระบบ OS (iPhone) 1. เมื่อมีสมาชิกในไลน์ (Line) หรือ สมาชิกในไลน์กลุ่มของท่านได้ส่งลิงค์ KPI มา ให้ท่านคลิกลิงค์ที่ส่งมาแล้ว

5 2. เมื่อท่านคลิกตาม ลิงค์แล้วจะเจอกับ หน้า ของ KPI ให้ ท่านจัดการในเมนู เครื่องของท่านที่มุม ขวาล่าง จะมีเมนู ขึ้นมาให้ท่านเลือก “ เปิดกับ เบราว์เซอร์ ซาฟารี ” เมื่อกดจะ ขึ้นหน้าเว็บ KPI

6 3. หลังจากทำ ขั้นตอนที่ 2 เสร็จ แล้วให้ท่านจัดการ เมนูสำหรับเพิ่มไป หน้าจอโฮม ของ ท่านเลือกเปลี่ยน ชื่อ

7 4. หลังจากทำขั้นตอนที่ 3 เสร็จท่านสามารถเปลี่ยน ก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ ซึ่งค่า เริ่มต้นจะเป็นชื่อ KPI อยู่ แล้วในที่นี้ไม่เปลี่ยนครับ ซึ่งง่ายต่อการจดจำ แอพพลิเครชั่นของเรา ด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม “ เพิ่ม ” ก็จะปรากฏ ไอคอน KPI ที่หน้าจอโฮ มของเราครับ


ดาวน์โหลด ppt 1. เมื่อมีสมาชิกในไลน์ (Line) หรือสมาชิก ในไลน์กลุ่มของท่านได้ส่งลิงค์ KPI มาให้ ท่านคลิกลิงค์ที่ส่งมาแล้ว ตามรูป ขั้นตอนการติดตั้ง App KPI ระบบ Android.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google