งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to PHP, MySQL 2 353352 – Special Problem (Database) Choopan Rattanapoka.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to PHP, MySQL 2 353352 – Special Problem (Database) Choopan Rattanapoka."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to PHP, MySQL 2 353352 – Special Problem (Database) Choopan Rattanapoka

2 PHP : include VS require  ใน PHP เราสามารถจะเรียกแฟ้มข้อมูลอื่นมา รวมอยู่กับหน้า PHP ปัจจุบันได้ ผ่าน 4 functions  include (“ ชื่อไฟล์ ”);  include_once (“ ชื่อไฟล์ ”);  require (“ ชื่อไฟล์ ”);  require_once (“ ชื่อไฟล์ ”);  include หมายถึง ให้รวม ถ้าไฟล์ที่จะรวมนั้นไม่มี จะเตือน ออกมา  require หมายถึง ต้องการ ถ้าไฟล์ที่จะรวมนั้นไม่มี จะเป็น error  once หมายถึง แค่ครั้งเดียวถ้าใน PHP หน้าปัจจุบันมีการ เรียก 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 จะไม่สนใจ

3 Example : include VS require ถ้าไม่มีไฟล์ที่จะ รวม

4 Example : include VS require ถ้ามีไฟล์ที่ จะรวม xyz.php req.php

5 การประยุกต์ใช้งาน include, require Leftmenu.html main.phplink.php

6 ปัญหา : การทำหน้า login เพื่อการเข้าสู่การ จัดการ ตัวอย่าง : ระบบ web mail ขั้นตอนการทำงานปกติ  ทำหน้า login.html เพื่อรับ login และ password  ทำหน้า verify_login.php เพื่อตรวจสอบ login และ password  ถ้า login และ password ถูกต้องใช้สามารถเข้าใช้หน้า main.html ได้ ซึ่งจะมี email แสดง ปัญหา  ถ้าผู้ใช้รู้ว่าหน้าเวปที่ใช้ดู email คือ main.html ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงหน้านั้นได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นจะต้องใส่ login และ password

7 วิธีแก้ : session  เป็น function ใน PHP ที่จะหน้าที่เก็บ session ของการ เชื่อมต่อ  session_start();  ใช้สำหรับสร้าง session  session_id();  ค่า ID ของ session นั้นๆ  session_destroy();  ใช้สำหรับลบ session  เมื่อผู้ใช้เรียก session_start จะมีตัวแปร $_SESSION ให้ใช้ งานได้ ซึ่งทุก PHP ที่ยังอยู่ใน session เดียวกันจะสามารถ เรียกค่าออกมาใช้ได้

8 session_start()  ใช้ในการสร้าง session  ใช้ในการต่อ session ( ถ้า session ถูกเปิดไว้แล้ว ) page 2 '; ?> ’; echo $_SESSION['favcolor']; // green echo $_SESSION['animal']; // cat echo date('Y m d H:i:s', $_SESSION['time']); echo ' page 1 '; ?>

9 session_id()  ใช้เพื่อนำค่า ID ของ session นั้นๆ ออกมา  ประยุกต์สำหรับการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล page 2 '; ?>

10 session_destroy() and others; Session_destroy();  ใช้เพื่อทำลาย session ที่มีอยู่เพื่อความปลอดภัยหลังจาก การใช้งาน Header functions ใช้สำหรับ redirect ไปหน้าอื่น  header(“Location: link.php”);  header(“Location: http://www.yahoo.com”);

11 Exercise  จงเขียนเวปเพจโดยมีหลักการคราวๆ ดังนี้  ให้ใช้ include หรือ require เพื่อให้ menu ด้านซ้ายของทุกหน้า เวปเป็นแบบเดียวกันโดยจะมีทั้งหมด 3 link (Login, Secret, และ Logout)  login.php  รับ login และ password จากหน้าเวป  login_check.php  นำค่าจากหน้า login.php มาเทียบกับ password ในฐานข้อมูลถ้า ถูกต้องให้แสดง Login correct ถ้าไม่ถูกต้องให้แสดง Login incorrect  secret.php  ถ้าผ่านการ login อย่างถูกต้องจะแสดงคำว่า This is a secret page.  ถ้าไม่ได้ผ่านการ login อย่างถูกต้องจะแสดงคำว่า Please login to see this page.

12 Exercise ( ต่อ )  logout.php ใช้สำหรับ clear session


ดาวน์โหลด ppt Introduction to PHP, MySQL 2 353352 – Special Problem (Database) Choopan Rattanapoka.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google