งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เพื่อการแสดงข้อความหรือ รูปภาพให้ชัดเจนมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เพื่อการแสดงข้อความหรือ รูปภาพให้ชัดเจนมากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เพื่อการแสดงข้อความหรือ รูปภาพให้ชัดเจนมากขึ้น

3  1. คลิกขวาบน Desktop แล้วเลือก คำสั่ง Screen Resolution

4  2. คลิกลากปรับความละเอียดของหน้าจอให้ตรง ตามความต้องการ

5  3. ห้วข้อ Orientation เลือการแสดงจอภาพใน แนวตั้ง (Portrait) หรือแนวนอน (Landscape)

6  4. กรณีที่ใช้หลายจอภาพ เราสามารถเรียกรูปแบบการแสดงได้ เช่น  ให้หลายๆ จอภาพต่างหน้าจอเหมือนกัน ให้เลือก Duplicate these display  ใช้หลายๆ จอภาพ เชื่อมต่อกัน ให้เลือก Extend these display ( หากต้องการเปลี่ยนหน้าจออีกอันเป็นหน้าจอหลักนั้น ให้เลือกหน้าจออีกอันด้านบยแล้วติ๊กถูกที่ Make this my main display)  แสดงจอภาพที่ 1 เท่านั้น ให้เลือก Show desktop only on 1  แสดงจอภาพที่ 2 เท่านั้น ให้เลือก Show desktop only on 2

7 ความละเอียดมาตราฐาน หน้าจอขนาด 19 นิ้ว ( อัตราส่วนมาตรฐาน ): 1280 x 1024 พิกเซล หน้าจอขนาด 20 นิ้ว ( อัตราส่วนมาตรฐาน ): 1600 x 1200 พิกเซล หน้าจอขนาด 22 นิ้ว ( จอกว้าง ): 1680 x 1050 พิกเซล หน้าจอขนาด 24 นิ้ว ( จอกว้าง ): 1900 x 1200 พิกเซล

8  resolution ให้เหมาะสมกับขนาดของหน้า จอคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญในด้านการลด ภาระการทำงานของ PC ลงได้ในระดับหนึ่ง และยังช่วยในเรื่องการถนอมสายตาของ ผู้ใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เพื่อการแสดงข้อความหรือ รูปภาพให้ชัดเจนมากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google