งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม STI.VCT 1.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งาน โปรแกรม STI.VCT 1.0"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งาน โปรแกรม STI.VCT 1.0

2 1. การติดตั้งโปรแกรม STI.VCT 1.0

3 ดับเบิลคลิกที่ icon setup
1

4 หน้าต่างระบบติดตั้ง โปรแกรม STI.VCT
คลิก Next > 2

5 คลิก Next > 3

6 4 เลือก Typical

7 คลิก Install 5

8 โปรดรอจนกว่าการติดตั้ง จะเสร็จสมบูรณ์

9

10 การติดตั้งAccess Runtime เสร็จสมบูรณ์

11 การติดตั้งโปรแกรมSTI.VCTเสร็จสมบูรณ์

12 Icon โปรแกรม STI.VCT

13 2. การใช้งานโปรแกรม STI.VCT 1.0

14 2.1 การเริ่มต้นโปรแกรม STI.VCT 1.0

15 ดับเบิลคลิกที่ icon STI.VCT
1 1 คลิกที่ icon STI.VCT จาก Start Menu

16 หน้าจอเริ่มต้น โปรแกรม STI.VCT

17 2.2 การ login เข้าสู่โปรแกรม STI.VCT 1.0

18 ใส่รหัสผ่าน ครั้งแรกใช้ รหัส stivct ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง 1
2 คลิก OK ใส่รหัสผ่าน ครั้งแรกใช้ รหัส stivct ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง 1

19 โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าเมนูหลัก

20 2.3 เมนูหลักโปรแกรม STI.VCT 1.0

21 ปุ่มเปิดแบบฟอร์ม pdf สำหรับสั่งพิมพ์
ปุ่มเปิดระบบบันทึกข้อมูล ปุ่มนำเข้า/ส่งออกข้อมูล ปุ่มเปิดระบบรายงาน ปุ่มใส่ข้อมูลหน่วยงาน ปุ่มปิดโปรแกรม ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน

22 2.4 การบันทึก/แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน

23 คลิกปุ่มแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน
เมนูหลัก 1 คลิกปุ่มแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน

24 ใส่ชื่อคลินิกหรือหน่วยงาน หน้าจอกำหนดข้อมูลหน่วยงาน
2 ใส่ชื่อคลินิกหรือหน่วยงาน หน้าจอกำหนดข้อมูลหน่วยงาน 3 4 เลือกจังหวัด เลือกอำเภอ 6 คลิกบันทึกข้อมูล เลือกสถานพยาบาล 5

25 2.5 การเปลี่ยนรหัสผ่าน

26 คลิกปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน
เมนูหลัก 1 คลิกปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน

27 ใส่รหัสผ่านเดิมถ้าเปลี่ยนครั้งแรกใช้รหัส stivct
2 ใส่รหัสผ่านเดิมถ้าเปลี่ยนครั้งแรกใช้รหัส stivct 3 ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ 2 ครั้ง กดปุ่มบันทึก 4

28 ถ้าใส่รหัสไม่ถูกต้องโปรแกรมจะแจ้งเตือน

29 กรณีเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์
คลิก OK 5

30 2.6 การเปิดไฟล์ แบบฟอร์ม pdf

31 เลือกแบบบันทึกที่ต้องการจะพิมพ์
เมนูหลัก 1 เลือกแบบบันทึกที่ต้องการจะพิมพ์

32 โปรแกรมจะแจ้งเตือนการเปิดไฟล์
คลิก Yes 1

33 โปรแกรมจะแจ้งเตือนการเปิดไฟล์
คลิก OK 2

34 สั่งพิมพ์ แบบฟอร์มจะถูกเปิดโดยโปรแกรมอ่าน pdf ในเครื่องของท่าน กรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม อ่าน pdf ติดต่อฝ่าย IT หรือ ดาวน์โหลดจาก internet 3

35 2.7 ระบบบันทึกข้อมูล

36 เมนูหลัก 1 คลิกปุ่ม เวชระเบียนฯ

37 ระบบค้นหาข้อมูลผู้ป่วย หน้าจอระบบบันทึกข้อมูล
คำสั่งจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย ส่วนแสดงรายชื่อผู้ป่วยในฐานข้อมูล คำสั่งจัดการข้อมูลการมารับบริการ ส่วนแสดงข้อมูลการมารับบริการราย visit ไปหน้าระบบรายงาน กลับเมนูหลัก

38 2.8 การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่/แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย

39 ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 2
1 ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 2 คลิกค้นหา ถ้าไม่มีข้อมูลแสดงว่าเป็นผู้ป่วยที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล คลิกลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 3 หน้าจอระบบบันทึกข้อมูล

40 หน้าจอบันทึกประวัติผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ให้ครบถ้วน
4 หน้าจอบันทึกประวัติผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ให้ครบถ้วน คลิกลงทะเบียน 5

41 ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 2 กรณีแก้ไขข้อมูลคลิกเลือกผู้ป่วย
1 ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 2 กรณีแก้ไขข้อมูลคลิกเลือกผู้ป่วย 3 คลิกแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย ชื่อผู้ป่วยจะปรากฏในส่วนแสดงรายชื่อผู้ป่วยในฐานข้อมูล

42 ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 2
1 ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 2 กรณีต้องการลบข้อมูลผู้ป่วย คลิกเลือกผู้ป่วย 3 คลิกลบข้อมูลผู้ป่วย

43 คลิก Yes ถ้าต้องการลบข้อมูล
3

44 2.9 การบันทึกข้อมูลการมารับบริการ

45 หน้าจอระบบบันทึกข้อมูล ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN
1 หน้าจอระบบบันทึกข้อมูล ค้นหาผู้ป่วยจาก ชื่อ,นามสกุล,HN 2 เลือกผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ เลือกแบบที่ใช้บันทึกข้อมูล 3

46 กำหนดวันที่ ที่มารับบริการ
4 กำหนดวันที่ ที่มารับบริการ คลิกบันทึกข้อมูล 5

47 หน้าจอบันทึกข้อมูลบริการ VCT
เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่แถบ ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข้อมูลจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

48 หน้าจอบันทึกข้อมูลบริการ STI
เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่แถบ ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข้อมูลจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

49 หน้าจอระบบบันทึกข้อมูล
1 การแก้ไข/ลบ ข้อมูลคลิกเลือกวันที่มารับบริการ 2 คลิกแก้ไข/ลบข้อมูล visit

50 คลิก Yes ถ้าต้องการลบข้อมูล
3

51 2.10 ระบบรายงาน

52 เมนูหลัก 1 คลิกปุ่ม ระบบรายงาน

53 ส่วนกำหนดช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้รายงาน
หน้าจอระบบรายงาน ส่วนกำหนดช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้รายงาน ปุ่มเลือกรายงาน

54 1 เมื่อเลือกรายงานที่ต้องการแล้วโปรแกรมจะให้เลือกตำแหน่ง save ไฟล์รายงานในรูปแบบของ ไฟล์ Excel และชื่อไฟล์ ในรูปแบบ ชื่อรายงาน+ดด+ปป.xls คลิก Save 2

55 โปรแกรมจะเปิดไฟล์รายงานที่ save ให้โดยอัตโนมัติ

56 2.10 การ save ไฟล์รายงานเป็นรูปแบบ CSV

57 ไฟล์รายงาน (Excel) ที่ได้จากระบบรายงาน ในขั้นตอนที่แล้ว

58 คลิก office Menu 1 คลิก Save As 2 คลิก Other Formats 3

59 เลือกตำแหน่งที่จะ save file
Save As Dialog Box เลือกตำแหน่งที่จะ save file 4 เลือก CSV (Comma delimited) ในช่อง Save as type 5

60 คลิก Save 6

61 คลิก Yes 7

62 ไฟล์รายงาน ที่ได้จากระบบรายงาน
ไฟล์ CSV

63 ไฟล์ CSV ที่ ใช้ upload ขึ้น Website AIDSdatasystem

64 ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณ ชลลดา (ศรทส.) คุณ ทำเนียบ (กลุ่ม STI สอวพ. ) Definition/โครงการ รายละเอียด คุณ ศักดิ์ชัย (โปรแกมเมอร์) คำถามโปรแกรมทั้งมวล Website :


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งาน โปรแกรม STI.VCT 1.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google